PROF. UNIV., DR. HAB. VIOREL BOSTAN REALES ÎN FUNCȚIA DE RECTOR AL UTM

Pe 10 decembrie 2020, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a fost reales în funcția de rector al Universității Tehnice a Moldovei. Timona UTM îi este încredințată la 5 ani distanță, după ce pe 12 noiembrie 2015, UTM își alegea un nou rector, candidatura sa impresionând prin succese academice, științifice și didactice.

 

Speranța unui suflu nou, a renovării și modernizării pe care ne-o oferise acum 5 ani și pe care a fructificat-o și valorificat-o cu prisosință în timp, avea să-i determine pe universitari să-și acorde posibilitatea deosebită de a-l urma în continuare. Vocea electorilor a fost fermă în acest sens: 575 de sufragii (89,42%) exprimate de 643 electori prezenți la vot (din 713 înscriși pe liste)!

Astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei strălucește în prestigioase topuri internaționale, a deschis larg poarta mobilităților în toată lumea, lansează multiple proiecte la nivel național și internațional, atrage investiții, demonstrând prin activitatea desfășurată esența și scopul pe care îl urmează cu fermitate în calitatea sa de unică instituție de învățământ superior de profil ingineresc din Republica Moldova: „Inginerii creează Viitorul!”.

Stimate domnule Rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,

comunitatea academică a Universității Tehnice a Moldovei vă aduce sincere și meritate felicitări cu ocazia realegerii dvs. în funcția de rector! Ținem să vă încredințăm de susținerea noastră plenară în nobila activitate de a ridica cât mai sus stindardul UTM în circuitul mondial de valori, edificând în continuare o universitate modernă, inovativă, tehnologizată, în raport cu valențele culturii, calității și leadership-ului academic modern.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Citește mai mult pe utm.md

ZIUA ALEGERILOR RECTORULUI UTM

Stimați membri ai comunității academice!!!

Conform anunţului CDSI din 03.11.2020, prin care a fost iniţiat procesul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei, s-a stabilit ziua alegerilor – 10 decembrie 2020.

 

Conform p. 33 din Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UTM – fiecare elector, membru al comunităţii universitare, se prezintă la vot şi se legitimează în baza buletinului de identitate valabil.

Conform link-ului (Listele electorale aprobate de CDSI la 08.12.2020) vă puteţi regăsi în listele electorale finale, aprobate de CDSI în data de 08.12.2020, precum şi arondarea Dvs la secţia de votare.

Complementar, vă aducem la cunoştinţă că în baza deciziei CDSI din 08.12.2020, având în vedere creşterea în continuu a numărului de persoane infectate cu COVID-19, precum şi alte situaţii excepţionale, s-a admis recepţionarea cererilor prin care se solicită exercitarea dreptului de vot la locul aflării (urna mobilă), însă doar în cazul în care se prezintă argumentarea şi dovada.

În acest sens, vă invităm pe data de 10 decembrie 2020, între orele 08:00-17:00, să vă prezentaţi la secţia de votare la care aţi fost arondat şi să vă exercitaţi dreptul de vot.

 

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM

 

INDUSTRIAL AUTOMATION HACKATHON ȘI-A DESEMNAT CÂȘTIGĂTORII

În perioada 26-28 noiembrie 2020, în cadrul facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, s-a desfășurat „Industrial Automation” Hackathon, organizat de  Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE, Universitatea Tehnică a Moldovei, în colaborare cu compania ISD Moldova – Inther Software Development SRL și cu suportul BEST-Chișinau. 

În cadrul Hackathon-lui fiecare echipă trebuia să proiecteze un sistem automat, condus în baza unui controler logic programabil PLC. Un PLC este un calculator digital, utilizat pentru automatizarea proceselor industriale, precum și conducerea utilajelor, liniilor de fabricație, roboților etc.

Competiția a durat 48 de ore, unde s-au confruntat 4 echipe a câte 4 studenți din cadrul programului de studii Automatică și Informatică. Fiecare echipa, în baza echipamentelor Siemens: Controler Simatic S7-1200 cu utilizarea Human Machine Interface (HMI), trebuia să proiecteze o spălătorie automată cu implementarea tuturor fazelor de spălare a unui automobil.

Sub  supravegherea mentorilor din cadrul companiei ISD – Ivan Vîlcu și Pavel Burlacu, studenții au realizat proiecte ingenioase, demonstrând cunoștințe teoretice și competențe practice vaste în proiectarea sistemelor automate și programarea automatelor logice programabile PLC.

După 48 de ore, sistemele dezvoltate au fost demonstrate juriului în componența: Victor Dropeț (ISD), Adrian Lulascu (ISD) și Irina Cojuhari (UTM).

Locul I a revenit echipei: Ion Costin, Andrei Cîrnaț, Andrei Zaițev, Dumitru Diocher, iar pe locul II s-a plasat echipa: Stanislav Crușnevschi, Dumitru Moraru, Dinu Cenușă, Hakan Meral.

Aducem sincere mulțumiri companiei ISD Moldova – Inther Software Development SRL pentru receptivitate, susținere și implicare în organizarea competiției Industrial Automation Hackathon.

Evenimentul este parte a proiectelor Curs de Formare Continuă „Programare PLC” și Dezvoltarea cursului „Automate programabile”, realizate cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Guvernului Suediei și a Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) în cadrul Tekwill Ambassador Program, ediția „UTeach 2020”.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

CAPTURE THE FLAG – 2020

Studenții din cadrul programului de studii „Securitate informațională”, Departamentul Ingineria software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică au participat cu succes la Concursul studențesc de securitate cibernetică UTM-CTF, în format Capture the Flag (CTF).

Extinsă la nivel național, ediția din anul curent a concursului UTM-CTF/2020, cea de-a III-a, a implicat 22 de echipe formate din studenți și elevi ai instituțiilor de învățământ din Republica Moldova: UTM, USM, CEITI, CEEE, Liceul „Gh. Asachi”, Liceul „Orizont”. Alături de 64 de baieți au participat și 5 fete.

Echipa organizatorică Faceless a fost la înălțime. Studenții Mircea BULARGA, Andrei PAVALACHI (SI-191M), Ciprian ZARICIUC, Valeriu GARABA (SI-171), Alexandr DIMOGLO (SI-181) au pregătit o gamă largă de task-uri (17 flag-uri) bazate pe diferite teme ale Securității Informaționale.

Concurenţii au utilizat soluţii de conectare de la distanţă la o platformă informatică dedicată. Fiecare problemă rezolvată a adus un punctaj, iar după finalizarea probelor automat s-a generat un clasament al echipelor participante.

Finaliștii din acest an sunt:

Locul I – Imposters-UTM (Vladislav POLEVOI – SI-171, Daniel SPÎNU – SI-171, Vlad PLAMADEALA – SI-171, Veaceslav CIORNÎI – SI-171);

Locul II – AchibebaUSM (Alexandr IVANOV – IA-1802, Maxim ASTAHOV – IA-1802, Anastasia SMÎGALIOVA –  IA-1802, Ivan GARIUC – IA-1802);

Locul III – P3RF3XPL01TCEITI (Victor MOISA – W-1832, Cristian OANȚA – W-1831, Leonid JUC – B-2011, Iulia RUSSU – W-1831).

Cu cea mai mare recunoştinţă aducem mulţumiri partenerii concursului: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC),  Codwer și Xontech, pentru activitatea de sponsorizare considerabilă. Considerăm acest fapt nu doar o acţiune de binefacere, dar şi o manifestare civică comună de sensibilizare a societăţii Republicii Moldova cu privire la securitatea cibernetică prin intermediul educației și al schimbului de bune practici. Sperăm la o conlucrare fructuoasă pe viitor în dezvoltarea eficientă a relaţiilor de parteneriat strategic a segmentului naţional de educaţie cu instituțiile publice și companiile din sectorul privat.

* * *

An de an, luna octombrie este dedicată Securității cibernetice. Luna europeană a securității cibernetice este o campanie anuală a Uniunii Europene menită să sensibilizeze cetățenii și organizațiile cu privire la securitatea cibernetică prin furnizarea de informații la zi din domeniul securității prin intermediul educației și al schimbului de bune practici.

Concursurile Capture the Flag (CTF) sunt modalități populare de a dezvolta cât mai mult cunoștințele și abilitățile practice de securitate prin rezolvarea unor provocări pe teme precum web, criptare, inversare, exploatare. CTF constă în găsirea unui număr anumit de coduri (flags) prin penetrarea unor aplicații web sau sisteme cu vulnerabilități induse. Flag-urile sau soluțiile care urmează să fie identificate în cadrul exercițiilor propuse este un cod unic care poate fi găsit atunci când se reușește  să fie rezolvate task-uile din concurs. Nu există o procedură standard pentru a le găsi,  este recomandat să se facă mai multe teste și să nu se limiteze gândirea pentru a le obține. Este important să înțelegeți dinamica acestui tip de concurs CTF și cum să rezolvați rapid provocările.

Competiția urmărește testarea creativității și a capacitații echipelor de elevi, studenți și masteranzi de a utiliza cunoștințe specifice pentru a gestiona probleme concrete de securitate cibernetică. Obiectivul principal constă în stimularea interesului participanților pentru problematica securității cibernetice și evaluarea capacitații acestora de a face față provocărilor de securitate cibernetică actuale.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

AU FOST PREMIAȚI CÂȘTIGĂTORII EDIȚIEI A X-A A CONCURSULUI „IN MEMORIAM MIHAI MARINCIUC”

Astăzi, în cadrul festivității de încheiere a ediției a X-a a concursului „In Memoriam Mihai Marinciuc”, la Universitatea Tehnică a Moldovei au fost premiați cei mai buni elevi la fizică. 

 

Competiția intelectuală a fost organizată de Asociația Obștească ICAR, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Fundația Soros Moldova. La concurs s-au înscris 508 participanți din 55 de licee și gimnazii din țară. În legătură cu pandemia de COVID-19, ediția din anul curent a concursului s-a desfășurat online, iar participanții au avut de rezolvat 3 subiecte.

În rezultatul jurizării, organizatorii au acordat în total 42 de diplome și medalii – 7 elevi au obținut locul I, alți 14 – locul II, iar 21 de elevi s-au învrednicit de locul III.

Cupa transmisibilă care este acordată instituției cu cele mai multe medalii în clasament revine și în acest an Liceului Teoretic „Orizont”, din Durlești, 3 discipoli ai acestei instituții clasându-se pe locul I în cadrul competiției, alți patru – pe locul II, iar doi dintre aceștia obținând locul III. Șase elevi de la „Orizontul” au obținut mențiuni în cadrul ediției curente a concursului de fizică.

Pe locul II în clasamentul liceelor s-a situat Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Chișinău, discipolii căruia au obținut trei medalii, câte una pentru locurile – I, II și III,  și șase mențiuni.

Pe locul III s-au plasat elevii de la Liceul „Constantin Stere” din Soroca, aceștia reușind să obțină trei medalii și patru mențiuni.

Prezent la festivitatea de premiere a învingătorilor concursului, Petru CULEAC, directorul executiv al Fundației Soros Moldova, a menționat: „Misiunea Fundației este să susțină dezvoltarea unei societăți deschise sau, cu alte cuvinte, a unei societăți în care oamenii sunt puși față în față cu propriile decizii. O societate democratică, bazată pe supremația legii și indivizi liberi și cu gândire critică. Încercăm să facem acest lucru prin susținerea vizionarilor care cred în această țară și care muncesc zi de zi pentru a face viața mai bună. Credem cu fermitate că activitățile pe care le desfășoară asociația ICAR vor consolida comunitatea de elevi și profesori pasionați de științele STEM și astfel vor contribui la îmbunătățirea calității educației în această țară”.

Prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, a menționat că instituția pe care o conduce este onorată să fie unul dintre organizatorii acestui prestigios concurs. „Rezultatele pe care le-au obținut participanții la concurs ne demonstrează că un număr impresionat de elevi din Republica Moldova fac studii pe performanță, iar fizica rămâne unul dintre domeniile preferate  de elevii pasionați de cercetarea științifică. Universitatea Tehnică a Moldovei încurajează și susține performanța academică a tinerilor, iar organizarea acestui concurs este unul dintre demersurile pe care le facem în susținerea celor care au scop să exceleze în domeniul științelor reale”.

Concursul de fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” se desfășoară începând cu anul 2011 și își propune să promoveze interesului pentru fizică, motivația pentru performanță în științele reale, precum și să atragă atenția publică asupra problemei accesului copiilor apți de performanță la studii de calitate. Prima ediție a concursului a avut loc la 26 noiembrie 2011, fiind organizată la inițiativa unui grup de profesori de fizică din municipiul Chișinău, realizată de colegi şi discipoli ai reputatului profesor Mihai Marinciuc și de Asociația Obștească „ICAR”. Concursul este deschis elevilor din clasele a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, dotați cu interes și aptitudini pentru fizică.

În organizarea ediției din anul curent a concursului au fost antrenate 12 cadre didactice din municipiul Chișinău (profesori din licee) și 22 cadre didactice de la UTM (majoritatea de la Departamentul Fizică). De asemenea, UTM a oferit resursele de tehnologii informaționale pentru interacțiunea elevilor participanți la concurs, profesorilor care au elaborat conținutul probelor de concurs, verificatorilor, precum și pentru realizarea online a concursului.

Mihai Marinciuc a fost conferenţiar universitar la Catedra de Fizică a Universităţii Tehnice a Moldovei, un specialist notoriu în domeniul fizicii, înalt apreciat atât în instituţiile de învăţământ superior și preuniversitar din Republica Moldova, cât şi în cele de peste hotare.

 

Citește mai mult pe utm.md

25 MEDALII DE AUR ȘI PREMIUL „AUGUSTIN MAIOR” PENTRU UTM LA PROINVENT-2020

Universitatea Tehnică a Moldovei a fost distinsă cu Premiul „Augustin Maior”,  iar 25 de lucrări ale inventatorilor UTM au fost medaliate cu aur în cadrul Salonului Internațional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii „ProInvent-2020”, organizat online, în perioada 18-20 noiembrie, de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România.

În anul curent, atât deschiderea oficială, cât și desfășurarea în continuare a celei de-a XVIII-a ediții a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării  și Inventicii – PRO INVENT, au avut loc în formula unui  Salon Virtual. Potrivit organizatorilor, Salonul a fost gândit astfel, încât participanții să-l poată folosi facil, ca un spațiu interactiv, unde vor putea descoperi, prin intermediul Legendei Salonului, toate entitățile și lucrările înscrise la această ediție.

Precum s-a văzut, echipele de cercetători și inventatori ai Universității Tehnice a Moldovei, unele în colaborare cu reprezentanți din România sau Franța, au fost printre cele mai prolifice, iar invențiile prezentate au avut o rezonanță puternică, dovadă fiind „ploaia de lauri” de care s-au învrednicit: 25 de lucrări prezentate vs. 25 de medalii de aur! Un model formidabil cum trebuie să servești cercetarea! Felicitări!

Publicăm cu mândrie numele performerilor celor 25 de echipe și inovațiile lor:

 • Viorel BOSTAN; Ion BOSTAN; Maxim VACULENCO – „Transmisie cu angrenare precesională”;
 • S 2019 0114 / 15.11.2019 – „Turbină eoliană”;
 • Radu CIOBANU, Oleg CIOBANU, Alexei BOTEZ, Iulian MALCOCI, Maxim VACULENCO – „Răzuitor cu acționare vibromecanică”;
 • Vladimir MELNIC, Valentin ILCO, Alexei MARTÎNIUC, Nicolae SECRIERU, Viorel BOSTAN, Ion BOSTAN – „Platformă pentru cercetarea atitudinii microsateliților în condiții orbitale”;
 • Ion BOSTAN (MD); Viorel BOSTAN (MD); Valeriu DULGHERU (MD); Cătălin DUMITRESCU (RO); Liliana DUMITRESCU (RO) – „Sistem hibrid eolian-solar de încălzire a apei menajere”;
 • Mircea BERNIC, Natalia ȚISLINSCAIA, Mihail BALAN, Vitali VIȘANU, Mihail MELENCIUC – „Instalaţie de uscare pentru fructe şi legume”;
 • Liliana POPESCU (MD); Aliona GHENDOV-MOŞANU (MD); Rodica STURZA (MD); Lung ILDIKO (RO); Oxana-Ileana OPRIŞ (RO); Maria-Loredana SORAN (RO) – „Procedeu de fabricare a desertului de brânză funcțional”;
 • Alexandra SAVCENCO, Alexei BAERLE, Pavel TATAROV, Raisa IVANOVA – „Procedeu de separare a coloranților roșu și galben din petale de șofrănel”;
 • Tatiana CAPCANARI, Olga DESEATNICOVA, Daniela PALADI – „Emulsie de tip maioneză cu valoare biologică sporită”;
 • Ivan PRIDA, Antonina IALOVAIA, Ecaterina COVACI, Rodica STURZA, Ala KRAJEVSCAIA – „Procedeu de sulfitare a produsului vinicol”;
 • Dinu ȚURCANU, Pavel NISTIRIUC, Andrei CHIHAI, Ana NISTIRIUC – „Atenuator optic ajustabil pentru testarea sistemelor și rețelelor de comunicații optice”;
 • Nicolai ABABII, Vasile POSTICA, Viorel TROFIM, Oleg LUPAN – „Procedeu de obținere a rețelei de nanofire CuO-Fe2O3”;
 • Vasile POSTICA, Thierry PAUPORTÉ (FR), Viorel TROFIM, Nicolai ABABII, Oleg LUPAN – „Procedeu de funcționalizare a suprafeței nanofirelor din ZnO cu nanoparticule din metale nobile”;
 • Cristian LUPAN, Viorel TROFIM – „Procedeu de depunere a peliculelor ZnO dopate cu eu și funcționalizate cu Pd”;
 • Alexandru MAZURU, Nicolae TRIFAN, Alexei TOCA, Sergiu MAZURU – „Procedeu de executare a roților dințate conice”;
 • Nicolae TRIFAN, Alexandru MAZURU, Sergiu MAZURU – „Dispozitiv de durificare al dinților roților dințate”;
 • Sergiu MAZURU, Serghei SCATICAILOV, Maxim VACULENCO, Ion BOSTAN – „Procedeu de executare a roților dințate conice”;
 • Rodion CIUPERCĂ, Ivan RABEI – „Pală pentru rotorul turbinei eoliene cu ax vertical”;
 • Maria BERNIC, Mihail STAMATI – „Concept design: mobilier atelier de creație pentru copii”;
 • Bogdan EDINAC, Valeriu PODBORSCHI – „Concept design: automobil electric”;
 • Mircea ZUBCU, Valeriu PODBORSCHI – „Concept design: piese mobilier pentru parc”;
 • Sergiu GUZUN, Valeriu PODBORSCHI – „Concept design: accesorii veselă de bucătărie pentru orbi”;
 • Ion BOSTAN, Viorel BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Marin GUȚU, Radu CIOBANU, Oleg CIOBANU – „Instalație fotovoltaică „Floarea Soarelui”;
 • Zaharia DONȚU, Radu CIOBANU, Oleg CIOBANU, Nicolae TRIFAN, Vaculenco Maxim, Malcoci Iulian – „Redarea prin oscilații a informației stocată și păstrată, iar mai apoi la cerere recunoscută și extrasă”;
 • Ion BOSTAN, Valeriu DULGHERU, Iulian MALCOCI, Radu CIOBANU, Maxim VACULENCO – „Transmisie planetară precesională”.

Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT a debutat în primăvara anului 2002 la Complexul Expo Transilvania din Cluj-Napoca, în cadrul Târgului Internaţional „Foresta”. În anul 2008, Salonul PRO INVENT a fost înregistrat ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), având certificatul cu numărul 100.000, titular fiind Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. La ediția din anul curent, PRO INVENT a reunit peste 50 de entități participante din rândul universităților, institutelor, centrelor de cercetare, clusterelor, firmelor, precum și persoanelor fizice, care au înscris pentru jurizare peste 400 de invenții.

Citește pe utm.md

START „INDUSTRIAL AUTOMATION” HACKATHON ÎN CADRUL CIRCLE-FCIM

Pe data de 26 noiembrie 2020  a avut loc lansarea evenimentului „Industrial Automation” Hackathon în cadrul Centrului de Cercetare și Instruire CIRCLE, Universitatea Tehnică a Moldovei, în colaborare cu compania ISD Moldova – Inther Sodtware Development.

 

În cadrul deschiderii, rectorul UTM, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, a subliniat importanța dezvoltării domeniului de automatizarea industrială, care necesită specialiștii bine pregătiți și  în acest context este importantă colaborare cu compania ISD Moldova – Inther Sodtware Development. Decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, a menționat importanța acestui hackathon legat de automatizare, unde studenții pot acumula cunoștințe mai specifice legate de programarea automatelor logice programabile produse de compania Siemens.

Șeful Departamentului Ingineria Software și Automatică, conf. univ., dr. Ion FIODOROV, a prezentat domeniul de Industria 4.0, unde controlul proceselor industriale  în baza automatelor logic programabile    ocupă un loc central și a dorit succes echipelor în realizarea sarcinilor propuse.

Din partea companiei ISD Moldova – Inther Sodtware Development, doamna Alina SCUTARU a făcut o prezentare a companiei, iar inginer pe programare PLC Victor DROPEȚ a descris sarcina care urmează a fi implementată de către echipe în decurs de 48 de ore, sub supravegherea mentorilor de la companie, Ivan VÎLCU și Pavel BURLACU.

 

Citește mau mult pe utm.md

 

 

„NOAPTEA CERCETĂTORILOR EUROPENI” INVITĂ SĂ TRĂIM ÎMPREUNĂ EMOȚIA PREZENTULUI ȘI VIITORULUI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Organizatorii celui mai grandios eveniment științific al anului – „Noaptea Cercetătorilor Europeni” – rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion TIGHINEANU, și directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, dr. Igor COJOCARU, au susținut, astăzi, o conferință de presă cu genericul „Noaptea Cercetătorilor Europeni – descoperim împreună Universul științei și inovației”.

 

„Noaptea Cercetătorilor Europeni” este un eveniment cu tradiții, organizat în peste 400 de orașe europene, centre universitare, centre de cercetare și suntem foarte bucuroși că și Republica Moldova s-a alineat la acest eveniment, la aceasta mișcare importantă”, a declarat în debutul evenimentului, rectorul UTM prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN. D-sa a subliniat că în acest an UTM, împreună cu AȘM și IDSI, și-au unit forțele pentru a realiza o idee comună promițătoare, exprimându-și convingerea că startul celei de-a VII-a ediții a ambițiosului proiect, care va fi dat vineri seara, va fi un moment definitoriu pentru Republica Moldova, în sensul în care se va reuși motivarea a cât mai multor tineri să urmeze calea cercetării și a tehnologiilor.

Rectorul Viorel BOSTAN a subliniat că pentru acest eveniment de anvergură europeană este pregătită o agendă foarte încărcată, prin care „ne dorim ca societatea să vadă cu ce se ocupă cercetătorii, inginerii și inovatorii în RM”. În context, rectorul Bostan a îndemnat toată lumea să se conecteze în ziua de vineri, ora 16:00, la transmisiunea online a evenimentului, pentru a nu rata niciun moment de pe agenda evenimentului.

„Ne vom deplasa în diverse locații, acolo unde se face cercetare, acolo unde suntem în pas cu inovațiile, să arătăm că în Republica Moldova se fac cercetări de frontieră, se fac lucruri interesante și extraordinare, dorind ca în așa fel să atragem cât mai mulți copii în acest vast și interesant domeniu al științei, tehnologiei, ingineriilor, matematicii, în general, al științelor fundamentale și aplicative, fiindcă doar într-o societate în care cercetarea și inovația sunt apreciate și finanțate corespunzător, putem face un pas înainte, să ne dezvoltăm, să avem o societate a cunoașterii și inovării, doar astfel vom avea viitor”, a punctat rectorul Viorel BOSTAN, exprimând mulțumiri partenerilor, tuturor celor care au participat, s-au implicat activ și au contribuit ca evenimentul să fie vizibil atât pe plan local, cât și internațional.

În intervenția sa, președintele AȘM, acad. Ion TIGHINEANU a prezentat rezultatele unui studiu sociologic, realizat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, care vizează evenimentul „Noaptea Cercetătorilor Europeni”. Potrivit acestora, doar 18 la sută din reprezentanții comunității științifice consideră că situația actuală în domeniul cercetării și inovării este satisfăcătoare. Cca 2/3 sau 65% sunt de părere că sistemul autohton de cercetare-inovare nu este pe deplin pregătit pentru a face față provocărilor din societatea noastră. Cca 76% estimează nivelul de implementare a rezultatelor cercetărilor științifice și inovațiilor ca fiind puțin satisfăcătoare sau chiar nesatisfăcătoare. Explicația stă în finanțarea, infrastructura foarte modestă. Președintele AȘM a făcut referire și la imposibilitatea elaborării unui vaccin în RM: „Noi avem specialiști buni, dar nu dispunem de laboratoare de virusologie echipate corespunzător, nu avem infrastructură modernă. Coronavirusul de tip nou este, de fapt, o particulă cu dimensiuni de nanometri, ea nu se vede, nu se aude, nu are miros, iar pentru a studia această nanoparticulă sunt necesare echipamente de sute de milioane de dolari sau euro, pe care noi însă nu le avem”, a specificat acad. TIGHINEANU.

Potrivit rezultatelor studiului sociologic respectiv, doar 15% din cercetători susțin că oamenii de știință sunt implicați în luarea deciziilor la nivel central, în timp ce 76% consideră că sunt foarte puțin antrenați în atare activități. „În opinia savanților de peste hotare, noi avem oameni de știință foarte puternici. Cercetătorii noștri își publică rezultatele investigațiilor științifice în cele mai prestigioase și de rezonanță reviste, sunt invitați la conferințe internaționale, dar, cu regret, efortul lor imens este puțin apreciat. Știința la noi în țară nu este o prioritate. Consider că politicienii ar avea de câștigat dacă ar conlucra cu oamenii de știință și poate prin această conlucrare s-ar găsi modalități de depășire a crizelor, a subliniat acad. Ion Tighineanu.

Președintele AȘM a ținut să readucă în atenția publicului perioada în care s-au făcut primii pași spre asocierea la programele europene – decembrie 2006, când reprezentantul Comisiei Europene aflat în vizită la Chișinău a făcut o declarație memorabilă: „Spre Chișinău vine un tren accelerat al cercetării științifice europene și dacă o să reușiți să vă urcați în acest tren, veți ajunge departe”. La 1 ianuarie 2012 ne-am asociat la PC7, RM fiind prima țară din CSI care a reușit să se asocieze la programele comunitare, ulterior RM asociindu-se la Programul Orizont 2020. Grație asocierii, au fost câștigate multe granturi, sute, poate chiar mii de tineri cercetători au avut posibilitatea să participe la traininguri de calitate. „Avem cercetători de forță. De aceea chem societatea ca vineri, începând cu ora 16:00, să vină să se convingă. Am pregătit video înregistrări, dar vor fi și vizite în laboratoare, în centre de cercetare și veți vedea că și în atare condiții multe echipe au reușit să dezvolte o platformă, o bază științifică și să se mențină pe val”, a îndemnat președintele Tighineanu.

„Mă bucur că ne apropiem tot mai mult de acel moment, când vom fi în regim real. Am constatat în procesul de lucru în acest proiect că nimic nu dispare, de fapt, totul se transformă”, a spus la rândul său, cel de-al treilea protagonist al evenimentului, dr. Igor COJOCARU, directorul IDSI, precizând că „Noaptea Cercetătorilor Europeni” vine să confirme o dată în plus foarte multe realizări frumoase ale cercetătorilor din RM, indiferent unde activează, fie în instituții de cercetare, universități, organizații private, totul demonstrează că investiția în cercetare merită riscul și efortul. Nu în zadar, peste 100 de tineri au depus propuneri de proiecte la concursul realizat în cadrul NCE. „Au fost realizate patru concursuri, iar lucrările pot fi urmărite la rubrica Concursuri. Toată informația este disponibilă online, ceea ce demonstrează că tehnologia informației implementată, utilizată de către cercetător poate aduce și mai aproape cetățeanul de cercetare, or acesta este unul din obiectivele de bază – să aducem cât mai mulți tineri în cercetare, să facem acel transfer de cunoștință de la cei cu experiență mai mare și sunt deschiși să o împărtășească”, a reliefat directorul IDSI.

Dr. Cojocaru a specificat și faptul că problemă pandemiei oferă posibilitatea de a o utiliza ca pe o platformă de a consolida comunitatea științifică, atât din instituțiile publice, cât și din cele private, pentru a crea o masă critică și de ce nu a avea un Proiect de Țară investit în cercetare, în acel potențial uman care mai există în RM. „Iar ceea ce va fi prezentat vineri, începând cu ora 16:00, va fi mai mult decât o simplă publicație, vor fi prezentate rezultatele reale ale cercetătorilor. Puteți urmări mai multe înregistrări video la rubrica specială știința pentru societate”, a precizat dl Cojocaru. Directorul a remarcat că deja sunt zeci de mii de vizualizări, ceea ce demonstrează că interesul pentru aceste realizări științifice este sporit. O investiție optimă în cercetare ar aduce doar beneficii societății, consideră experul. „Vreau să vă îndemn să ne urmăriți atât pe pagina proiectului www.noapteacercetatorilor.md care va fi transmis și pe pagina de FB a proiectului, precum și pe privesc.eu, idsi/tv. Aveți posibilitatea să vizualizați ce se va petrece pe parcursul întregului eveniment. La sigur, vor fi mai multe surprize, vor fi premiați acei câștigători care au participat la concursuri etc.”, a afirmat  Igor COJOCARU.

La finele conferinței a fost prezentat un centru-studio special amenajat și dotat cu echipament corespunzător din proiect, de unde va fi transmis evenimentul, începând cu ora 16:00. Până la finele acestuia, toate conexiunile online, video înregistrările, deplasările în laboratoare, concursurile și câștigătorii acestora, iar publicul va putea urmări pas cu pas derularea integrală a celui mai mare eveniment științific al anului, Noaptea Cercetătorilor Europeni.

Toți cei interesați sunteți îndemnați să vă conectați la această platformă, vineri, la ora 16:00, pentru o seară memorabilă cu și despre știință.

Citește mai mult utm.md

MOLDOVA CYBER WEEK 2020

Astăzi, la Chișinău, și-a demarat lucrările conferința anuală dedicată securității cibernetice „Moldova Cyber Week 2020”. Desfășurat online, sub genericul „Dezvoltarea unei infrastructuri puternice de securitate cibernetică în noile condiții de normalitate”, forumul reiterează poziția Republicii Moldova de a se alinia statelor lumii care își consolidează normele și acțiunile legate de securitate, pentru a combate amenințarea crescândă reprezentată de atacurile cibernetice în contextul pandemiei COVID-19.

 

Impactul COVID-19 a făcut ca organizațiile să adopte mai multe tehnologii, cum ar fi Cloud, Mobilitate și Internetul Obiectelor (IoT), iar acest lucru a deschis o cale complet nouă pentru amenințările cibernetice și infracțiunile de natură informatică, necesitând un sistem cuprinzător, integrat și o abordare critică față de provocările de securitate cibernetică. Moldova Cyber Week își propune să abordeze aceste provocări în contextul național și cel regional și să exploreze în continuare provocările reprezentate de securitatea cibernetică în epoca „Noii Normalități”.

– Ne confruntăm cu o pandemie nu doar în domeniul sănătății, dar și în spațiul online. Aproape toate țările lumii au atestat un număr crescut de atacuri cibernetice, care sunt mai complexe, comparativ cu anul precedent, a subliniat în discursul său Serghei POPOVICI, directorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Pe măsură ce se încearcă securizarea infrastructurilor, infractorii cibernetici găsesc noi modalități pentru a trece de filtrele de securitate ale sistemelor și rețelelor. Astfel, securitatea cibernetică revine pe agenda discuțiilor drept un subiect prioritar, deoarece este un factor esențial pentru a susține încrederea cetățenilor, a proteja afacerile, dar și a menține securitatea digitală a țării noastre, în general. Este important să întreprindem acțiuni concrete pentru a stopa amenințările cibernetice curente, dar și să identificăm noi oportunități pentru a preveni potențialele atacuri. Moldova Cyber Week este oportunitatea de a promova un răspuns adecvat la amenințările cibernetice și de a încuraja cooperarea între profesioniștii comunității locale și internaționale.

Totodată, securitatea cibernetică poate fi considerată ca fiind o oportunitate pentru universități, întrucât este unul dint sectoarele cu cea mai rapidă creștere din lume, consideră prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei. În context, d-sa a subliniat că cererea pentru specialiști calificați în acest domeniu crește direct proporțional.

– Moldova Cyber Week este platforma care ne conectează la sectorul privat, ceea ce ne permite să înțelegem mai bine necesitățile și așteptările industriilor. Universitatea Tehnică a Moldovei depune eforturi considerabile pentru a-și dezvolta expertiza, pentru a construi parteneriate de succes cu lideri din industrie, pentru a pregăti profesioniști competenți și pentru a contribui solid la dezvoltarea noilor tehnologii în acest domeniu critic. Dat fiind faptul că impactul COVID-19 a determinat organizațiile și personalul acestora să adopte și să implementeze noi tehnologii pentru continuitatea activității într-un interval scurt de timp, tot mai multe organizații implementează cultura muncii online, existând din ce în ce mai multă dependență față de sistemele informatice, dispozitivele mobile și Internet. Acest lucru a declanșat noi amenințări cibernetice, fraude online, activități de phishing și malware și pierderea datelor personale. În acest context ne vedem obligați să ne implicăm pentru a proteja utilizarea ilicită a spațiului cibernetic și a infracțiunilor sale conexe pentru a promova un sentiment de securitate cibernetică națională prin utilizarea strategică a instrumentelor de securitate cibernetică și colectarea, analiza și diseminarea informațiilor cibernetice. Situația curentă necesită acțiuni eficiente, motivându-ne să ne reinventăm și să găsim soluții inovatoare pentru a face față noilor provocări. Pentru noi este foarte important să pregătim specialiști care să corespundă cerințelor de pe piața muncii și să ne implicăm împreună cu industria în proiecte de cercetare-dezvoltare, pentru a avea mai mulți specialiști bine pregătiți în domeniu, a declarat rectorul UTM Viorel BOSTAN, subliniind că este onorat de faptul că Universitatea Tehnică a Moldovei este coorganizatorul acestui important eveniment.

Malcolm JOHNSON, secretarul general-adjunct al Uniunii Internaționale pentru Telecomunicații, a ținut să sublinieze, inclusiv pe post de coorganizator, că Moldova Cyber Week este momentul prielnic pentru a consolida cooperarea națională și internațională împotriva amenințărilor și atacurilor cibernetice:

– Preocupările legate de securitatea cibernetică ating niveluri fără precedent și nici o țară sau industrie nu este protejată în totalitate, a declarat coorganizator. Securitatea cibernetică poate fi cheia către prosperitate economică și incluziune digitală, dar mai întâi trebuie să construim încredere și siguranță în utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor. Speranța mea este că vom folosi acest moment critic din istorie, pandemia, pentru a consolida colaborarea și cooperarea la nivel național, regional și internațional, sectorul public și privat împreună pentru un viitor digital sigur și transparent.

La eveniment participă oficiali de rang înalt, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, profesioniști locali și internaționali din peste 12 țări precum: Australia, România, SUA, Elveția, Rusia etc.

Evenimentul se desfășoară sub patronajul Guvernului, fiind organizat de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în comun cu Universitatea Tehnică a Moldovei, cu sprijinul Uniunii Internaționale pentru Telecomunicații și Consiliul Europei.

 

Citește mai mult pe utm.md

INGINERIA SOFTWARE ȘI PBL – UN CONGLOMERAT DE SUCCES LA FCIM-UTM

Studenții Filierei Anglofone din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, anul I au participat, ieri, la prima lor sesiune de „Analiza și modelarea orientată pe obiecte”, desfășurată la inițiativa dnei Elena GOGOI, coordonator PBL și dezvoltare curriculară, și a dnei Mariana CATRUC, șef program „Ingineria Software”.  Invitatul special a fost profesorul Radu MELNIC, cu o vastă experiență în domeniu, anterior titular al acestui curs, actualmente director CEGHID.

 

Fiind o sesiune ce se înscrie în contextul dezvoltării proiectelor PBL, profesorii le-au dezvăluit studenților mai multe detalii despre această platformă modernă de învățare.

„Ingineria Software” – programul de profil al Filierei Anglofone din cadrul FCIM – este unul din cele 6 programe din oferta de studii a universităților din RM reproiectat în baza unei metodologii de predare-învățare inovatoare, bazată pe soluționarea de probleme – Problem Based Learning (implementat la FCIM din 1 septembrie 2017 și dezvoltat în cadrul proiectului „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților / Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability” (PBLMD), finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+).

În cadrul acestui program studenții beneficiază de metode moderne de predare-învățare preponderent în limba engleză, conform profilului FAF, iar începând cu anul II de studii – de mobilități academice la instituțiile partenere din UE. În timp, acesta a devenit unul din cele mai de succes la UTM, afirmându-se ca o platformă de implementare a noilor metode de predare PBL bazate pe soluționarea de probleme. Probleme reale, neinventate, care îi provoacă pe tineri să se lanseze în proiecte, să descopere soluții, le oferă șansa să se simtă utili de pe băncile facultății și le dă încrederea că se vor putea angaja în câmpul muncii și vor avea posibilitatea să-și demonstreze și să-și dezvolte competențele, abilitățile. Un exemplu elocvent în acest sens îl constituie creșterea admiterilor la acest program: dacă în anii precedenți admiterile erau de 25-30 de studenți, cifra a crescut până la 88 în anul trecut, iar alți peste 300 de studenți au rămas, spre regret, peste linia de admitere.

A fost contextul perfect în care prof. Radu MELNIC, vorbindu-le despre necesitatea cunoașterii limbajului UML (Unified Modeling Language) și aplicarea acestuia în practică, a ținut să-și exprime admirația față de platforma modernă de învățare – PBL:

– Sunt mândru de faptul că am avut ocazia să fiu mentor al studenților de la specialitatea „Ingineria Software”, FCIM, la care a fost implementat programul PBLMD, și să mă bucur de ingeniozitatea lor de a se implica în soluționarea de probleme, după modelul Problem Based Learning. A fost o provocare pentru mine, ca profesor, dar în special pentru ei, ca studenți, să învețe a colabora și a lucra în echipă, să identifice și să soluționeze probleme, să gândească lateral și analitic, din mai multe perspective, ceea ce le-a deschis oportunități de a urma stagii, iar ulterior și de a fi angajați în companii IT cu renume, a subliniat Radu MELNIC.

Pledoaria profesorului a avut un impact deosebit asupra studenților, fapt pentru care dânșii i-au mulțumit.

De asemenea, studenții au apreciat avantajele aplicației Microsoft Teams, prin intermediul căreia s-a desfășurat acest dialog, subliniind că aceasta este o platformă perfectă pentru diseminarea experiențelor de succes.