EDIȚIA DIN ACEST AN A „MOLDOVA CYBER WEEK” ADUNĂ SPEAKERI DE TALIE INTERNAȚIONALĂ

În perioada 25-27 noiembrie, la Chișinău va fi organizată conferința anuală dedicată securității cibernetice „Moldova Cyber Week 2020”, cu genericul „Dezvoltarea unei infrastructuri puternice de securitate cibernetică în noile condiții de normalitate”. În premieră, conferința va fi desfășurată ONLINE.

 

Combaterea amenințărilor cibernetice pe timp de pandemie, măsurile de protecție pentru informațiile sensibile, provocările legate de securitatea cibernetică și schimbul de bune practici sunt doar câteva dintre temele ce vor fi abordate de speakerii de talie internațională care vor fi prezenți la „Moldova Cyber Week 2020”.

„Moldova Cyber Week 2020” se desfășoară sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, fiind organizat de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) cu sprijinul Uniunii Internaționale pentru Comunicații și Consiliul Europei.

Printre invitații notorii ai  „Moldova Cyber Week 2020” se numără experți din Australia, Israel, SUA, Elveția, Finlanda, Ucraina, România,Belgia precum:

Martin LEE, Directorul tehnic pentru securitate al organizației pentru inteligența împotriva atacurilor cibernetice și cercetare a Cisco, care va vorbi despre amenințările și incidentele cibernetice ale anului 2020.

Mika LAUHDE, Vicepreședinte Securitate Cibernetică și Confidențialitate al Huawei  va prezenta soluții de Inteligență Artificială, care pot contribui la reducerea cu peste 40% a incidentelor de securitate.

Ramsés GALLEGO, Directorul internațional al ramurii Securitate și Risc al Micro Focus cu o experiență  de peste 22 ani în guvernanță și managementului riscurilor cibernetice, va discuta despre adoptarea contramăsurilor de prevenire a amenințărilor cibernetice și crearea unui ecosistem cibernetic durabil.

Patrick MANA, Manager EATM-CERT la Organizaţia Europeană pentru Siguranța Navigaţiei Aeriene (EUROCONTROL) cu  o experiență vastă în Managementul Traficului Aerian (ATM), va discuta despre amenințările, atacurile și incidentele cibernetice asupra sistemelor informatice critice de aviație civilă, în contextul tehnologiilor actuale și emergente.

Keyaan J WILLIAMS, fondatorul și directorul CLASS (Leadership și Soluții Strategice în Cibernetică) cu o experiență în securitate informațională, serviciu militar, învățământ superior și administrare va discuta despre investiții care necesită timp, atenție și măsuri de securitate ale viitorului.

Lavy SHTOKHAMER, directorul Direcției Naționale pentru Securitatea Cibernetică din Israel, expert și manager în securitate cibernetică, cu o înțelegere profundă a ecosistemului de război cibernetic la nivel corporativ și național, va împărtăși experiența sa în stabilirea strategiilor oportune de răspuns la incidente cibernetice.

Informații detaliate despre programul Moldova Cyber Week 2020 sunt disponibile pe pagina evenimentului www.moldovacyberweek.md

Participarea la eveniment este gratuită, în baza unei înregistrări prealabile.

Formularul online este disponibil până la 23 noiembrie 2020 pe https://moldovacyberweek.md/#register Conferința va fi transmisă ONLINE, prin Live Streaming pe agora.md, privesc.eu, www.moldovacyberweek.md și pe pagina de Facebook a evenimentului.

CODUL DE ONOARE: REFLECȚII ÎN AJUNUL ZILEI INTERNAȚIONALE A STUDENȚILOR

În ajunul Zilei Internaționale a Studenților, Clubul filosofic din cadrul Universității Tehnice a Moldovei s-a convocat pentru abordarea unui subiect sugestiv: Codul de Onoare al Studenților UTM .

 

Debordând de energie juvenilă, idei ingenioase și originale, gândire analitică, emoții pozitive și stare de bine, participanții au examinat particularitățile vieții de student din trei perspective: a normelor morale, a drepturilor și libertăților, dar și a obligațiunilor studenților.

S-a constatat: deși include o seamă de aspecte (provocări) de natură morală, studenții privesc acest document deontologic ca pe un nucleu consistent de teme transversale. Iar ca să fie mai bine înțeleși, și-au propus o analiză a competențelor din punct de vedere etic ale unei situații din perspectiva… IA – a Inteligenței Artificiale: „Pentru a programa IA, este nevoie să înțelegem mecanismul de funcționare a Omului, a-i percepe sensibilitatea, inteligența emoțională, a-i recunoaște personalitatea, dar și drepturile și responsabilitățile pe care le are, pe care le avem…” O exprimare foarte sugestivă a înțelegerii Eu-lui, a firii și a personalității tinerilor din perspectiva lor de studenți, colegi, viitori ingineri, cetățeni, care au și vor avea ca principiu de viață și activitate responsabilitatea individuală și cea social-globală!

În opinia lor, acest document este util întâi și-ntâi pentru ei, studenții, ajutându-i să ia cele mai bune decizii posibile în diverse situații. Altfel zis, respectarea dezideratelor acestui cod constituie obligația lor de onoare.

Concluzia la care au ajuns le face cinste: „Să fim deschiși, onești și transparenți în relațiile noastre de zi cu zi! Dacă vom ajunge să vorbim mai mult unii cu alții și mai puțin unii la alții, vom reuși să facem un pas important întru dezvoltarea unei atitudini morale, integre. Integritatea constituie un reper al succesului nostru!”

Mândri de voi, dragi studenți UTM-iști!

Citește mai mult pe utm.md

ÎN MEMORIAM ANATOLIE CASIAN

Regretatul Academician al Academiei Internaționale de Termoelectricitate, profesorul universitar, doctorul habilitat și șeful de catedră “Mecanica Teoretică” Anatolie Casian ar fi împlinit la 17 noiembrie 2020 onorabila vârstă de 85 ani.

 

Toată viața lui conștientă dl. A. Casian și-a dedicat-o studiilor în domeniul fizicii, predării cursurilor de fizică teoretică, pregătirii cadrelor inginerești și științifice. Pe parcursul anilor a fost șef de catedră, colaborator științific superior, conducător de teze de licență, masterat și doctorat, conducător de proiecte științifice naționale și internaționale. A fost autor și coautor la peste 300 de articole științifice în reviste naționale și prestigioase internaționale și 2 monografii. A participat la pregătirea a mii de specialiști ingineri pentru economia țării și doctori în teoria semiconductorilor.

Numele prof. A. Casian este cunoscut în cercurile comunității științifice din Moldova și de peste hotare. S-a bucurat de invitații la un șir de universități așa ca Universitatea Ben-Gurion (Israel), Universitatea H. Poincare (Franța), Universitatea din California (SUA), Universitatea din Wuerzburg (Germania), Universitatea din Latvia (Riga), Universitatea “M. Lomonosov” (Moscova) și altele.

Domeniul de cercetare științifică al prof. A. Casian cuprinde arii largi în problemele fundamentale ale mecanicii rețelei cristaline și teoriei semiconductorilor, fenomenelor de transport și termoelectrice în structuri cuantice de dimensiuni reduse cu gropi cuantice de potențial, proprietăților termoelectrice ale cristalelor organice cvasiunidimensionale. Rezultatele obținute sunt și vor rămâne valoroase pentru fondul științific mondial, oferind o bună perspectivă pentru implementări practice .

Bunătatea și sinceritatea care l-au caracterizat pe prof. A. Casian vor rămâne veșnic în memoria colegilor, doctoranzilor și studenților care l-au cunoscut.

Cursul BOOTCAMP C++ organizat de studenţii FCIM

Astăzi cerințele angajatorilor, zelul personal, dorința de a cunoaște şi de a deveni un bun specialist în domeniu de activitate profesională solicită posedarea unor competențe profesionale profunde şi complexe, viziuni inovatorii, spiritul lucrului în echipă, etc. Facultatea CIM, tinde să completeze formarea studenților prin intermediul unui șir de activități studențești cărora li se acordă o atenție deosebită grație în primul rând implicării studenților în creativitatea tehnică și științifică. Acestea, se manifestă prin organizarea concursurilor și conferințelor studențești naționale și internaționale: Centrul de Creativitate tehnică „Hard și Soft”, Concursuri studențești –  CATALYSTS, Concurs de securitate cibernetică UTM CTF, Earth Rover: Connecting Things, Game of Drones, Gestiunea bazelor de date, Ingineria Sistemelor Microelectronice –Sergiu Radauţan, Intelligent Chat-Bot, Internet of Things Hackathon, reMixăm realitatea.

Mereu încurajăm dorința studenților de a participa la diferite activități extracurriculare, iar în cazul în care inițiativa de a lua rolul de formator revine însuși studenților FCIM, aceasta este dublu salutabilă. În acest context miercuri 11.11.2020 studenții din cadrul FCIM, Hmeli Serghei CR-193, Gramovici Ludmila IBM-192 şi Cerneavschii Anton IBM-192 au organizat la UTM, FCIM prima lecție din cursul BOOTCAMP C++. Durata cursului este estimată la o lună de zile. Cei 30 de participanți, studenți FCIM au fost selectați din circa 90 de doritori. Cursul, cuprinde activități teoretice şi practice (atât prin contact direct cât şi online).

La prima întâlnire au fost puse în discuții probleme ce țin de – bazele programării în limbajul C++, operatorii convenționali, cicluri, masivele etc. Condițiile impuse CNESP cu privire la asigurarea respectării cerniților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-19 au fost respectate în totalitate.

Suntem siguri că la finalul cursului participanții, vor dobândi cunoștințe şi competențe de bază în limbajul de programare C++. Le urăm succese şi perseverență tuturor celor implicați la studii şi în dobândirea cunoștințelor noi.

RECTORUL UTM, PROF. UNIV., DR. HAB. VIOREL BOSTAN, EFECTUEAZĂ O VIZITĂ ÎN TURCIA, LA INVITAȚIA TÜBITAK

În perioada 8-12 noiembrie 2020, la invitația Consiliului de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia – TÜBITAK, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, efectuează o vizită la Ankara, în cadrul unei delegații reprezentative a Republicii Moldova.

 

Din cadrul delegației fac parte: Olga TAGADIUC – director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova; Serghei ZAHARIA – rectorul Universității de Stat din Comrat, UTA Găgăuzia; Stanislav GROPPA – prorector pentru activități de cercetare, medicină și farmacie, USMF „Nicolae Testemițanu”; Larisa CAISÎN – șef departament, Facultatea de Agronomie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Artiom JUCOV – asistent universitar, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; E.S. Dmitri CROITOR, Ambasador al Republicii Moldova în Republica Turcia; Corina PRIGORSCHI – prim-secretar, Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia.

Vizita survine după întâlnirea comună dintre TÜBİTAK și institutele relevante din domeniul cercetare-inovare din Republica Moldova, organizată online, în data de 21 iulie curent, de Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia, în cooperare cu TÜBİTAK, sub genericul „Co-creating new platforms for collaboration” – „Co-crearea de noi platforme de colaborare”. În cadrul acesteia reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Academiei de Științe a Moldovei și ai universităților de top din RM au remarcat reușitele înregistrate de Republica Moldova în domeniul cercetării și inovării, în special în domeniul nanotehnologiilor. Adițional, au fost salutate primele rezultate ale colaborării Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare cu TÜBİTAK, în baza Protocolului existent de colaborare, dar și încurajată crearea unor parteneriate noi între centrele de cercetare, universități și mediul academic din cele două state. Instituțiile naționale, în colaborare cu TÜBİTAK, au convenit să elaboreze și să implementeze un Plan comun de acțiuni pentru anii 2020-2023 în domeniul cercetare-inovare.

Dat fiind că în 2023 Turcia va marca un centenar de la înființare, partea turcă își propune o suită de obiective majore în domeniul științei, tehnologiei și inovației, cu scopul „de a produce mai multă valoare pentru o Turcia mai puternică și mai prosperă”. Obiective similare vizează și Programul Național de Cercetare și Inovare a Moldovei pentru anii 2020-2023, ceea ce ar permite celor două țări să conlucreze în domenii strategice comune. Actuala vizită la Ankara vizează cooperarea în atingerea obiectivelor comune și deschide noi oportunități.

În context, membrii delegației RM au vizitat Bilkent University, unde s-au întreținut cu rectorul, prof. dr. Abdullah ATALAR, și vicerectorul, prof. dr. Orhan AYTUR. La Gazi University au purtat discuții la masa-rotundă cu participarea rectorului – prof. dr. Musa YILDIZ, vicerectorului – prof. dr. Ramazan BAYINDIR, consilierul rectorului – prof. dr. Halil İbrahim BÜLBÜL, decanul Facultății de Farmacie – prof. dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN, decanul Facultății de Medicină – prof. dr. Mustafa Necmi İLHAN, decanul Facultății de Tehnologie – prof. dr. Süleyman TEKELİ, decanul Facultății de Inginerie – prof. dr. Şeref SAĞIROĞLU și coordonatorul Parcului Tehnologic – Hazal YILMAZ. Au urmat de asemenea și vizite la Hacettepe University și Hacettepe Technopolis, însoțiți de rectorul, prof. dr. Mehmet Cahit GÜRAN, precum și la Ankara University, unde au fost întâmpinați de rectorul, prof. dr. Necdet ÜNUVAR.

 

Citește mai mult pe utm.md

NICOLAI ABABII – LAUREAT AL PREMIULUI NAȚIONAL PENTRU TINERET, 2020

Ieri, 9 noiembrie 2020, în cadrul Galei Premiilor Naționale pentru Tineret, ediția 2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a premiat cei mai merituoși tineri și organizații de tineret din Republica Moldova. Printre tinerii care au primit trofee, diplome și premii bănești a fost și reprezentantul Universității Tehnice a Moldovei, doctorandul Nicolai ABABII, lector universitar, Departamentul Microelectronică și Inginerie Medicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Invitat în scenă, Nicolai ABABII a menționat că Premiul „Nopți albe” cu care este decernat are o denumire foarte  sugestivă pentru activitatea sa de cercetare, în care a fost implicat încă din studenție, din anul 2 de facultate, sub îndrumarea prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN. I s-a propus să se implice în cercetările în domeniul nanotehnologiilor, nanomaterialelor, nanozenzorilor – domenii care l-au impresionat și cărora le-a dedicat multe zile și nopți. Proiectul său se bazează pe cercetări mai specifice: cum influențează umiditatea anumiți parametri ai senzorilor – senzori de gaze pentru hidrogen sau pentru compuși organici volatili. Rezultatele acestui proiect se preconizează a fi implementate în medicină, și anume în elaborarea dispozitivelor medicale, precum și în microelectronică, monitorizarea mediului înconjurător pentru asigurarea unor condiții cât mai sigure cetățenilor. În context, d-sa a menționat că proiectul ar avea o continuitate foarte reală în Republica Moldova, iar implicarea în acest proiect a cât mai multor tineri ar putea contribui la elaborarea și câștigarea în continuare a unor proiecte de amploare, pe produse specifice concrete, care să fie sută la sută „made in Moldova”.

„Cele mai multe idei vin de la tineri – ei, tinerii cu ambiții, vin cu diverse strategii și propuneri, iar noi, cercetătorii, suntem mereu deschiși să implementăm ideile de perspectivă”, a subliniat Laureatul Premiului Național TINERET, categoria „Nopți albe”, Nicolai ABABII.

Având drept scop sporirea prestigiului activității în cadrul sectorului de tineret, stimularea activității creative, promovarea experienței avansate şi inovatoare, precum și motivarea resurselor umane din sectorul de tineret pentru autoformare şi dezvoltare, evenimentul a culminat cu acordarea Premiilor Naţionale pentru Tineret următorilor laureați:

 1. Specialistul de tineret al anului 2020 din cadrul Autorităților Administrației Publice Locale de nivelul II – Rodica CAZACU, 12 mii lei;
 2. Lucrătorul de Tineret al anului 2020 – Dumitru JURAVELI, 12 mii lei;
 3. Centrul de Tineret al anului 2020 – Centrul Raional de Tineret Ungheni, 20 mii lei;
 4. Consiliul Local al Tinerilor al anului 2020 – Consiliul Raional al Tinerilor Soroca, 15 mii lei;
 5. Primii pași – Asociația Obștească ,,Camera Tinerilor Antreprenori – JCI Ungheni”, 15 mii lei;
 6. Perpetuum mobile – Asociația Obștească Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale, 15 mii lei;
 7. Cu drag pentru baștină – Asociația Obștească ,,ACASĂ LA PUHĂCENI”, 15 mii lei;
 8. Îmi iubesc țara – Oameni pentru Oameni/Inițiativa Împreună împotriva COVID-19, 15 mii lei;
 9. Comunitate studențească – Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova, 15 mii lei;
 10. Spirit liber – Andrei DRUȚĂ, 10 mii lei;
 11. Nopți albe – Nicolai ABABII, 10 mii lei.

La eveniment au participat oficiali ai MECC: secretarul de stat în domeniul tineret și sport, Ivan GHEORGHIU; secretarul de stat în domeniul educației, Natalia GRÎU; secretarul de stat în domeniul culturii, Andrei CHISTOL; parteneri internaționali și reprezentanți ai societății civile.

Citește mai mult pe utm.md

Aviz

În baza deciziei Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM din 02.11.2020, pe data de 03.11.2020, prin publicarea anunţului pe pagina web a UTM (www.utm.md), a fost iniţiat procesul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei.

 

În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 09 din 14.01.2015, publicat în Monitorul Oficial din 20 februarie 2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei (în continuare UTM), aprobat de Senatul UTM la 30.06.2015 și modificarea din 25.08.2020, la concursul de ocupare a postului de rector pot participa candidații care dețin titluri științifice şi/sau științifico-didactice şi au experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior şi cercetare.

Rectorul UTM este ales de către Adunarea generală a personalului titular ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic şi a reprezentanţilor studenţilor în Senat şi în Consiliile facultăţilor, cu votul majorităţii.

Informaţiile suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea procesului de alegere a rectorului UTM pot fi găsite accesând rubrica „ALEGERI” de pe pagina web a UTM, www.utm.md.

Termenul de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector al UTM este de 14 zile lucrătoare de la anunțarea publică a concursului, şi expiră la data de 23.11.2020, ora 17:00.

UTM VA CREA CEA MAI MODERNĂ REȚEA UNIVERSITARĂ DE INTERNET WIRELESS, ÎNTR-UN PROIECT DE 2 MIL. EURO

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a câștigat, alături de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), un proiect transfrontalier în valoare de 2 milioane de euro pentru a crea una dintre cele mai moderne rețele de Internet Wireless în campusul universitar. În cadrul proiectului va fi modernizată integral și toată infrastructura de rețea cablată Internet din campusul UTM.

 

Proiectul transfrontalier a fost câștigat după două etape de evaluare, în care s-a apreciat justificarea proiectului, scopul, obiectivul, potrivirea cu obiectivele programului european și apoi s-a evaluat studiul de fezabilitate realizat de partenerii proiectului. Denumirea integrală a proiectului este Joint Cross-Border Networking Infrastructure of Technical Universities of Iasi and Moldova – WiNet@Uni.

Prin intermediul acestui proiect se vor crea și resursele tehnice necesare pentru ca alte proiecte transfrontaliere, atât aflate în derulare, dar și viitoare, să poată fi implementate mai eficient între cele două universități beneficiare – UTM și TUIASI. Pentru a îndeplini acest obiectiv, va fi implementată, de asemenea, o soluție modernă pentru a se realiza videoconferințe, putându-se astfel realiza mai ușor colaborarea interinstituțională.

„Trăim într-o eră a tehnologiilor. Persoanele sunt mai conectate ca niciodată odată cu explozia dispozitivelor mobile. Este, fără îndoială, o realitate faptul că oamenii se așteaptă să se conecteze de pretutindeni, iar rolul instrumentelor de acces la rețeaua Internet în această perioadă pandemică a devenit imperativ. Proiectul va asigura o rețea în care toți utilizatorii corpurilor de studii vor avea o conexiune stabilă și de mare viteză, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare ale Universității. Infrastructura Wireless va aduce confort și flexibilitate împreună cu o utilizare a Internetului mai eficientă. Totodată, aceasta va asigura libertatea deplină de mișcare în interiorul ariei acoperite de rețea. De asemenea, în cadrul UTM, va fi modernizată infrastructura de rețea cablată a campusului”, a declarat Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, care este co-autorul, dar și directorul de proiect în cadrul UTM.

Instituțiile partenere din acest proiect au două obiective comune: creșterea calității activităților și a serviciilor educaționale și de cercetare pentru a atinge standardele ridicate impuse de concurența la nivel național și european, dar și consolidarea colaborării dintre parteneri la toate nivelurile activităților lor academice.

„Odată cu dezvoltarea aplicațiilor online, accesul de calitate la Internet nu mai este doar opțional, un lux. A devenit obligatoriu ca oamenii să poată folosi dispozitivele mobile pe care le au – telefoane inteligente, laptopuri, tablete – pentru a-și desfășura activitățile profesionale și personale. Momentan, infrastructura rețelelor ambelor universități din acest proiect este sub standardul solicitat unor universități europene și, prin această investiție, TUIASI va deveni una dintre universitățile din țară cu cea mai bună rețea și conectivitate”, a declarat Simona CARAIMAN, prorector responsabil cu informatizarea și comunicațiile digitale din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, domnia sa fiind și director de proiect în cadrul TUIASI.

Citește mai mult pe utm.md

A DOUA ETAPĂ DE DISTRIBUIRE A NOTEBOOK-URILOR PROFESORILOR UTM

Demarat în ianuarie 2020, astăzi, procesul de distribuire a notebook-urilor către profesorii care își continuă cu fidelitate actul de predare a fost reluat de către administrația UTM în cea de-a doua tranșă.

 

Din lotul de 200 de laptopuri 60 au fost distribuite astăzi de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN și prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu ȚURCANU. 34 dintre acestea au fost transmise în posesie personală profesorilor din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, iar altele 26 – profesorilor Facultății Tehnologia Alimentelor.

„Notebook-urile au devenit astăzi pentru profesori instrumentele prin intermediul cărora  conferă actului de predare conținutul și culoarea intactă a studiului la distanță”, au menționat cu emoție decanii celor două facultăți – conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ și conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA.

Profesorii au mulțumit cu bucurie pentru acest gest, subliniind că „aceste laptopuri sunt cele mai dorite și mai binevenite cadouri, cu care administrația UTM a decis să ne fericească!”

Citește mai mult pe utm.md

AVIZ: ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA STUDII DE DOCTORAT ÎN CADRUL UTM!

În perioada  01.10-16.10.2020 candidații la studiile superioare de doctorat sunt așteptați să depună dosarul de înscriere la Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM (cu sediul bd. Ștefan cel Mare 168, birou 1-303), care va include următoarele acte:

Citește mai mult utm.md