UTM-ARTCOR: parteneriat consolidat printr-un memorandum de colaborare

În cadrul celei de-a X-a ediții a Conferinței internaționale ECCO-2019, desfășurată la Tekwill, în prezența decanului Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, conf. univ., dr. Dumitru Ciorbă, a prodecanului FCIM Ana Biță-Țurcan, dar și a participanților la conferință, Dinu Țurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, și Vasili BRAGA, director executiv ARTCOR, au semnat un Memorandum de colaborare.

Documentul prevede sporirea interacțiunii între sfera academică și subsectorul industriilor creative printr-un șir de activități comune, menite să contribuie la asigurarea vizibilității Republicii Moldova prin cadre cu un potențial ridicat în domeniile creative; dezvoltarea talentelor prin organizarea unor competiții, workshop-uri specializate, școli și laboratoare de alternativă, transferul de cunoștințe din exterior prin programele de schimb academic, dar și crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile locale și regionale. În special, se preconizează valorificarea Centrului de creativitate ARTCOR,  ce poate conduce la o creștere importantă a abilităților și a gradului de ocupare a forței de muncă în domeniul industriei creative.

ARTCOR este o platformă ce oferă susținere pentru networking, dezvoltare și fortificare a comunităților în cadrul industriilor creative și culturale.

Citește mai mult pe utm.md