CONCURSUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC „INGINERIA SISTEMELOR MICROELECTRONICE – SERGIU RADAUŢAN”, EDIȚIA A XI-EA

Pe 20 mai 2022, începând cu ora 09.30, va avea loc Concursul Internațional Studențesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Rădăuţan”, ediția a XI-ea, organizat și găzduit de Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală și Facultatea Calculatoare, Informatică și MicroelectronicăUniversitatea Tehnică a Moldovei.

La Concursurile precedente au participat echipe studențești din România, Republica Belarus, Ucraina și Republica Moldova, care au prezentat aplicații din următoarele domenii: electronică, circuite programabile, dispozitive semiconductoare, sisteme și aplicații cu microcontrolere, dispozitive biomedicale.

La ediția a XI-ea a Concursului vor participa 37 de echipe de la următoarele instituții:

 1. Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău – UTM, Republica Moldova;
 2. Universitate de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, România;
 3. Universitatea „Transilvania” din Brașov – UniTBv, România;
 4. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România;
 5. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – UDJ, România;
 6. Universitatea Națională Tehnică a Ucrainei „Institutul Politehnic Igor Sikorsky Kiev”, Ucraina;
 7. P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică – CEEE, Republica Moldova;
 8. Colegiul Politehnic din mun. Bălți – CPB, Republica Moldova.

Lista proiectelor și ordinea prezentărilor la Concurs, poate fi accesată aici.

Concursul constă din 2 etape:

 1. Prezentarea în PowerPoint a aplicației.
 2. Prezentarea funcționalității aplicației – printr-un scurt video (3-5 min).

Cele mai bune lucrări vor fi menționate cu premii, diplome, cadouri valoroase, dar și alte premii speciale din partea Companiilor de profil.

Participanții vor primi și câte un certificat care va indica autorii, universitatea, conducătorul și tema proiectului la ediția a 11-ea a Concursului Internațional Studențesc.

Concursul va avea loc în regim online folosind aplicația MS TEAMS și poate fi accesat pe următorul link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqp5gA6u-W-WshAyKDtRNXgl3dxn-RdZeb414oREC75g1%40thread.tacv2/1652890456764?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%2236b61212-ef0a-42d8-b691-1a19fb76abb3%22%7d

Concursul este organizat cu suportul:

 • Universitatea Tehnică a Moldovei,
 • Societatea Absolvenților în Microelectronică ai Universității Tehnice a Moldovei,
 • Societatea de Inginerie Biomedicală din Moldova,
 • Asociația Companiilor din Industria Electronică din Moldova,
 • Î.M. AROBS Software S.R.L.,
 • Mechatronics Innovation Center S.R.L.,
 • Î.T.Ș. Informbusiness S.R.L.,
 • DJV-Com S.R.L.,
 • Simpals S.R.L.,
 • Aproservice-X S.R.L.,
 • MobileSoft Solutions S.R.L.,
 • LED Market S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                        Informații suplimentare: tel: +373 22 509914, GSM: +373 79022658, +373 69181485. e-mail: oleg.lupan@mib.utm.mdserghei.railean@mib.utm.md.

 

Citeşte mai mult pe www.utm.md

CIRCLE: CONCURSUL DE PROGRAMARE A AUTOMATELOR LOGICE PROGRAMABILE PLC

În perioada 10-13 mai 2022, în cadrul Departamentului Ingineria Software și Automatică (ISA), Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei s-a desfășurat concursul de programare a automatelor logice programabile „Programare PLC”, organizat de Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE în colaborare cu compania Inther Software Development (ISD). Concursul este la prima ediție și are ca scop prezentarea cunoștințelor și abilităților obținute de către studenții programului de studii „Automatică și informatică” în cadrul cursului „Automate și microprogramare”. La concurs au participat 4 echipe de studenți, care timp de 3 zile au avut ca sarcină proiectarea unei parcări automatizate, cu două nivele, utilizând echipamentul Siemens: Controller Simatic S7-1200 cu utilizarea Human Machine Interface (HMI). La finele concursului proiectele dezvoltate au fost prezentate juriului în componența: Victor DROPEȚ (ISD), Adrian LULASCU (ISD) și Irina COJUHARI (UTM). Studenții au prezentat proiecte ingenioase, demonstrând cunoștințe teoretice și competențe practice în programarea automatelor logice programabile PLC. După analiza rezultatelor prezentate, echipele s-au clasat pe următoarele locuri: Locul I a revenit echipelor:

 1. Nicolae ENCIU, Valeria CASIAN, Marius CEALÎCU, Vasile IGNAT.
 2. Andrei SAPIRA, Mihai GANENCO, Dumitru ULINICI, Vasile POIANU.

Locul II a revenit echipelor:

 1. Alexei AMBROSI, Alexandru CEBOTARU, Sergiu GALUȘCA, Afanasiy TAUKCHI.
 2. Petru SCHIMBATOR, Adrian PALAMARCIUC, Alex TRONCIU, Dan MANOLI.

Sincere mulțumiri companiei ISD – Inther Software Development pentru receptivitate, susținere și implicare în organizarea concursului de programare PLC.

 

Citeşte mai mult pe

SPARTACHIADA SALARIAȚILOR UTM – EDIȚIA 2022

În perioada 5-6 mai 2022, la UTM s-a desfășurat Spartachiada salariaților, ediția 2022 cu  genericul „Întotdeauna uniți, întotdeauna spre noi victorii”. A fost un eveniment de amploare la care au participat 156 de angajați, din 11 subdiviziuni universitare la 9 probe sportive prevăzute de Regulamentul Spartachiadei: volei mixt, mini fotbal (bărbați), joc de dame (b/f), sah (b/f) tenis de masă (b/f), darts (b/f), aruncarea mingii de baschet la coș (echipa b/f), ștafeta (echipa 2b/2f), starturi vesele (Familia sportivă UTMista).

Organizarea și desfășurarea Spartachiadei a fost asigurată de Comitetul Sindical al salariaților UTM, iar desfășurarea nemijlocită a competițiilor – de Colegiul de Arbitri și Comisia Activități Sportive din cadrul CS UTM, cu suportul Departamentului Educație Fizică și Sport al UTM.

La festivitatea de deschidere a Spartachiadei salariaților UTM și la cea de premiere a câștigătorilor  au fost prezente  echipele înscrise la competiții, susținuți  de șefii de subdiviziuni, colegi si familii.

În cadrul festivități de premiere, Președintele Comitetului Sindical al salariaților UTM, conf. univ., dr. Viorica URSU, alături de șeful Departamentului Educație Fizică și Sport al UTM, dl Anatol Papusoi, conf.univ., dr.  au premiat câștigătorii, adresându-le felicitări pentru rezultatele obținute și i-au îndemnat să prezinte și în continuare performanțe și spirit competitiv la următoarele ediții ale Spartachiadei.

Câștigătoarea și deținătoarea Cupei Spartachiadei, ed. 2022 este echipa Rectorat,  urmată de echipele FIMIT (locul 2) și FCIM (locul 3).

BRAVO echipelor triumfătoare, iar participanților multă sănătate, optimism și cât mai multe Spartachiade în palmares.

CS al salariaților UTM aduce sincere mulțumiri pentru susținerea și organizarea Spartachiadei salariaților UTM, ediția 2022 dlui rector Viorel BOSTAN, dlui Anatol PAPUȘOI (șef Departament Educație Fizică și Sport, UTM), echipei de arbitri (Departamentul Educație Fizică și Sport, UTM), dlui Veaceslav PROZOROV (președintele Comisiei activități sportive de masă din cadrul Comitetului Sindical al salariaților UTM),  echipelor participante (FCGC, FUA, FTA, FCIM, BTS, FIMIT, DT, Rectorat, FEIE, FET, CT), dlui Dorian SARANCIUC – pentru amintirile frumoase si președinților Birourilor Sindicale (Iurie IVANOV, Elena MANȚUC, Larisa NECULA,  Daniela ISTRATI, Viorica SCHIOPU, Igor ROTARU,  Ana MARCHITAN, Lucia UNTILA, Ina DOBREA,  Serafima SOROCHIN, Ion CORCODEL), dar și tuturor suporterilor care și-au susținut echipele favorite.

Anul acest s-au remarcat 3 echipe de suporteri foarte active: Echipa FCGC- condusă de decana, dna Livia NISTOR-LOPATENCO si președintele BS Iurie IVANOV; Echipa FUA – condusă de decanul, dl Ruslan BORDOS și președintele BS Elena MANȚUC și echipa Rectorat – condusă de președintele BS – Lucia UNTILA.

Lista câștigătorilor celor 9 probe sportive poate fi accesată aici: – LISTA Câștigătorilor

Galeria foto a fost partajată în link-urile de mai jos – Foto credit: Dorian Saranciuc:

Pozele Spartachiada – Ed. 2022

Citeşte mai mult pe www.utm.md

Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, Ediția a III-a

Vineri, 15 aprilie 2022, ora 10:00, va avea loc Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, Ediția a III-a, organizată de Departamentul Științe Socio-umane, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei

În cadrul Conferinței vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul  rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice.

Lucrările Conferinței se vor desfășura în trei secțiuni, având în calitate de invitați 51 de participanți din 5 țări (România – 8, Rusia – 5, Belarus – 1, India – 1), inclusiv din Republica Moldova – 37.

Secțiile Conferinței:

1. Ingineria și societatea cunoașterii (abordări științifico-inginerești, filosofico-științifice, teoretico-practice, etice, bioetice, axiologice, sociologice);
2. Etica viitorului în era tehnologizării și informatizării (studii interdisciplinare);
3. Reconsiderarea conceptului existențial al omului contemporan prin prisma provocărilor anului 2020 (interpretări antropologice, etico-morale, axiologice, educaționale, informaționale, psiho-sociale, medico-biologice, ecologice, ș.a).

MEMBRILOR COMITETULUI ORGANIZATORIC:

 1. Marin BĂLAN,  lect. univ., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, România;
 2. Ecaterina LOZOVANU,  conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 3. Ion VANGHELI, conf. univ., Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 4. Adrian NIȚĂ, dr., conf.univ., Institutul de Filosofie București, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”, România;
 5. Cristina LAZARIUC, drd., lect. univ.,  Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei.

MEMBRILOR COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

 1. Ecaterina LOZOVANU,  conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 2. Constantin STOENESCU,  profesor, Director Departamentul de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitate din București, România;
 3. Игорь КОТЛЯРОВ, заместитель главного редактора журнала «Иппокрена», доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, академик Российской академии социальных наук;
 4. Radj CĂRBUNE, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C.Stere”, Republica Moldova;
 5. Vitalie OJOVANU, dr hab., conf. univ., șef Catedră de filosofie și bioetică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

Şedința de deschidere va avea loc la ora 10.00, în incinta Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, sala 208, etajul II, blocul 3, str. Studenților 9/7, Chișinău, Republica Moldova.

EXPERIENTA DE MOBILITATE ERASMUS+ A STUDENȚILOR DE LA FCIM, SESIUNE ONLINE

Proiectul „Student/ă Acasă” alături de Erasmus Student Network Chișinău organizează o sesiune live pe Facebook, care este orientată spre actualii și viitorii studenți ai UTM.

În cadrul evenimentului sunt invitați decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM – conf.univ, dr. Dumitru Ciorbă și studenții beneficiari de mobilitați de studiu Erasmus+:

 • Irina Oala (specialitatea Tehnologia Informației) – University of Piraeus, Grecia,
 • George Postica (specialitatea Automatică și Informatică) – Hellenic Medeteranian University, Grecia
 • Mihai Mîndrescu (specialitatea Robotică și Mecatronică) – University of Siegen, Germania.

Daca sunteți interesați să descoperiți experiențele de mobilitate internațională ale studenților, conectați-vă joi, 14 aprilie, ora 18:00, live pe pagina de Facebook ESN Chișinau https://www.facebook.com/esnchisinaucs/.

Citeşte mai mult pe www.utm.md

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT A CANDIDATULUI ABABII NICOLAI LA SEMINARUL ȘTIINȚIFIC AL ȘCOLII DOCTORALE UTM

Joi, 21 aprilie 2022, ora 15.00 în şedinţa Seminarului Științific al ȘD UTM (stabilit prin hotărârea Consiliului Științific al UTM din 11 aprilie 2022) “Nanotehnologii, Materiale Noi Multifuncționale și Dispozitive Electronice” pe adresa: str. Studenților 9/7, blocul nr. 3 de studii, aud. 3-405, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dl ABABII Nicolai cu tema: „Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori”, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică şi optoelectronică (în format mixt).

Conducător ştiinţific: LUPAN Oleg, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Președinte al SȘȘD – ȘONTEA Victor, dr. în șt. fiz. mat., prof. univ., UTM

Vicepreședinte al SȘȘD – BUZDUGAN Artur, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Secretar științific al SȘȘD – RAILEAN Serghei, dr. în tehnică, conf. univ., UTM

Sunt invitați toți membrii Seminarului Științific ȘD şi toți doritorii.

Contacte: telefon Departament MIB, FCIM, UTM +373 22 50 99 14

Pentru a participa la ședința Seminarul Științific al ȘD în format online, vă rugăm să accesați linkul:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOdszc2VkvnO2n-wqb2WqBewCvSyuwcd8l1sGfW5LG7c1%40thread.tacv2/1649683088156?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%2201a3fbe6-3c6c-47dc-bef2-b429b8190a8a%22%7d

 

Citeşte mai mult pe www.utm.md

STUDENȚII UTM: PREMIUL SPECIAL LA CONCURSUL PROFESIONAL „Tudor Tănăsescu” – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

În perioada 31 Martie – 2 Aprilie 2022, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), a organizat faza finală a Concursului Profesional „Tudor Tănăsescu” (https://concrett.ro/). Concursul reprezintă cea mai importantă competiție profesională între studenții facultăților cu profil electronic, de automatică și calculatoare din România.

În urma invitației de participare pentru prima dată la Concurs a studenților Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, echipa Universității Tehnice a Moldovei a fost formată din studenții: Maxim CHIRIAC, gr. MN-181, Dmitrii DORONIN, gr. IBM-182 și Dinu LITRA, gr. MN-211M, avându-l în calitate de coordonator pe conf. univ., dr. Victor COJOCARU. Tematica Concursul are la bază două discipline din pregătirea fundamentală a inginerului electronist:  Circuite Integrate Analogice și Semnale Circuite și Sisteme. Astfel, echipa UTM participând la secțiunea Circuite Integrate Analogice, a obținut certificate de participare și premii speciale de la compania Infineon Technologies Romania SCS (https://www.infineon.com/cms/en/). Aceasta fiind lider mondial în soluții de semiconductori care fac viața mai ușoară, mai sigură și mai ecologică. Conform ultimilor statistici, piața globală de semiconductori are o creștere de peste 30% anual (www.semiconductordigest.com).

Felicitări membrilor echipei UTM și mult succes în continuare, noi realizări și rezultate de performanță!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: ”Electronica Aplicată”, ”Microelectronica și Nanotehnologii” și ”Inginerie Biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat.

 

Referințe:

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

 

FCIM CELEBREAZĂ ABSOLVENȚII STUDIILOR DE MASTER PROMOȚIA 2022

Sâmbătă, 2 aprilie 2022, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a celebrat absolvenții studiilor de master-promoția 2022 în cadrul ședinței festive de înmânare a diplomelor la cele 5 programe de master:

 

În cadrul ceremoniei de celebrare decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, a exprimat sincere felicitări absolvenților cu ocazie obținerii cu succes a titlului de Master în inginerie și a nominalizat cu mândrie absolvenții cu cea mai înaltă reușită la studii.

Cuvânt de felicitare au ținut și sefii de departamente: conf.univ., dr. Sudacevschi Viorica ( șef de departament DIIS), lect.univ. Cojocaru Svetlana (șef adjunct DISA) și lect.univ. Ababii Nicolai (locțiitor șef departament DMIB) care fiecare în parte dorindu-le discipolilor săi succese frumoase în cariera profesională și în viața personală, amintindu-le că sunt așteptați și în calitate de cadre didactice la educarea tinerilor generații de ingineri.

Înmânarea festivă a diplomelor de licență a constituit un prilej fericit și pentru masteranzi de a-și exprima considerația și gratitudinea pentru profesorii care i-au îndrumat.

 

Felicitări tuturor Absolvenților studiilor de Master Promoția-2022!

Ne mândrim cu fiecare din voi și vă dorim să vă realizați visurile,

să atingeți noi înălțimi și să purtați cu mândrie numele de UTMist!

CSMD-2022, SUBSECȚIILE „MICROELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII” ȘI „INGINERIE BIOMEDICALĂ”

În perioada 29-31 Martie 2022, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM-UTM a găzduit două sesiuni de prezentări online a lucrărilor tehnico-științifice în cadrul Conferinței anuale a studenților, masteranzilor și doctoranzilor (CSMD), organizată de Universitatea Tehnica a Moldovei: subsecțiile „Microelectronică și nanotehnologii” și „Inginerie biomedicală”.

Reprezentând diferite universități din țară, dar și de peste hotare, participanții și-au etalat rezultatele obținute pe parcursul anilor de studii la cele trei cicluri de studii universitare – Licență, Masterat, Doctorat, în domeniile: nanotehnologii; senzori de gaze; cercetarea materialelor; electronică medicală; sisteme electronice și ingineriei biomedicale. Lucrările cu cele mai bune rezultate au fost apreciate cu diplome. Astfel, studenții din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală s-au învrednicit de 4 diplome din cele 8 acordate, și anume:

SUBSECŢIA MICROELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII:

DIPLOMĂ DE GRADUL I

Dinu LITRA, Cristian LUPAN, grupa MN-211M, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. CERCETAREA NANOSTRUCTURILOR OXIZILOR MICȘTI DE Zn-Cu PENTRU SENZORI. Coordonatori: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN; prof. univ., dr. hab. Viorel TROFIM.

DIPLOMĂ DE GRADUL II

Adrian BÎRNAZ, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul de
Nanotehnologii și Nanosenzori, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. 
PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ROBOTULUI SCS. Coordonator: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

SUBSECŢIA INGINERIE BIOMEDICALĂ

DIPLOMĂ DE GRADUL II

Grigorii BUZADepartamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. DISPOZITIV DE MONITORIZARE AL GAZELOR ȘI COMPUȘILOR ORGANICI VOLATILI DIN AERUL EXPIRAT. Coordonator: prof. univ., dr. Victor ȘONTEA.

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

Sanda MATCOVSCHIstudent anul I Masterat, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica MoldovaMANAGEMENTUL TEHNOLOGIILOR MEDICALE – COMPONENTA SIGURANŢEI, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE. Coordonator: prof. univ., dr. Victor ȘONTEA.

Felicitări tuturor
participanților și mult succes în continuare!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: „Electronica Aplicată”, „Microelectronica și Nanotehnologii” și „Inginerie Biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat.

Referințe:

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/

 

STUDENȚII FCIM-UTM, DESPRE CUM SĂ-ȚI ÎMPLINEȘTI VISUL DE A CUCERI UN DOMENIU DE PERSPECTIVĂ

Iulia BERGHII, Denis ȘEREMET și Victor RUDENCO, studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, împreună cu profesoara lor, conf. univ., dr. Irina COJUHARI, șef program de studii „Automatică și informatică”, au efectuat o vizită la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, la invitația profesorului Veaceslav CEAUȘ.

Au venit la întâlnirea cu elevii anilor de studii III și IV, specialitatea „Automatizarea proceselor tehnologice”, cu ce au mai de preț – proiectul lor de suflet „Cyber Car” – o mașină controlată de o aplicație mobilă, proiect realizat în cadrul Clubului studențesc „Circle StudentClub”, sub egida lectorului asistent Dumitru MORARU.

Dialogul tinerilor a constituit un pas înainte în cunoașterea fascinantului domeniu și spirit Cyber, dar și un apel, o chemare în a-l descoperi în continuare. În context, dna Irina COJUHARI a făcut o prezentare a programul de studii „Automatică și informatică” și a modului de organizare a studiilor în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Vizita studenților și profesorilor FCIM-UTM la Centrul de Excelenţă în Energetică și Electronică și, în special, la specialitatea „Automatizarea proceselor tehnologice” le-a oferit UTM-iștilor posibilitatea de a identifica aspirațiile elevilor și a-i orienta spre specialități de perspectivă pe piața muncii.

Citește mai mult pe utm.md