Cursul BOOTCAMP C++ organizat de studenţii FCIM

Astăzi cerințele angajatorilor, zelul personal, dorința de a cunoaște şi de a deveni un bun specialist în domeniu de activitate profesională solicită posedarea unor competențe profesionale profunde şi complexe, viziuni inovatorii, spiritul lucrului în echipă, etc. Facultatea CIM, tinde să completeze formarea studenților prin intermediul unui șir de activități studențești cărora li se acordă o atenție deosebită grație în primul rând implicării studenților în creativitatea tehnică și științifică. Acestea, se manifestă prin organizarea concursurilor și conferințelor studențești naționale și internaționale: Centrul de Creativitate tehnică „Hard și Soft”, Concursuri studențești –  CATALYSTS, Concurs de securitate cibernetică UTM CTF, Earth Rover: Connecting Things, Game of Drones, Gestiunea bazelor de date, Ingineria Sistemelor Microelectronice –Sergiu Radauţan, Intelligent Chat-Bot, Internet of Things Hackathon, reMixăm realitatea.

Mereu încurajăm dorința studenților de a participa la diferite activități extracurriculare, iar în cazul în care inițiativa de a lua rolul de formator revine însuși studenților FCIM, aceasta este dublu salutabilă. În acest context miercuri 11.11.2020 studenții din cadrul FCIM, Hmeli Serghei CR-193, Gramovici Ludmila IBM-192 şi Cerneavschii Anton IBM-192 au organizat la UTM, FCIM prima lecție din cursul BOOTCAMP C++. Durata cursului este estimată la o lună de zile. Cei 30 de participanți, studenți FCIM au fost selectați din circa 90 de doritori. Cursul, cuprinde activități teoretice şi practice (atât prin contact direct cât şi online).

La prima întâlnire au fost puse în discuții probleme ce țin de – bazele programării în limbajul C++, operatorii convenționali, cicluri, masivele etc. Condițiile impuse CNESP cu privire la asigurarea respectării cerniților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-19 au fost respectate în totalitate.

Suntem siguri că la finalul cursului participanții, vor dobândi cunoștințe şi competențe de bază în limbajul de programare C++. Le urăm succese şi perseverență tuturor celor implicați la studii şi în dobândirea cunoștințelor noi.