Conferinţa internaţională „Electronics, Communications and Computing” IC|ECCO – 2021

Pe 21 octombrie 2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei și-a deschis lucrările Conferința Internațională „Electronics, Communications and Computing” ECCO-2021 – un eveniment de amploare majoră pentru comunitatea științifică din ţară şi de peste hotare.

Ajunsă la a XI-a ediție, ECCO-2021 reprezintă o continuare a conferințelor ICMCS (International Conference on Microelectronics and Computer Science) şi ICTEI (International Conference on Telecommunications, Electronics and Informaics), fiind organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, în anul curent desfășurându-se în format online.

Invitații de onoare ai conferinţei: prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei; acad. Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei; Iurie ȚURCANU, viceprim-ministru pentru digitalizare; prof., dr. Alexander POGREBNJAK, șef Departament Nanoelectronică, Universitatea de Stat Sumy, Ucraina; Jens PFLAUM, profesor de fizica experimentală, Universitatea din Würzburg; Centrul bavarez pentru cercetarea energiei aplicate, Germania; prof. Franz FAUPEL, Catedra pentru materiale multicomponente, Universitatea Kiel, Germania; Latif LADID, specialist în cercetare și dezvoltare, Departamentul Informatică, Université du Luxembourg; Radu-Daniel VATAVU, professor of Computer Science, HDR  Machine Intelligence and Information Visualization Lab (MintViz), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România; prof. Hyung-Jong KIM, Departamentul Securitate Informațională, Universitatea Femeilor din Seul, Coreea de Sud.

Tematica conferinţei a fost selectată pentru a integra principalele direcții de cercetare specifice Facultăţii Calculatoare, Informatică si Microelectronică, și ale Facultății Electronică şi Telecomunicaţii, fiind abordată în cadrul a 7 secţii ştiinţifice (Electronics, Computer engineering, Computer Science, Software Engineering and Cybersecurity, Networks and Communications, Knowledge-based society, Theoretical and Applied Physics – In memoriam Anatolie Casian), cu prezentarea lucrărilor ştiinţifice din diverse domenii strategice pentru economia națională și globală.

La lucrările Conferinței ECCO-2021 participă cercetători din Republica Moldova, reprezentând Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova ş.a., dar şi mediul de afaceri. Totodată, este apreciată și prezența participanților de peste hotare: din România, Germania, Italia, Lituania, Belarus, Ucraina, Luxemburg, Coreea de Sud.

Paralel cu activităţile în secțiile ştiinţifice îşi desfăşoară lucrările şi trei ateliere de lucru: „Bioinformatics”, „Mashine Learning and Applications” şi „Digital tools for a competitive economy”, la care participă specialişti din SUA, Austria, Franța, Spania și reprezentanți ai mediului de afaceri atât din R. Moldova, cât și din străinătate.

 

1_ECCO-2021 Plenary And Opening Ceremony

2_ECCO-2021 Short Program