FELICITĂRI DLUI NICOLAI ABABII CU OCAZIA SUSȚINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT!

Susținerea publică a tezei a avut loc vineri, 01.07.2022, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, cu atribuirea calificativului „Excelent”.

Tema tezei: ”Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori”.

Specialitatea: Nano-microelectronică şi optoelectronică, cod 233.01.

Conducător de doctorat: prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, UTM.

Teza de doctor soluționează problema selectivității joase și a degradări în timp a senzorilor de gaze și pentru compuși organici volatili pe bază de nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare de oxizi semiconductori. De asemenea, contribuie la rezolvarea problemei influenței umidității relative (RH) asupra sensibilității acestora și obținerea imunității față de RH, ceea ce permite obținerea dispozitivelor mult mai stabile pe baza acestor heterostructuri. Domnul Nicolai ABABII a efectuat cercetări în detalii asupra proprietăților structurale, vibraționale, morfologice și senzoriale ale nanomaterialelor și heterostructurilor, așa ca TiO2, CuO/Cu2O, TiO2/CuO/Cu2O, Fe2O3-CuO/Cu2O, CuO-Cu2O/ZnO:Al și Al2O3/CuO, precum și funcționalizarea acestora cu nanoparticule din metale nobile într-un interval larg al temperaturilor de lucru. Teza cuprinde o abordare modernă interdisciplinară în elaborarea și dezvoltarea unor soluții tehnico-științifice și inginerești avansate.

Domnul Nicolai ABABII și-a făcut studiile de licență și masterat în cadrul UTM, la specialitatea „Microelectonică și Nanotehnologii”, iar doctoratul – la specialitatea 233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică sub conducerea prof.univ., dr. hab. Oleg LUPAN.

Domnul Nicolai ABABII are deja publicate aproximativ 70 de lucrări științifice pe parcursul ultimilor ani, dintre care în reviste de prestigiu ca Nano Energy (Impact Factor 17.881), ACS Applied Materials and Interfaces (Impact Factor 9.229), Sensors and Actuators B (Impact Factor 7.46), Materials Science in Semiconductor Processing, Nanotechnology, Sensors and Actuators A: Physical etc., precum şi aprobate la un şir de Conferinţe Internaţionale pe Nanotehnologii şi senzori.

În prezent activează în calitate de lector universitar, fiind titularul a 3 discipline foarte solicitate de către studenții de la programele de studii ”Electronica Aplicată”, ”Inginerie Biomedicală” și ”Microelectronică și Nanotehnologii”.

Membrii Comisiei de îndrumare:

prof. univ., dr. hab. Viorel TROFIM, UTM;

prof. univ., dr. Victor ȘONTEA, UTM;

conf. univ., dr. Serghei RAILEAN, UTM.

Membrii Comisiei de Doctorat:

Președinte – prof. univ., dr. hab., membru-corespondent al AȘM Dumitru ŢIULEANU, UTM;

Secretar – conf. univ., dr., Serghei RAILEAN, UTM;

Membru – Leonid CULIUC, dr. hab., prof. univ., academician AȘM, Institutul de Fizică Aplicată;

Conducător științific – prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, UTM.

Referenţi oficiali:

prof. univ., dr. hab. Anatolie SIDORENKO, academician AȘM, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”

prof. univ., dr. hab. ViorelTROFIM, UTM

prof. univ., dr. hab. Mihail CARAMAN, Universitatea de Stat din Moldova.

Școala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei exprimă sincere felicitări dlui Nicolai ABABII. Fie ca această realizare să aducă o contribuție considerabilă în realizarea carierei profesionale și să asigure  continuitatea activității profesionale cu aceeași pasiune și competență!