LA MULȚI ANI PENTRU OCTOGENARUL ANATOLI BALABANOV!

Astăzi îl sărbătorim pe octogenarul Anatoli BALABANOV, prof. univ., dr. hab.,  academician în cadrul programului de studii „Automatică și informatică”, Departamentul Ingineria Software şi Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Își consemnează frumoasa aniversare cu sentimentul datoriei împlinite, beneficiind de merite și realizări incontestabile în domeniul profesat. Pe parcursul anilor și-a manifestat  plenar aptitudinile de pedagog iscusit, cercetător științific și om de o aleasă erudiție și noblețe.

S-a născut la 2 noiembrie 1942 în s. Bedeeva Poleanî, r. Pokrov, Başkiria. În 1959 a absolvit şcoala medie din Chişinău, continuându-și studiile la Institutul Politehnic, Chişinău (1959-64), specialitatea Automatică şi Telemecanică, fiind absolvent al primei promoţii 1964 și obținând diploma cu nr. 2. În perioada 1967-1970 își face studiile de doctorat la Institutul Politehnic din Nijnii Novgorod, unde în 1970 obține diploma de doctor în științe tehnice, iar în 1994 susţine teza de doctor habilitat „Sinteza şi metode de proiectare a sistemelor adaptive hiperstabile cu model etalon (cu limitarea resurselor mijloacelor de calcul).

A făcut legământ cu UTM în august 1964, fiindu-i fidel până în prezent (inginer, asistent, lector superior, conferenţiar, profesor universitar). La catedra la care a activat încă de pe timpurile studenției, denumită inițial Automatică şi Tehnică de Calcul, apoi Automatică şi Telemecanică;  Automatică, Telemecanică şi Sisteme Automatizate de Comandă; Automatică; Automatică şi Tehnologii Informaționale, în 1977 a fost numit şef interimar. Ulterior aceasta a fost reorganizată în Departamentul Ingineria  Software și Automatică. Aici s-a afirmat ca un excelent pedagog cu o prodigioasă activitate şi rezultate editoriale notorii. Are în palmares peste 200 de publicaţii ştiinţifice, 9 monografii, 10 manuale, 6 brevete și numeroase stagii la Moscova, Nijnii Novgorod, Kiev, Franţa (Paris, Grenoble, Nice). Pe parcursul anilor 1988-2016 a elaborat pachetele de programe KOPRAS, ARMIDIS, ISIDORA, POLITRAS pentru proiectarea asistată de calculator a sistemelor automate, acestea fiind utilizate în cercetările ştiinţifice la catedră, lucrări de laborator, lucrări practice la diverse discipline, proiecte de curs şi de licenţă, teze de doctorat. http://www.kopras-balsoft.ru/kopras/kopras.html

Prin măiestria de a preda și-a creat un nume, cucerind stima binemeritată atât în mediul studenţesc, cât şi în cel al colegilor. S-a afirmat și ca un talentat cercetător ştiinţific cu remarcabile rezultate în  domeniul  avansat al Teoriei Sistemelor cu Conducere Automată şi în promiţătoarea direcţie cu o vertiginoasă dezvoltare Protecţia informaţiei cu remarcabilul sistem  RSA-m.

Este academician al Academiei de Ştiinţe Naturale din RusiaA activat ca professor la Universitatea din Anaba, Algeria.

Domnule profesor-academician Anatoli BALABANOV! Echipa Departamentului Ingineria Software și Automatică vă felicită cordial cu ocazia venerabilului jubileu, dorindu-vă multă sănătate şi noi realizări pe tărâmul activității didactice și de cercetare!

LA MULȚI ANI!