Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, Ediția a III-a

Vineri, 15 aprilie 2022, ora 10:00, va avea loc Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, Ediția a III-a, organizată de Departamentul Științe Socio-umane, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei

În cadrul Conferinței vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul  rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice.

Lucrările Conferinței se vor desfășura în trei secțiuni, având în calitate de invitați 51 de participanți din 5 țări (România – 8, Rusia – 5, Belarus – 1, India – 1), inclusiv din Republica Moldova – 37.

Secțiile Conferinței:

1. Ingineria și societatea cunoașterii (abordări științifico-inginerești, filosofico-științifice, teoretico-practice, etice, bioetice, axiologice, sociologice);
2. Etica viitorului în era tehnologizării și informatizării (studii interdisciplinare);
3. Reconsiderarea conceptului existențial al omului contemporan prin prisma provocărilor anului 2020 (interpretări antropologice, etico-morale, axiologice, educaționale, informaționale, psiho-sociale, medico-biologice, ecologice, ș.a).

MEMBRILOR COMITETULUI ORGANIZATORIC:

  1. Marin BĂLAN,  lect. univ., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, România;
  2. Ecaterina LOZOVANU,  conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
  3. Ion VANGHELI, conf. univ., Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
  4. Adrian NIȚĂ, dr., conf.univ., Institutul de Filosofie București, Universitatea Creștină ,,Dimitrie Cantemir”, România;
  5. Cristina LAZARIUC, drd., lect. univ.,  Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei.

MEMBRILOR COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

  1. Ecaterina LOZOVANU,  conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
  2. Constantin STOENESCU,  profesor, Director Departamentul de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitate din București, România;
  3. Игорь КОТЛЯРОВ, заместитель главного редактора журнала «Иппокрена», доктор социологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, академик Российской академии социальных наук;
  4. Radj CĂRBUNE, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C.Stere”, Republica Moldova;
  5. Vitalie OJOVANU, dr hab., conf. univ., șef Catedră de filosofie și bioetică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

Şedința de deschidere va avea loc la ora 10.00, în incinta Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, sala 208, etajul II, blocul 3, str. Studenților 9/7, Chișinău, Republica Moldova.