Admiterea la programele de studii FCIM cu Dubla Diplomă

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează admiterea la studii de master pentru programele de studii cu Diploma Dublă:
 •  Rețele de Comunicații și Calculatoare ;
 •  Știința și Ingineria Calculatoarelor .
Admiterea este organizată în colaborare cu Universitatea Stefan cel Mare Suceava, Romania, în conformitate cu Regulamentele USV.
Pentru anul universitar 2022 sunt oferite 24 de locuri pentru ambele programe de studii.
Lista actelor necesare de prezentat pentru a participa la concurs:
 1. cerere de înscriere – anexată; 
 2. diploma de bacalaureat (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM);  
 3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență  (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, sau adeverința de absolvire (pentru promoția  absolventă în anul concursului) – în copie legalizată la notar;  
 4. foaie matricolă/supliment la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM); 
 5. certificat de naștere (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM)Dacă  nu este în limba română trebuie tradusă și legalizată la notar în limba română
 6. cartea de identitate (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM);  
 7. pașaport  (primele 3 pagini)  (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM);  
 8. certificat de căsătorie, sau certificat de modificare a numelui (se va face o copie care se legalizează de comisia de admitere UTM);  
 9. adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate.  
 10. 2 fotografii de 3 x 4 cm. 
 11. declarație precum că nu dețineți domiciliu în România.
Actele se vor perfecta într-un dosar separat și se va plasa în mapă cu file.