În memoriam conf. univ., dr. Negură Valentin (14 ianuarie 1947-28 martie 2021)

 Valentin Negură, conferențiar universitar, doctor în tehnică,

colegul nostru de la Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor,

a încetat din viață duminică, 28.03.2021.

Valentin Negură a absolvit Institutul Politehnic din Lvov, Ucraina, specialitatea Radioinginerie (1964-1969), a făcut studiile de doctorat la Institutul Politehnic din Chişinău (1972-1975). A activat în calitate de inginer și cercetător ştiinţific la catedra Microelectronică a Institutului Politehnic din Chişinău în perioada 1969-1984, apoi în calitate de lector superior și conferenţiar universitar la catedra Calculatoare, ulterior departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor. În perioada 2000-2003 a deținut funcția de vicedirector general pe informatizare la AGEPI. Valentin Negură și-a desfășurat activitatea științifică în domeniul modelării numerice a proceselor tehnologice de producere a circuitelor integrate, monitorizarea proceselor, achiziţiei de date şi instrumentaţiei virtuale.

Dl Valentin Negură va rămâne în memoria noastră ca un adevărat profesionist, savant, profesor talentat care a educat multe generații de ingineri, o fire mereu optimistă, plină de viață și de planuri pe viitor.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.