CERCETAREA, DEZVOLTAREA ȘI INOVAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE, Ediția a II-a

Vineri, 16 aprilie 2021, ora 10:00, va avea loc Conferința Internațională cu genericul „Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea din Perspectiva Eticii Globale”, organizată de Departamentul Științe Socio-umane, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

În cadrul Conferinței vor fi abordate subiecte actuale din diverse domenii ale științei și filosofiei ce pun în evidență provocările societății contemporane – o societate a cunoașterii caracterizată de profunde oscilații între valoare și nonvaloare, progres și stagnare, exces și insuficiență, oportunități și neputință, local și global, în care omul  rămâne marcat în limitele acelorași dileme etice. Lucrările Conferinței se vor desfășura în trei secțiuni, având în calitate de invitați 52 de participanți din 5 țări (România – 7, Rusia – 5, Belarus – 2, India – 2), inclusiv din Republica Moldova – 36.

 Comitetul Organizatoric:

  1. Marin BĂLAN,  lect. univ., Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, România;
  2. Ecaterina LOZOVANU, conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
  3. Ion VANGHELI, conf. univ., Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei;
  4. Eugenia BOGATU, conf. univ., Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova;
  5. Cristina LAZARIUC,  lect. univ., Departamentul Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Comitetul Științific:

  1. Ecaterina LOZOVANU, conf.univ., Șef Departament Științe Socio-Umane, FCIM, Universitatea Tehnică a Moldovei,
  2. Constantin STOENESCU,  profesor, Director Departamentul de Filosofie Teoretică, Facultatea de Filosofie, Universitate din București, România;
  3. Инара АЗИЗЯН, к.п.н., доцент кафедры ИиИТ, Рязанский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский политехнический университет», Рязань, Россия;
  4. Eugenia BOGATU, conf. univ., Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova;
  5. Vitalie OJOVANU, dr hab., conf. univ., șef Catedră de filosofie și bioetică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

Limbile de lucru: română, rusă, engleză.