FCIM-UTM A LANSAT O NOUĂ PROMOȚIE A PROGRAMULUI DE STUDII „SECURITATE INFORMAȚIONALĂ”

Este a 8-a promoție de ingineri licențiați în domeniul securității informaționale lansată de Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei, aceasta având 19 absolvenți.

Comisia pentru Examenul de Licență, constituită din dr. Igor COJOCARU (președinte), director al  Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, prof. univ., dr. hab. Ion BOLUN,  prof. univ., dr. Victor BEȘLIU și lect. univ. Rodica BULAI, șef program „Securitate informațională”, a evidențiat actualitatea şi diversitatea temelor cercetate, abilitățile profesionale și de comunicare ale absolvenților și, în special, viziunile lor originale în abordarea problemelor de securitate informațională și propunerea unor soluții eficiente, cum ar fi:

  • Implementarea platformei web de tip CTF  (Capture The Flag) la UTM (autori: Alexandr DIMOGLO, Dmitrii TERTICINII și Alexandru TODOS),
  • Sistem de perfecționare, evaluare și selectare a angajaților pentru proiecte informatice securizate (autor: Mihai CERCHEZ),
  • Aplicație informatică securizată de monitorizare a dispozitivelor USB active (autor: Aurelian GORE),
  • Filtrarea conținutului și gestionarea accesului web securizat (autor: Dmitrii MUSCINSCHI),
  • Implementarea sistemului de control al pazei în baza tehnologiei RFID (autor: Victor COCIUG).

Felicitări, dragi absolvenți ai programului de studii „Securitate informațională”!

Mult succes în activitatea profesională!

Citeşte mai mult pe www.utm.md