STUDENȚII UTM: PREMIUL SPECIAL LA CONCURSUL PROFESIONAL „Tudor Tănăsescu” – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

În perioada 31 Martie – 2 Aprilie 2022, Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), a organizat faza finală a Concursului Profesional „Tudor Tănăsescu” (https://concrett.ro/). Concursul reprezintă cea mai importantă competiție profesională între studenții facultăților cu profil electronic, de automatică și calculatoare din România.

În urma invitației de participare pentru prima dată la Concurs a studenților Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, echipa Universității Tehnice a Moldovei a fost formată din studenții: Maxim CHIRIAC, gr. MN-181, Dmitrii DORONIN, gr. IBM-182 și Dinu LITRA, gr. MN-211M, avându-l în calitate de coordonator pe conf. univ., dr. Victor COJOCARU. Tematica Concursul are la bază două discipline din pregătirea fundamentală a inginerului electronist:  Circuite Integrate Analogice și Semnale Circuite și Sisteme. Astfel, echipa UTM participând la secțiunea Circuite Integrate Analogice, a obținut certificate de participare și premii speciale de la compania Infineon Technologies Romania SCS (https://www.infineon.com/cms/en/). Aceasta fiind lider mondial în soluții de semiconductori care fac viața mai ușoară, mai sigură și mai ecologică. Conform ultimilor statistici, piața globală de semiconductori are o creștere de peste 30% anual (www.semiconductordigest.com).

Felicitări membrilor echipei UTM și mult succes în continuare, noi realizări și rezultate de performanță!

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică asigură procesul educațional la trei programe de studii: ”Electronica Aplicată”, ”Microelectronica și Nanotehnologii” și ”Inginerie Biomedicală” (ciclurile I și II) și la 5 specialități la ciclul 3 – doctorat.

 

Referințe:

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/