O delegație de 9 studenți și 2 profesori din IUT Rouen, Université de Normandie în vizită la FCIM, UTM

În perioada 24-28 februarie 2020 o delegație din Franța formată din 9 studenți și 2 profesori au efectuat o vizită de studiu și schimb de experiență. Aceasta s-a realizat în cadrul unei misiuni de schimb de studenți între IUT Rouen și UTM. Pe durata unei săptămâni de lucru, studenții francezi, au studiat alături de studenții anului 2 ai Filierei Francofone ”Informatica”, Departamentul Inginerie Software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Săptămâna, plină de evenimente a fost încărcată cu activități teoretice și practice pe tematica ”Tehnologii Web”, ”Analiza și Modelarea Orientată pe Obiecte”, ”Rețele de Calculatoare”. Activitățile au fost conduse de următorii profesori UTM: l. u. Viorel Rusu,. l.u. Marin Cazac, conf. univ., dr Victor Moraru. Iar orele pe tematica „Communication et la méthodologie „Agile”, „Échange culturel et gastronomique France – Moldavie”, și de profesorii francezi Grégory Chaudemanche și Rémy Dranguet, conf.univ., dr, IUT Rouen, France și Smilija Gorcic, stagiară a Agenției Universitare Francofone.

În cadrul atelierului practic-tip hachathon, derulat pentru ziua de joi, 27 februarie, condus de l. u. Marin Cazac, absolvent și profesor FFI, în cadrul disciplinei ”Analiza și Modelarea Orientată pe Obiecte”, studenții au fost divizați în echipe, pentru realizarea unei diagrame de clase pentru o bază de date.

Startul evenimentului l-a dat Giovanni Cavallaro, reprezentant al Ambasadei Republicii Franceze și corespondent Campus France în Republica Moldova, fiind și persoana de referință pentru cooperarea lingvistică, universitară și studiile în Franța.

Pentru perioada acestei săptămâni au fost incluse în program un atelier practic în laboratoarele Facultății ”Tehnologii Alimentare”, cu tematica ”Patisserie Moldave”, vizita la Planetariul UTM, vizita la întreprinderile ”Pentalog CHI” și ”Orange Systems”, excursie la complexul turistic Orheiul Vechi și evenimentul ”Soirée cinéma”.