Despre Machine Learning, cu Nistor GROZAVU, absolvent FCIM, profesor la Paris

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a primit vizita unui oaspete drag – Nistor GROZAVU, absolvent FCIM, actualmente Associate Professor in Computer Science at Institut Galilée, Paris 13 University.

Această vizită mult dorită de ambele părți a fost prilejuită de seminarul științific pe tema „Machine Learning și aplicații – introducere în ML, direcții de cercetare în domeniu”, organizat de FCIM. Întrucât tematica seminarului s-a pretat întocmai preocupărilor științifice ale oaspetelui-absolvent, d-sa i-a captivat pe studenți cu un discurs inspirat despre această metodă de studii și analiză a datelor care automatizează construirea modelelor analitice – ML, dar și abordările moderne în cercetările la temă și perspectivele avantajoase de aplicări în domeniul dat.

Machine Learning este de fapt o ramură a Inteligenței Artificiale, bazată pe ideea că sistemele pot învăța din date, identifica tiparele și adopta decizii cu o intervenție umană minimă. O temă pe care el însuși a îndrăgit-o și studiat-o profund mai întâi la Filiera Francofonă din cadrul FCIM-UTM, susținându-și teza de licenţă în domeniul inteligenței artificiale (2005), apoi la Universitatea Mediteraneană „Aix-Marseille 2”, unde și-a continuat studiile în calitate de masterand-bursier al AUF, câștigând un concurs anunțat de Agenția Universităților Francofone. După care și-a dedicat acestei tematici și cercetările în cadrul studiilor de doctorat la Universitatea „Paris-13”, în Laboratorul de Informatică, sub conducerea științifică a prof., dr. Younès BENNANI. În decembrie 2009 a susținut teza de doctorat: „Classification Topologique pondérée: approches modulaires, hybrides et collaboratives” („Clasificarea topologică ponderată: aplicaţii modulare hibride şi colaborative”) – o lucrare privind manipularea bazelor de date pentru a extrage cunoștințe noi din imagini video, numerice sau de alt ordin. Ca fond de cercetare a servit o bază de date constituită din 20 de mii de fotografii din internet. Desfășurând tema tezei sale de licență, a extras datele cerute cu ajutorul calculatorului – prin metoda inteligenței artificiale, elaborând un sistem de căutare a informației vizuale denumit foarte sugestiv – „Infomagic”, pe care ulterior l-a brevetat ca invenție.

După susținerea tezei de doctor, i s-au oferit posturi în tocmai cinci universități! Dar a ales să rămână la „Paris-13”, unde şi-a luat doctoratul. Astăzi este profesor-cercetător universitar la Paris. Un succes notabil atât pentru el, cât şi pentru FCIM, pentru UTM, la care absolventul, astăzi profesor cu renume, revine cu drag.

Mulțumesc colegilor de la Universitatea Tehnică a Moldovei, în special dlui decan FCIM, conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă, pentru invitația la acest seminar, dar și pentru ocazia revederii cu Ama Mater. Am avut o plăcere enormă să îmi revăd colegii și foștii profesori!”, a declarant Nistor GROZAVU, absolvent al FCIM, azi profesor la Paris.

Citește mai mult pe utm.md