AVIZ: SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN INFORMATICĂ. CANDIDAT: VEACESLAV CUNEV

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor în informatică

Candidat: Cunev Veaceslav

Conducător: Beșliu Victor, doctor în științe tehnice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 232.02-23-4 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Tema tezei: „Tehnologii informaționale interoperabile moderne în sistemele de plată electronice protejate, bazate pe algoritmi de analiză a formanților”

Specialitatea: 232.02 – Tehnologii, produse și sisteme informaționale

Data: 30.06.2023, ora: 1500

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/7, blocul 3, sala 3-208

Teza de doctorat poate fi consultată la:
https://www.anacec.md/files/Cunev_teza_ru.pdf;
https://www.anacec.md/files/Cunev-rezumat.pdf

și Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM.

Ședința Consiliului ştiinţific specializat va fi transmisă online (IDSI): https://idsi.md/tv