ANUNȚ DE SELECȚIE A STUDENȚILOR PENTRU CURSUL ACADEMIEI DE SECURITATE CIBERNETICĂ ESET

Universitatea Tehnică a Moldovei, compania de securitate cibernetică ESET și Agenția Europeană pentru Migrație anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru participare la programul de instruire în domeniul Securității Cibernetice. Programul se desfăşoară în cadrul proiectului sprijinit financiar de agenţia slovacă SlovakAid: „Skilled workforce for the Moldovan IT sector: Digital education for young women and creation of a Cyber Security Academy”.

Programul presupune selectarea a 10 candidați, care vor fi instruiți de către reprezentanți ai companiei slovace de securitate cibernetică ESET în cadrul Academiei de Securitate Cibernetică înființate la UTM, FCIM. Candidatul selectat va efectua cursul în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021. Concursul se adresează studenților cu frecvența la zi, cel puțin studenți licență anul 2.

Proiectul va oferi stagii de o lună pentru 5 studenți (cei mai buni absolvenți ai cursului) în compania slovacă ESET (Bratislava, Slovacia) sau în centrul de Cercetare și Dezvoltare ESET (Iași, Romania). Proiectul va acoperi toate costurile legate de stagiu (costuri de transport, cazare și suport financiar parțial de trai pe parcursul stagiului).

Dosarele pot fi depuse, până la 24 martie 2021 inclusiv, la adresa decanatului facultății CIM decanat@fcim.utm.md. Comitetul de selecție va fi format din reprezentanți UTM și ESET. Selecția finală a celor 10 candidați ar putea fi făcută și on-line prin scurte interviuri cu candidații.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cursant al Academiei de Securitate Cibernetică ESET:

 1. Cerere de înregistrare la concurs (adresată decanului, exprimând solicitarea de participare la concurs și consimțământul de procesare a datelor cu caracter personal de către comisia de selecție).
 2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
 3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității (pentru anul curent).
 4. Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie).
 5. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent.
 6. Scrisoare de intenție în limba engleză (motivând dorința de participare la curs)

Notă: Toate actele se prezintă în formă electronică.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură:

 1. Criterii de eligibilitate
 • să fie student înmatriculat la studii zi (master sau licență cel puțin anul 2) la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică,
 • să prezinte documentele conform celor menționate anterior;
 • să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție; 
 1. Criterii de selecție
 • să îndeplinească condițiile de eligibilitate;
 • să aibă toate examenele promovate;
 • să cunoască limba engleză, nivel B1 și mai sus;
 1. Criterii specifice
 • Studenți ai programului Securitatea Informației sau cu o pregătire prealabilă în domeniu Securității Cibernetice;
 • Candidați cu aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să se desfășoare la curs;
 • Rezultate academice bune în anul universitar;
 • Participare la concursuri și alte activități existente extra-curriculare.

 

Calendar concurs selecție
15.03.2021- 24.03.2021 Înscrierea pe baza dosarului de candidatură
26.03.2021-29.03.2021 Interviul de selecție (la necesitate, online)
30.03.2021 Anunțarea rezultatelor

 

Calendarul cursului și stagiului
02.04.2021 Prima ședință
02.04.2021- 21.05.2021 Programul cursului, în fiecare vineri de la 2 aprilie 2021 până la 21.05.2021, fiecare ședință durează 4 ore
28.05.2021 Evenimentul festiv de la TEKWILL (înmânarea certificatelor pentru finalizarea cursului și anunțul celor mai buni 5 absolvenți ai cursului care vor merge într-un stagiu la ESET)
Stagiul – pentru cinci cei mai buni studenți Perioada preliminară: Iulie sau August 2021

Pentru detalii suplimentare:

Coordonator proiect din partea UTM,

Dumitru Ciorbă, Decan FCIM, conf. univ. dr. dumitru.ciorbă@fcim.utm.md

Coordonator curs din partea UTM

Rodica Bulai, Şef program SI, lector univ. rodica.bulai@fcim.utm.md