CONFERINȚA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

Astăzi, 23 martie 2021, la Universitatea Tehnică a Moldovei a demarat lucrările Conferinței anuale a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, care este organizată online.

La ediția din anul curent a conferinței și-au anunțat participarea peste 600 de participanți din 9 țări: Azerbaidjan, China, India, Kazahstan, R. Moldova, România, Rusia, Tadjikistan, Ucraina.

160 de participanți din numărul total reprezintă diverse instituții de învățământ superior din străinătate.

Lucrările participanților vor fi prezentate în limbile română, rusă, engleză, franceză.

Vă invităm să ne vizionați subsecțiile Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică după cum urmează, accesând link-ul propus.

SECTIA DATA, ORA LINK DE CONECTARE
SUBSECŢIA INGINERIA ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR, SECŢIA CIM 24.03.2021, 13:30 Join the meeting
SUBSECŢIA MICROELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII, SECŢIA CIM 23.03.2021, 13:30 Join the meeting
SUBSECŢIA INTERDISCIPLINARĂ ÎN LIMBA STRĂINĂ, SECŢIA CIM 24.03.2021, 13:30 Join the meeting
SECŢIA ŞTIINŢE SOCIO-UMANE 24.03.2021, 13:15 Join the meeting

 

Mai multe detalii – pe  https://utm.md/cts-smd-2021/.