CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

În perioada, 23-25 martie 2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei a avut loc Conferința anuală a studenților, masteranzilor și doctoranzilor organizată online, la care s-au înregistrat peste 600 de participanți din 9 țări. 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a găzduit două secțiuni a conferinței:

 1. SECŢIA ŞTIINŢE SOCIO-UMANE în cadrul căreia au fost publicate 26 de lucrări de la autori din 5 țări (Moldova, Ukraina, Rusia, Kazahstan, Tadjikistan). Cu tematici de comunicare, etică, istorie și drept.
 2. SECŢIA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ a fost întruchipată de trei subsecțiuni:
  • INGINERIA ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR;
  • MICROELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII;
  • SUBSECŢIA INTERDISCIPLINARĂ ÎN LIMBA STRĂINĂ;

care au adunat 63 de lucrări în limbile Engleză, Franceză, Romană și Rusă. Cu o varietate largă de teme inginerești și științifice.

Autorii lucrărilor fiind de la diferite Universități din țară, dar și de peste hotare, au avut posibilitatea să-și demonstreze rezultatele obținute pe parcursul anilor de studii la cele 3 cilcuri (Licență, Masterat și Doctorat), iar cele mai bune lucrări au fost premiați cu diplome de merit după cum urmează:

DIPLOMĂ DE GRADUL I:

 1. URECHE Daniela, DIOCHER Dumitru, Studenți, Grupa AI-182, APOSTOL Iulian, MURSA Dragoș, Studenți, Grupa AI-181, UTM, Chișinău, Moldova, SISTEM DE ACȚIONARE ȘI CONTROL A PLATFORMEI MOBILE,  Coordonator:  MORARU Dumitru, lect. univ. 
 1. LEAȘCENCO Valeria, Student, Group CR-181, VICTOR Guștiuc, Student, Group RM-181, UTM, Chișinău, Moldova, „SMART GARDEN” – SISTEM DE MONITORIZARE ȘI CONTROL AL PLANTELOR,       Coordinator: ABABII Victor., Assoc. Prof. 
 1. IGNATIUC Arina, BUFTEA Maria, étudiants, gr. FI -191, ISTRATI Daniela, doctorante, Université Technique de Moldavie, Rép. de Moldavie, MODULE DE TRAITEMENT ET D’AFFICHAGE DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL POUR LE SYSTÈME INTELLST, Coordinateur: ISTRATI Daniela, lecteur univ.
 2. АБАБИЙ Николай, докторант, докторская школаНКЭКТУМ, Кишинев, Молдова,  ВИДИБОРСКИЙ Владимир, докторант, докторская школа НКЭКТУМ, Кишинев, Молдова,  РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПАРАМЕТРОВОГО МОНИТОРА ПАЦИЕНТА С АНАЛИЗАТОРОМ ГАЗОВОГО СОСТАВА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА,  Координатор: ШОНТЯ Виктор, др. проф., Унгуряну Сергей. др. хаб., проф. 
 1. TOMA Olga,  MI-181, UTM, Chișinău, Moldova. DREPTUL LA PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎN IT., Coordonator: LAZARIUC Cristina

 

DIPLOMĂ DE GRADUL II:

 1. GAPONCIC Diana, FILIPESCU Mihail, Student, Group FAF-181, UTM, Chișinău, Moldova, COTELNIC Ecaterina, BUGAIAN Pavel, Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova, SMART LIGHT MANAGER,Coordinator: POPOVICI Nadejda, Assis. Lect. 
 1. ANDRONOVICI Darinela, CORMAN Daniel, MĂMĂLIGĂ Dumitraș, TROFIM Iuliana, VOLVOV Oleg, students, gr. FAF -191, TUM, Rep. of Moldova, DOMAIN SPECIFIC LANGUAGE FOR CHEMISTRY, Coordinator: CATRUC Mariana
 1. CIOBANU Andy-Constantin, MIRON Cristian Cătălin, STRELEȚ Dumitru, ARAMĂ Radu-Vasile, BÎRSAN Andreea, students, gr. FAF-193, TUM, Rep. of Moldova, THE DEVELOPMENT OF A DOMAIN SPECIFIC LANGUAGE FOR EMAIL SORTING Coordinator: BRAGA Vasili
 2. MORARI Vadim, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, D. Ghitu”, USM, Chișinău, Moldova, AFINITATEA ELECTRONICĂ ȘI OPTIMIZAREA BENZII INTERZISE A FILMELOR DE Zn1-xMgxO, Coordonator: Tighineanu Ion – Acad., prof. univ.; Ursachi Veaceslav – Dr. Hab., Conf., Crecet.
 1. PETROV Valeria,  DTP 171 fr., Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, UTM, Chișinău, Moldova, COMPORTAMENT IMORAL ÎN INSTITUȚIILE UNIVERSITARE: CAUZE ȘI METODE DE AMELIORARE

DIPLOMĂ DE GRADUL III:

 1. PETICÎ Marina, GHERBOVEI Ecaterina, COVACI Adrian-Mihai, VOLOȘCENCO Maxim, Student, Group FAF-181/182, UTM, Chișinău, Moldova, AUTOMATIC ROAD TRAFFIC SIGN DETECTION AND RECOGNITION (TSDR) USING IMAGE PROCESSING, Coordinator: BRAGARENCO Andrei, Assis. Lect.  
 1. MUNTEANU Silvia, doctorandă, școala doctoralăȘCEE, UTM, Chișinău, Moldova, STRUCTURI DE CALCUL MEMBRANAR PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR CU PROPRIETĂȚI COGNITIVE, Coordonator: SUDACEVSCI Viorica., dr., conf. univ. 
 1. RUSU Dacian, BELINSCHI Victoria, Student, Group FAF-181, UTM, Chișinău, Moldova, CONSTANTINOVA Carina, COVAL Dumitru, Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova OMNIDIRECTIONAL MACHINES THAT PERFORM PATIENT CARE, Coordinator: BRAGARENCO Andrei, Assis. Lect.
 1. ASTAFI Valentina, VECHIU Ana Maria, étudiants, gr. FI -191, UTM, Rép. de Moldavie LA LUTTE DU SIÈCLE VIRUS D’INFORMATION VS SÉCURITÉ DE L’INFORMATION Coordinateur: ISTRATI Daniela, lecteur univ.
 2. CIOBANU Corina, GHERMAN Anastasia, étudiants, gr. FI -191, UTM, Rép. de Moldavie, DE UML AUX BASES DE DONNEES, Coordinateur: ISTRATI Daniela, lecteur univ.
 1. PODMOGHILNII Artiom, student, Grupa MN-171, LUPAN Cristian, masterand, grupa MN-201M, UTM, Chișinău, Moldova, PROPRIETAȚILE SENZORILOR DIN ZnO DOPAT CU Au LA DIFERITE TEMPERATURII DE OPERARE, Coordonator: LUPAN Oleg, dr.hab., prof. univ.
 1. НОВИКОВА Анастасия, группа 191р21Департамент: Промышленное и гражданское строительство, факультет Строительство уникальных зданий и сооружений, Рязанский институт (филиал) Московского Политехнического университета, Рязань, Россия, ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН: ЗА И ПРОТИВ

 DIPLOMĂ DE MENȚIUNE:

 1. VÎRTOSU Dan, SAVIȚCHI Olivia, Student, Group FAF-181, ȘCHIOPU Cătălin, DEREVENCO Serghei, Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova, SMART SYSTEM FOR MONITORING WATER QUALITY, Coordinator: POPOVICI Nadejda , Assis. Lect. 
 2. OSADCENCO Alexandru, LEADAVSCHI Vladimir, PALAMARI Daniela, LATCOVSCHI Alexandru Student, Group FAF-182, UTM, Chișinău, Moldova, OBJECT SORTING USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES, Coordinator: BRAGARENCO Andrei, Assis. Lect.
 3. PEREBICOVSCHI Anastasia, VLADIUC Luminița, NACU Viorel,laborator Inginerie tisulară și culture celulare, USMF „Nicolae Testemiţeanu”, Chișinău, Moldova, BIOPOLIMERI PENTRU PRINTAREA 3D ÎN ACOPERIREA DEFECTELOR OSOASE CRANIENE 
 4. ROTARCIUC Daniela, BUD Eugen, studenți,Grupa 6, Facultatea de Medicină Dentară, UMFST „George Emil Palade”, Târgu Mureș, România, ȚURCANU Alexandrina, student, Grupa IBM-171, UTM, Chișinău, Moldova,  ANALIZA IN VITRO CU MICROSCOPIA ELECTRONICĂ A SUPRAFEŢELOR DENTARE OBŢINUTE ÎN URMA PROCEDEULUI DE STRIPPING ORTODONTIC CU INSTRUMENTAR VARIAT,  Coordonator: MONAICO Eduard dr., conf.
 5. TRIFAN Cătălin, BABILUNGA Aurel studenți, Grupa MN-181, UTM, Chișinău, Moldova,  METODE DE MĂSURARE A POROZITĂȚII STRATURILOR POROASE, Coordonator: MONAICO Eduard dr., conf.

Sincere felicitări tuturor participanților și coordonatorilor lor științifici pentru efortul depus și rezultatele frumoase obținute! Sunteți așteptați cu drag și la anul, la următoarea ediție a Conferinței!