ION BOLUN – 75

 

Astăzi îl omagiem pe profesorul universitar, doctorul habilitat Ion BOLUN, cel care a făcut legământ cu Universitatea Tehnică a Moldovei din anul înființării sale – 1964, pe atunci Institutului Politehnic din Chișinău, fiind student la specialitatea „Automatică și Telemecanică”.

După absolvirea studiilor în 1969, a rămas la Alma Mater, unde și-a început activitatea profesională în calitate de șef de laboratoare, la catedra Automatică și Telemecanică. A îmbinat în mod reușit activitatea didactică, cu propriile studii în doctorantură, astfel că studenții UTM, dar și ai altor instituții de învățământ superior în care a activat de-a lungul anilor, aveau în persoana sa un exemplu demn de urmat.

În timp, a obținut titlul științific de doctor în informatică, apoi și de doctor habilitat în informatică (1999), titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar (2005).

La UTM a predat cursuri atât la ciclul I – Licență, cât și la ciclul II – Masterat: „Rețele de calculatoare”, „Administrarea rețelelor de calculatoare”, „Securitatea tranzacțiilor electronice” etc., fiind și conducător al tezelor de licență și masterat, implicat în Comisiile de susținere a tezelor de licență și masterat. Din 2018 este profesor titular în cadrul Departamentului „Software Engineering and Automatics” la FCIM-UTM.

Este printre primii profesori, care s-a dedicat scrierii de cărți în domeniul rețelisticii și informaticii, promovând înalte standarde educaționale în diverse instituții din Republica Moldova. A fost mereu implicat în diverse proiecte de cercetare, iar rezultatele obținute fiind recunoscute atât în țară, cât și peste hotare.

În prezent este membru al echipei de cercetare în Proiectul de Stat: „Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor Ciber-Fizice”. Autor a mai multor articole științifice. A publicat peste 250 de lucrări științifice și didactice, inclusiv 2 monografii, 5 manuale și 16 broșuri. Membru activ în diverse colegii redacționale și culegeri științifice.

Inițiator și promotor al direcțiilor științifice în calitate de conducător de doctorat și membru al comitetelor de organizare a conferințelor științifice internaționale.

Profesorul Ion Bolun are în palmares și un volum semnificativ de activităţi organizatorico-ştiinţifice: a activat în calitate de: membru al Comitetului pentru Premiile de stat ale R.Moldova în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (1989), al Comisiei de Expertiză, domeniul „Informatică” a Guvernului R.Moldova (2000-2003), al Comisiei de experţi în electronică şi tehnica de calcul a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (din 2003), al Comisiei de Expertiză (domeniul „Informatică”) a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (2005-2009); vicepreşedinte al Programului de stat „Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic al Societăţii informaţionale în Republica Moldova (2005-2009) etc.

Pe lângă calitățile extraordinare de profesor universitar și ilustru cercetător, se evidențiază și calitățile personale de om modest, integru, responsabil, exigent, optimist, receptiv, un lider înnăscut. O personalitate completă! Iar noi, cei care-l cunoaștem, suntem mândri să-i urmăm exemplul.

LA MULȚI ANI, domnule profesor Ion BOLUN!

Citeşte mai mult pe www.utm.md