CSMD-2022, SUBSECȚIILE „MICROELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII” ȘI „INGINERIE BIOMEDICALĂ”

În perioada 29-31 Martie 2022, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM-UTM a găzduit două sesiuni de prezentări online a lucrărilor tehnico-științifice în cadrul Conferinței anuale a studenților, masteranzilor și doctoranzilor (CSMD), organizată de Universitatea Tehnica a Moldovei: subsecțiile „Microelectronică și nanotehnologii” și „Inginerie biomedicală”.

Reprezentând diferite universități din țară, dar și de peste hotare, participanții și-au etalat rezultatele obținute pe parcursul anilor de studii la cele trei cicluri de studii universitare – Licență, Masterat, Doctorat, în domeniile: nanotehnologii; senzori de gaze; cercetarea materialelor; electronică medicală; sisteme electronice și ingineriei biomedicale. Lucrările cu cele mai bune rezultate au fost apreciate cu diplome. Astfel, studenții din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală s-au învrednicit de 4 diplome din cele 8 acordate, și anume:

SUBSECŢIA MICROELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII:

DIPLOMĂ DE GRADUL I

Dinu LITRA, Cristian LUPAN, grupa MN-211M, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, Centrul de Nanotehnologii și Nanosenzori, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. CERCETAREA NANOSTRUCTURILOR OXIZILOR MICȘTI DE Zn-Cu PENTRU SENZORI. Coordonatori: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN; prof. univ., dr. hab. Viorel TROFIM.

DIPLOMĂ DE GRADUL II

Adrian BÎRNAZ, Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul de
Nanotehnologii și Nanosenzori, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică,
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. 
PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ROBOTULUI SCS. Coordonator: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

SUBSECŢIA INGINERIE BIOMEDICALĂ

DIPLOMĂ DE GRADUL II

Grigorii BUZADepartamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. DISPOZITIV DE MONITORIZARE AL GAZELOR ȘI COMPUȘILOR ORGANICI VOLATILI DIN AERUL EXPIRAT. Coordonator: prof. univ., dr. Victor ȘONTEA.

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE

Sanda MATCOVSCHIstudent anul I Masterat, Departamentul Microelectronică şi Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica MoldovaMANAGEMENTUL TEHNOLOGIILOR MEDICALE – COMPONENTA SIGURANŢEI, EFICIENŢEI ŞI CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE. Coordonator: prof. univ., dr. Victor ȘONTEA.

Felicitări tuturor
participanților și mult succes în continuare!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: „Electronica Aplicată”, „Microelectronica și Nanotehnologii” și „Inginerie Biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat.

Referințe:

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/