CONFERINȚA STUDENȚILOR, MASTERANZILOR, DOCTORANZILOR, EDIȚIA 2022

Universitatea Tehnică a Moldovei vă invită să participați la Conferința studenților, masteranzilor, doctoranzilor, care va fi organizată în perioada 29-31 martie 2022.

Conform Programului Conferinței, în acest an vor fi prezentate peste 300 de lucrări din 6 țări.

Pentru mai multe detalii accesați pagina Conferinței – https://utm.md/cts-smd-2022/.

Lucrările conferinței se vor desfășura în cadrul a 17 secții și subsecții, la care vă puteți alătura, accesând compartimentul corespunzător:

Sesiunea de deschidere a conferinței (29.03.2022, 10:00)

Secția electronică și telecomunicații (30.03.2022, 14:00)

Secția energetică și inginerie electrică:

Subsecția energetică (30.03.2022, 13:30)

Subsecția inginerie electrică (30.03.2022, 13:30)

Secția calculatoare, informatică şi microelectronică:

Subsecția ingineria și știința calculatoarelor (30.03.2022, 14:00)

Subsecția microelectronică și nanotehnologii (29.03.2022, 11:30)

Subsecția ingineria sistemelor biomedicale (29.03.2022, 14:00)

Subsecția interdisciplinară în limba străină (engleză):

Partea I (29.03.2022, 12:00)

Partea II (29.03.2022, 14:00)

Subsecția interdisciplinară în limba străină (franceză) (30.03.2022, 13:30)

Secția tehnologia produselor alimentare:

Partea I (30.03.2022, 13:30)

Partea II (31.03.2022, 13:30)

Secția inginerie mecanică industrială și transporturi (30.03.2022, 10:00)

Secția urbanism și arhitectură (30.03.2022, 12:30)

Secția construcții, geodezie și cadastru:

Subsecția inginerie civilă și geodezie (30.03.2022, 13:30)

Subsecția inginerie, drept și evaluarea imobilului (30.03.2022, 14:00)

Secția inginerie economică și business:

Partea I (29.03.2022, 12:00)

Partea II (29.03.2022, 14:00)

Secția design și tehnologii în textile și poligrafie (30.03.2022, 13:30)

Secția științe socio-umane (30.03.2022, 16:00)

Secția limbi străine:

Partea I (30.03.2022, 13:30)

Partea II (31.03.2022, 13:30)

 

 

CONCURSUL „MÂNDRĂ CĂ SUNT FEMEIE” – ED. I

Vineri, 18 martie 2022, Comitetul Sindical al salariaților UTM a desfășurat finală Concursului „Mândră că sunt Femeie” – ediția I. Concursul a fost organizat pentru a aprecia cele mai frumoase performanțe feminine în cadrul celor 3 probe:

  • „Mărțișor” (lucrare tematică).
  • „Sărut mâna, Mamă” (lucrare care ar valorifica Femeia și Mama).
  • „Acasă la Mama” (produse de patiserie).

În Concurs s-au înscris 6 echipe al 6 Birouri Sindicale. Comisia de concurs, în componența dnei SUHODOL Natalia (conf. univ., dr. FTA), dl ALBU Ion (conf. univ., dr., prodecan FCGC) și dna MUNTEANU Angela (conf. univ., dr., șef Departament Arhitectură, FUA), în baza prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Concursului „Mândră că sunt Femeie” au determinat câștigătorii concursului, în urma evaluării tuturor lucrărilor din concurs.

Cu diplome de merit și cadouri marca comercială „Viorica cosmetic” s-au învrednicit:

Locul 1 – echipa  BS Rectorat, în componența: Zagoret Marina, Negru Alionca si Ababii Renata, susținute de președintele BS Rectorat dna Lucia Untila.

Locul 2 – echipa BS FCIM, în componența doamnelor: Toma Olga, Ducă Ludmila si Borozan Olesea, susținute de președintele BS FCIM Daniela Istrati.

Locul 3 – echipa BS FET, în componența doamnelor: Cristea Ecaterina, Sava Lilia si Sorochin Serafima (președintele BS FET).

Diplome de participare și premii de consolare au primit:

  • Echipa BS FTP, în componența doamnelor: FLOREA-BURDUJA Elena, ZASTAVNISCHI Ludmila și CAZAC Viorica, susținute de președintele BS FTP dna CIOBANU Nadejda;
  • Echipa BS DT, în componența doamnelor: GROPA Tatiana, GUTSU Oxana și MARCHITAN Ana (președintele BS DT);
  • Echipa BS BTS, în componența doamnelor: GÂRLEA Ludmila, POPOV Lilia și ȘCHIOPU Viorica (președintele BS BTS).

Stimate participante, stimate colege, ați fost toate la cel mai înalt nivel pregătite de fiecare probă a Concursului. Vă mulțumesc frumos pentru participare la Ediția I a concursului „Mândră că sunt Femeie”.

 

MÂNDRĂ CĂ SUNT FEMEIE

Mă mândresc că sunt femeie!

Și am glasul… răs-pi-cat!

În dragoste, … rămân scânteie,

Dar dacă urc pe baricade,

Decizii iau… ca un bărbat!

La trup… am silueta… Lunii,

Sunt zveltă ca o căprioară,

Dacă sărut, te-mbolnăvesc,

De-o boală care n-are leac,

De care nu se plânge nimeni,

Ea, … e cântată-n serenade,

Pe șapte strune de chitară,

Cu dor… ieșit… la suprafață,

De sub balcoanele… în flăcări

Ca i-ni-ma, plăcut să doară,

Cu dreptul de-a rămâne-n viață!

Autor: Victor COBZAC

 

Pozele de la eveniment pot fi accesate pe link-ul – 2022.03.18 Concurs Sindicate

 

Foto by: Dorian SARANCIUC

Open Education Week – Săptămâna Educației Deschise

În perioada 7-11 martie 2022 Asociația Open Education Consortium organizează Săptămâna Educației Deschise (Open Education Week), eveniment de amploare, care oferă oportunitatea de a învăța și împărtăși cele mai recente realizări în Educația Deschisă la nivel mondial.

 

Open Education Week a fost lansată în anul 2012 de Open Education Global ca un forum deschis colaborativ, orientat în sprijinul dezvoltării educaţiei deschise. În fiecare an, OE Week evidențiază succesele inovatoare ale educației deschise la nivel mondial. Săptămâna OE oferă tuturor celor implicați în procesul educațional oportunități pentru o mai bună înțelegere a practicilor educaționale deschise.

David Wiley, unul dintre promotorii datelor deschise, accentuează necesitatea promovării educației deschise, care include şi o pedagogie deschisă cu anumite componente-cheie, inclusiv resurse educaționale deschise (RED)/Open Educational Resources (OER).

Resursele educaționale deschise, conform Wikipedia, se referă la accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de tehnologiile informației şi comunicațiilor, pentru consultare, folosire şi adaptare de către comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale.

În această săptămână Biblioteca universitară îşi propune să pună în evidenţă şi să promoveze Repozitoriul Instituţional, o importantă bază de date cu text integrat a publicaţiilor cadrelor didactice şi cercetătorilor UTM în acces deschis.

Repozitoriul Universității Tehnice a Moldovei (IRTUM) contribuie la promovarea resurselor științifice și educaționale ale universității (prin arhivarea, conservarea și punerea în acces deschis), sporind competitivitatea, vizibilitatea și impactul instituției la nivel naţional și internațional.

Principiile de organizare, funcționare și administrare ale repozitoriului sunt detaliate în Regulamentul IRTUM, revizuit şi aprobat recent în şedinţa  Senatului UTM.

Publicațiile sunt înregistrate în cadrul colecțiilor; colecțiile sunt grupate în comunități/subcomunități. Pe pagina de start (Home) a repozitoriului se regăsesc comunitățile de nivelul superior, de aici se poate începe navigarea în adîncime pană la colecții. Structura integrală a repozitoriului IRTUM cu posibilitatea de navigare şi accesare a conţinutului o puteți vedea la adresa http://repository.utm.md/community-list.

Înregistrarea publicațiilor în IRTUM este realizată de personalul Bibliotecii cu responsabilitatea  Serviciului Resurse Electronice BTŞ.

Procesul de descriere a publicațiilor în IRTUM este detaliat în – Ghid de înregistrare a publicațiilor în Repozitoriul Instituțional IRTUM.

Drepturile de acces și partajare a publicațiilor înregistrate în repozitoriu sunt cele prevăzute de licența Creative Commons CC BY-NC-ND. Această licență permite utilizatorilor să downloadeze publicațiile și să le partajeze cu alții fără a le putea modifica sau utiliza în scopuri comerciale.

Numărul de publicații care pot fi regăsite în IRTUM la ora actuală este peste 18000 (publicaţii editate în anii 1965 – 2022; colecția de articole din revista «Meridian Ingineresc» cuprinde perioada  2001 – 2018).

Platforma repozitoriului IRTUM utilizează un software open source (DSpace), aceasta permite să fie indexat de Google Scholar (GS).

În clasamentul repozitoriilor instituționale Ranking Web Of Repositories – Transparent Ranking: Institutional Repositories by GS, în ultimii ani  Universitatea Tehnică a Moldovei  s-a plasat pe prima poziție pe plan național în ultimii ani.

Numărul de înregistrări din IRTUM indexate de GS: în anul  2020 – 4990, în anul 2021 – 9460.

În ediția curentă a acestui clasament (februarie 2022), UTM se plasează pe poziția 429 pe plan mondial și pe prima poziție pe plan național, cu 11600 publicații indexate de Google Scholar.

TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by Google Scholar 13th Edition (February 2022)

Adresăm comunităţii universitare invitaţia de a spori vizibilitatea Universităţii Tehnice, dar şi propria performanţă prin depunerea în Repozitoriul Instituţional a lucrărilor proprii (publicaţii didactice/cursuri; lucrări ştiinţifico-metodice; monografii; articole ştiinţifice; materiale educaţionale, inclusiv prezentări; ghiduri; instrucţiuni; brevete; teze de doctor, autoreferate; teze de master; alte elaborări).

Citește mai mult pe utm.md

Achiziții publice centralizate de medicamente și dispozitive medicale

În perioada 1 – 2 martie 2022, Centrul Național de Inginerie Biomedicală a Universității Tehnice a Moldovei (CNIBM), cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a organizat cursuri online de instruire a responsabililor pentru achiziția medicamentelor (farmaciști) și responsabililor pentru achiziția dispozitivelor medicale (bioingineri, ingineri) din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) (ordinul Ministerului Sănătății al RM nr. 114 din 18.02.2022), scopul urmărit constând în asigurarea eficienței și corectitudinii achizițiilor publice în sănătate, minimalizarea numărului de contestări, diminuarea cheltuielilor și asigurarea bunei funcționari a instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP).

La cursurile de instruire au participat 261 de reprezentanți din majoritatea instituțiilor medico-sanitare publice din republică. Cursurile au fost organizate în colaborare cu Centrul pentru achiziții publice centralizate în Sănătate (CAPCS). Cursurile de instruire au fost moderate de prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, șef CNIBM, și Ulian ROTARI, consultant tehnic OMS, CNIBM.

Conform agendei cursurilor prima zi a fost consacrată achiziției dispozitivelor medicale. La deschiderea cursurilor au luat cuvântul Gheorghe GORCEAG, director CAPCS, și prof. univ., dr. Victor SONTEA, șef CNIBM.

Particularitățile de elaborare a caietelor de sarcini pentru echipamente și dispozitive medicale, în conformitate cu cele mai bune practici și ghiduri ale OMS, au fost prezentate de către Claudio MEIROVICH, expert OMS în planificarea și evaluarea echipamentelor și dispozitivelor medicale. Au fost prezentate următoarele rapoarte: „Managementul Tehnologiilor Medicale – componenta de bază a asigurării eficienței, siguranței și calității actului medical” – prof. univ., dr. Victor ŞONTEA, CNIBM, UTM; „Evaluarea tehnologiilor medicale” – conf. univ., dr. Calin CORCIOVA, CNIBM; „Aspecte legislative. Etape și termene necesare pentru desfășurarea procedurilor centralizate de achiziții publice a dispozitivelor medicale. Contestații” – Sergiu BALTĂ, șef secție achiziții dispozitive și servicii medicale, transport sanitar, CAPCS, „Elaborarea caietului de sarcini” – Valeriu PALII, bioinginer, secția achiziții dispozitive și servicii medicale, transport sanitar, CAPCS, „Etapa de contractare a dispozitivelor medicale” – Irina PERCIUN, specialist achiziții, secția achiziții dispozitive și servicii medicale, transport sanitar, CAPCS.

În cea de-a doua zi, tematica cursurilor a fost consacrată achiziției centralizate a medicamentelor. În context, au fost propuse următoarele prezentări: „Particularități și modele de cuantificare a necesităților de medicamente și produse farmaceutice, în conformitate cu cele mai bune practici” – Phasuna-Ron WEHRENS, expert OMS în managementul aprovizionării cu produse farmaceutice; „Aspecte legislative. Etape și termene necesare pentru desfășurarea procedurilor centralizate de achiziții publice de medicamente. Contestații. Particularități de cuantificare a necesarului de medicamente la nivel național” – Constantin NEDELEA, șef secție achiziții medicamente, CAPCS; „Contractarea medicamentelor. Monitorizarea executării contractelor de achiziții publice” – Nina LIPCIU, specialist achiziții medicamente, CAPCS; „Veronica ȘOBEA, farmacist, secția administrativ-juridică și monitorizare, CAPCS.

 

LA MULȚI ANI profesorului septuagenar Gheorghe CEBAN!

Astăzi îi spunem un sincer și cordial LA MULȚI ANI profesorului Gheorghe CEBAN, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la naștere și 47  ani de activitate didactică și științifică la Universitatea Tehnică a Moldovei în calitate de prodecan la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, lector universitar în cadrul DISA – Departamentul Ingineria Software şi Automatică. Multă sănătate, bucurii de la cei dragi, tinerețe în suflet şi realizări frumoase în continuare, domnule profesor!

Născut pe 3 martie 1952. În 1973 absolvește USM, Facultatea de Matematică și Cibernetică. În 1989 își finalizează studiile la doctorat în domeniul mecanicii aplicate. La Universitatea Tehnică a Moldovei  activează din anul 1975.

Dedicându-și întreaga activitate UTM, unde înregistrează un parcurs profesional impresionant, avansând de la lector asistent, lector superior, lector universitar la conferențiar universitar în cadrul catedrelor de Matematică (FCGC), Tehnologii Informaționale, Automatică şi Tehnologii Informaționale; Ingineria Software și Automatică (FCIM). În 2016 a obținut titlul onorific de Maestru în Tehnologia Informației. Pe parcursul activității didactice a susținut o serie de cursuri, precum Matematica superioară, Matematici speciale, Teoria probabilităților și a informației, Matematica discretă, Cercetări operaționale, Metode numerice etc.

Pe lângă posturile științifico-didactice, își asumă și funcții administrative: prodecan la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (1996-2002) și la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (2002-prezent), șef secție Informare, Orientare Profesională şi Formare Contingent Studenți (2015-2018).

S-a dedicat mereu formării noilor generații de ingineri, bucurându-se din plin de o admirație profundă și recunoștință din partea colegilor, discipolilor, specialiștilor în domeniu.

Pentru mulți dintre studenții noștri Domnia Sa este un model demn de urmat, care, pe lângă competențe profesionale, le oferă și o lecție de viață. Este Omul care îmbină perfect toate caracteristicile definitorii ale unui PROFESOR.

Domnule profesor Gheorghe CEBAN! Echipa Departamentului Ingineria Software și Automatică, dar și întreaga Facultate Calculatoare, Informatică și Microelectronică vă felicită cordial cu ocazia venerabilului jubileu, dorindu-vă multă sănătate şi noi realizări pe tărâmul activităţii didactice și de cercetare!

 LA MULȚI ANI!

 

Vizita la UTM a profesorului invitat Ian Vasilovski TOMA din SUA, prin Programul Fulbright

În scopul valorificării programelor de schimb cultural ale Statelor Unite ale Americii – Fulbright, prin intermediul îmbunătățirii relațiilor interculturalediplomația culturală și competența interculturală între oamenii din Statele Unite și Republica Moldova, vizita profesorului invitat Ian Vasilovsky TOMA de la Universitatea George Washington, SUA a contribuit în mod deosebit la dezvoltarea schimbului de cunoștințe, competențe profesionale și abilități în domeniul cercetării și educației la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

Pentru perioada 7 ianuarie – 16 februarie 2022, domnia sa, Profesor Emerit la Departamentul de Științe ale Sănătății și Departamentul de Cercetare Clinică și Leadership, a contribuit enorm la realizarea programului elaborat de către domnul Viorel MUNTEANU, șef Laborator Bioinformatică, FCIM,  program orientat pe asigurarea schimbului de experiență cu administrația universității, mediul academic și studenți, precum:

  1. Inițiativă de proiect transfer tehnologic pentru tehnologia Seqll (http://seqll.com/) la Universitatea Tehnică a Moldovei

Au fost efectuate mai multe runde de discuții cu administrația Universității Tehnice a Moldovei, cu facultăți, departamente, laboratoare interesate să colaboreze cu compania Seqll în vederea dezvoltării tehnologiei de secvențiere și analiză/prelucrare a datelor generate de secvențiatoarele Seqll, în colaborare cu UTM.

Rezultatul scontat: a fost lansat un apel pentru formarea grupelor pe domeniile electronică, optică, IT, știința datelor, interesate pentru colaborare și planificarea proiectului.

Continuitate: urmează întâlniri de lucru (online) pentru prezentarea tehnologiei și potențialele aplicații ale acesteia.

  1. Dezvoltarea domeniului Data Science și Bioinformatică în cadrul UTM

Au fost analizate, împreună cu prof. Toma, posibile programe de studiu DS, DS și bioinformatică la Facultatea Calculatoare, Informatică și Matematică, pentru ciclurile de licență și specializări master.

O atenție deosebită se acordă necesității dezvoltării laboratoarelor de Știința Datelor și Bioinformatică, care ar lucra cu analiza datelor biomedicale din Republica Moldova în cadrul diferitelor inițiative de programe de medicină personalizată.

Rezultate scontate: au fost inițiate discuții la nivel de conducere a țării și a UTM privind opțiuni de colectare/depozitare/analiză a datelor biomedicale în scopuri de cercetare și transfer de cunoștințe în domeniul medical.

Continuitate: prof. Toma va acorda, în continuare,  asistență persoanelor cheie din cadrul UTM interesate de dezvoltarea domeniului; va participa la diverse conferințe/workshopuri pentru a prezenta și demonstra potențialul și aplicațiile DS și Bioinformatică în medicină.

Pentru a dispune de o continuare de succes în viitorul apropiat, cu ocazia plecării mult stimatului profesor Ian Vasilovsky TOMA a fost organizată o întrevedere cu participarea prorectorului responsabil pentru probleme financiare și relații internaționale – Daniela POJAR, șefului Serviciului Relații Internaționale – Cristina EFREMOVși șefului Laboratorului Bioinformatică, FCIM – Viorel Munteanu.

În cadrul întrunirii, au fost stabilite prioritățile și modalitățile de colaborare în viitorul apropiat.

Citește mai mult pe utm.md

UTM şi-a desemnat cei mai buni studenţi

Universitatea Tehnică a Moldovei a desemnat studenţii cu cea mai înaltă reuşită academică,

  în baza rezultatelor din sesiunea de iarnă a anului universitar 2021-2022.

 

Printr-un ordin al rectorului UTM, emis astăzi, 21 februarie 2022, a fost aprobată Lista Rectorului, care reprezintă top-ul studenților în număr estimativ de cca 1% din numărul total al studenților UTM, precum şi Listele Decanilor, care reprezintă top-ul studenților facultății în număr estimativ de cca 3% din contingentul de studenți al fiecărei facultăți.

Astfel, Lista Rectorului include 48 de studenţi, reuşita academică a acestora variind între 10 și 9,39. Iar Listele Decanilor celor nouă facultăţi includ studenții cu medii între 9,95 și 8,90, cea mai impunătoare fiind Lista decanului FCIM cu 63 de studenți, urmată de FUA – 22, FIMIT – 14, FTA – 13, FCGC – 9, FEIE și FIEB – câte 7, FET și FTP – câte 6 studenți.

Mândri de voi, dragi studenți UTM-iști!

Pentru a stimula interesul studenţilor faţă de studii şi a evidenţia efortul lor de manifestare prin realizări academice de excepţie, planșeele cu listele respective sunt plasate în spații vizibile în holurile corpurilor de studii ale tuturor celor nouă facultăţi ale UTM.

Lista Rectorului UTM_Listele decanilor, în baza rezultatelor din sesiunea de iarnă 2021-2022

 

Citește mai mult pe utm.md

Un training de la student la student, organizat de Biroul Sindical Studențesc FCIM-UTM

Studenții de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei au lansat o nouă inițiativă de succes: un training de la student la student, organizat de Biroul Sindical Studențesc CIM.

 

Startul acestui nou tip de activitate la FCIM a fost dat, pe 8 februarie curent, de către studenții Alex COZLOVSCHI, anul II, programul de studii „Informatica Aplicată”, și Gabriela CEBOTAR, anul III, „Tehnologii Informaționale”, iar primul subiect propus spre dezbatere a fost despre Digital Footprint. Mai concret, ce este „amprenta” sau „umbra” digitală/electronică și cum aceasta ne poate influența/afecta atât viața personală, cât și activitatea profesională. Altfel zis, la ce riscuri ne expunem atunci când împărtășim/distribuim online anumite informații sau căutăm ce ne interesează pe diverse site-uri web.

Această frumoasă inițiativă a avut și un feedback online pe măsură. Mai mult. Like-urile, mulțumirile și urările de succes pe mai departe din partea colegilor-studenți au trezit și interesul liceenilor. Impactul a fost atât de mare, încât în scurt timp a parvenit și o primă solicitare din partea unei instituții de învățământ preuniversitar – IP Gimnaziul Sîrcova. Alex și Gabriela au acceptat cu bucurie invitația și deja pe 9 februarie și-au extins auditoriul, având în calitate de audienți elevi ai claselor a VII-a și a VIII-a.

Impresionați de prestanța studenților de la FCIM-UTM, profesorii de la Gimnaziul Sîrcova le-au mulțumit pentru receptivitate, dar și pentru abilitatea de a-și împărtăși experiența într-un mod creativ, cu înțelegere și respect pentru fiecare copil, evidențiind că această întâlnire va avea un impact benefic asupra comportamentului responsabil al copiilor în mediul online.

La rândul lor, Alex și Gabriela au menționat că pentru ei a fost o experiență de neuitat, fiind plăcut surprinși de cât de activi au fost elevii de la Sîrcova: „Feedbackul lor ne-a convins că nu doar tematica, ci și modul de desfășurare a trainingului a fost unul foarte interesant. Suntem deschiși să împărtășim practicile de predare online utilizate de către Biroul Sindical Studențesc din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM cu toți cei care doresc să-și lărgească spectrul de competențe digitale în domeniul predării/instruirii online.”

Mândri de voi, dragi studenți-traineri de la FCIM!

Citeşte mai mult pe www.utm.md

FCIM-UTM: prognoze și soluții propuse de studenții de la „Ingineria Software”, apreciate de partenerii europeni

Studenții ciclului II, Masterat, programul „Ingineria Software”, FCIM-UTM – Alexandru STAMATIN, Laurențiu CIOCAN, Filip OSOIANU și Cristofor FISTIC au prezentat raportul final la proiectul „Forecasting the maximum number of concurrent agents for users of a customer service solution”, elaborat pentru beneficiarul principal, compania germană OTRS (Frankfurt).

 

Cercetările au solicitat exploatarea la maximum a cunoștințelor și aptitudinilor obținute în cadrul disciplinelor „Analiza exploratorie a datelor” și „Machine Learning&Artificial Intelligence” pentru rezolvarea unei probleme reale cu impact semnificativ pentru activitatea companiei.

Susținerea proiectului a avut loc online, în fața unei comisii mixte constituite din profesori ai Departamentului ISA și specialiști ai companiei OTRS. Rezultatele prezentate au trezit un mare interes, generând mai multe întrebări la care studenții, ghidați de lect. univ., dr. Corina BEȘLIU, au oferit răspunsuri prompte, în cunoștință de cauză.

Membrii comisiei se declară plăcut impresionați de rezultatele obținute și competențele demonstrate de tinerii cercetători și au propus continuarea proiectului în cadrul unui contract de colaborare, care va include, suplimentar la cercetările ulterioare, și o practică de documentare, precum și elaborarea tezelor de master pe baza datelor reale din cadrul companiei.

Bravo, IS-DISA! Bravo, FCIM-UTM!

Citeşte mai mult pe www.utm.md

Învățământul dual la UTM – modele și soluții de implementare

La 4 februarie 2022 a avut loc un workshop cu reprezentanții mai multor companii din Republica Moldova dedicat analizei diverselor modele de învățământ dual din alte țări și inițierea unor discuții cu companiile de profil în vederea stabilirii celor mai utile și eficiente modele de implementat în țara noastră.  Masa rotunda cu tema: ”Implementarea învățământului dual la UTM. Discuții cu reprezentanții companiilor” a fost organizată în cadrul proiectului ERASMUS + „Integrarea Învățământului Superior Dual în Moldova și Ucraina – COOPERA”, numărul de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

La ședință au participat reprezentanții mai multor companii notorii din Chișinău: Mihai Gorgos, directorul Arobs Software; Nicu Roman, directorul Mecatronics Inovation Center  S.R.L.; Cunup Ruslan, director ÎM STEINEL Electronic S.R.L.; Țărnă Ruslan, director tehnic EFES Vitanta; Tamara Adam, șef secția cadre de la  Inther Software Development; Denis Țapotei, șef secție „Automatica și aparate de măsură și control”, Fabrica S.A. „Bucuria”; Danu Vadim, director Led Market S.R.L.; Coșovschi Pavel, inginer șef la fabrica de sticlă din Chișinău.

Coordonatorul proiectului din partea UTM– directorul Centrului universitar UTM Erasmus+, prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian a început ședința și a descris pe scurt obiectivul principal al proiectului, și anume  integrarea învățământului superior dual în țările partenere și îmbunătățirea capacității de muncă, sporirea compatibilității între cerințele lumii profesionale și formarea inițială a studenților universitari. Pentru atingerea acestui obiectiv e necesară identificarea nevoilor și cerințelor specifice ale companiilor din diferite sectoare industriale și a întreprinderilor față de învățămîntul superior dual. Aceasta va duce la dezvoltarea unui model flexibil și generic de învățământ superior dual care să susțină diferitele nevoi și interese ale angajatorilor, instituțiilor de învățământ superior și ale studenților.

Decanul FCIM, conf. univ., dr. Dumitru Ciorba, a vorbit despre importanța proiectului pentru companiile din țara noastră și mediul academic și a mulțumit reprezentanților din industrie pentru susținerea și deschiderea față de această inițiativă promițătoare. Șeful departamentului IIS, FCIM, conf. univ., dr. Viorica Sudacevschi și șeful departamentului ISA, FCIM, conf. univ., dr. Ion Fiodor au povestit despre modelele de învățământ dual din Polonia, Spania și Germania. În discuții au fost antrenați și șeful Direcției Formare Continuă, conf. univ., dr. Rodion Ciuperca, responsabilul de program Automatică și Informatică, conf. univ., dr. Irina Cojocari, șef-adjunct department IIS, FCIM, Silvia Munteanu.

Reprezentanții companiilor au salutat inițiativa de a implementa învățământul dual pentru programele de studii de licență Robotică și Mecatronică și Automatică și Informatică. Majoritatea au optat pentru un model de studii mixte: câteva zile pe săptămână studenții sunt antrenați în activități didactice la universitate și câteva zile se află la întreprindere, obținând deprinderi practice la locul de muncă. De asemenea, au fost punctate și acele beneficii pentru studenți și companii în cazul învățământului dual: pentru studenți este o posibilitate excelentă să-și testeze capacitățile în cariera aleasă, ei au și o independență financiară, experiența acumulată în timpul practicii este utilă pentru viitoarea carieră, studenții sunt selectați de către companiile partenere care pot să observe din timp capacitățile studenților și să depisteze talentele lor, are loc socializarea corporativă a tinerei generații de angajați calificați. Astfel, un procent mai mare de studenți poate semna contractele de muncă înainte de absolvire.

Mai multe informații despre COOPERA pot fi găsite pe http://coopera-project.ase.md/  și https://www.facebook.com/coopera.project.Moldova și pe pagina COOPERA a UTM  https://proiecte.utm.md/coopera/

Citeşte mai mult pe www.utm.md