Înmânarea certificatelor participanților proiectului „Tehnologia informației în educație”, Tekwill, Ambassador Program  UTeach-2021

Folosirea tot mai largă a tehnologiilor de către elevi și studenți, precum şi evoluția mediilor de învăţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o nouă manieră a activităților educaţionale.

Proiectul Tehnologia informației în educație, Tekwill, Ambassador Program  UTeach-2021 a fost conceput pentru a dezvolta abilitățile cadrelor didactice în utilizarea tehnologiei în demersul didactic la clasă, în școală și în alte medii de învățare.

Pe parcursul programului au fost introduse și aplicate o gamă largă de tehnologii pentru educație disponibile gratuit.

Scopul principal al proiectului a fost dezvoltarea competențelor digitale strict necesare unui cadru didactic pentru a realiza activitățile profesionale: acces la cele mai bune resurse și conținuturi educaționale; interacțiune cu elevii și comunicare cu colegii, părinții și în cadrul rețelelor profesionale; efectuarea managementului activităților didactice prin instrumente digitale.

Fiind un proiect practic/aplicativ sesiunile planificate  au fost organizate online cu înregistrare prealabilă. Pentru cei care nu au putut participa la sesiune, a fost posibil de studiat individual  pe https://bit.ly/3xY2EO6 și de realizat sarcina pentru a primi certificatul.

Au fost realizate 18 sesiuni la care au participat  și au relizat sarcini în jur de 900 participanți, 50 din ei  au realizat toate sarcinele și au primit Certificate de apreciere pentru participare la sesiuni și lucrul individual.

Pe data de 17 iunie 2022 în incinta Facultății Calculatoate și Informatică participanții proiectului au fost salutați de decanul conf.univ., dr. Ciorbă Dumitru și împreună cu coordonatoarea proiectului Cojocaru Svetlana, șef adjunct DISA au inmînat Certificate de apreciere celor care au realizat cu succes lucrul individual.

La moment solicitarea proiectului este destul de înaltă precum și participanții destul de activi, fapt pentru care livrarea proiectului continuă prin noi cursuri și seminare  create și prezentate prin postări pe pagina de Facebook ( https://www.facebook.com/TIE.UTMoldova  ) și canalul YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCth8cuuZdKZkc-yMfLezOmA ). S-au adunat suficiente solicitări de a continua și dezvolta acest proiect pe viitor.

Realizarea cu succes a acestui proiect a încurajat și a creat forțe noi atât participanților, cât și formatorilor Cojocaru Svetlana, Ciorba Varvara și Andrievschi-Bagrin Veronica, care la rândul său sunt inspirați de a continua.