LA UTM ȘI-A DEMARAT LUCRĂRILE CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE ELECTRONICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR – ECCO-2022

 Cea de-a XII-a Conferință internațională de electronică și știința calculatoarelor – ECCO-2022 („Electronics, Communications and Computing”) a celebrat astăzi, la Tekwill, 55 de ani de la fondarea Facultății de Electrofizică, precursoarea facultăților Calculatoare, Informatică și Microelectronică (FCIM) și Electronică și Telecomunicații (FET).

      Provenind din Facultatea de Electrofizică a Institutului Politehnic din Chișinău (actuala UTM), fondată pe 17 iunie 1967, în baza Catedrelor Automatică și Tehnică de Calcul, Fizică, Mecanică Teoretica și Electronică Industrială, cele două facultăți cu tradiții și rădăcini comune – FCIM și FET – aveau să consemneze prin această conferință de anvergură majoră pentru comunitatea științifică din țară și de peste hotare cea de-a 55-a aniversare de la fondarea precursoarei lor. Semnificativă este de altfel și însăși conferința ECCO – având o istorie comună cu a celor două facultăți aniversare, aceasta reprezintă o continuare a conferințelor ICMCS (International Conference on Microelectronics and Computer Science) și ICTEI (International Conference on Telecommunications, Electronics and Informatics), organizate anterior de FCIM și FET.

      Cu rădăcini adânc impregnate în istoria învățământului superior tehnic autohton, conferința celor două facultăți gemene s-a bucurat de o largă audiență pe plan național și internațional, înregistrând cca 90 de participanți din Republica Moldova și alți cca 50, conectați online, din Franța, Germania, Italia, Luxembourg, România, Ucraina, SUA, Canada, China, Spania – oameni de știință și specialiști de marcă, reprezentând universități și foruri importante din domeniu. Interesați de noutățile în domeniu, dar și de vasta experiență a organizatorilor, acumulată de-a lungul a peste o jumătate de secol, în sala conferinței au asistat și peste 150 de studenți, masteranzi, doctoranzi.

      Audiența a fost salutată cordial de către prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, conectat online dintr-o delegație de serviciu de peste hotare – o dovadă că distanța nu constituie o problemă – tehnologia ne unește oriunde ne-am afla.

      Cu prilejul evenimentului, ministrul Digitalizării, Iurie ȚURCANU, a adresat alese felicitări tuturor celor prezenți în sală, exprimându-și totodată considerația și admirația pe care o poartă profesorilor săi de la FCIM, care i-au îndrumat pașii în pregătirea și ascensiunea sa profesională. D-sa i-a îndemnat pe studenții de astăzi să-și valorifice necontenit capacitățile de a inova, a crea și dezvolta platforme digitale, menționând că cele mai originale soluții vor fi apreciate la justa valoare și implementate în interesul țării.

      „55 e o mare cifră și o mare realizare pentru UTM! Trecutul ne-a adus aici, însă Prezentul este cel care construiește Viitorul! În USV, aveți aliatul și prietenul de nădejde!”, a declarat vicerectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.Prof. univ., dr. hab. Mihai DIMIAN s-a pronunțat în favoarea intensificării colaborării cu UTM în domeniul Digitalizării. Menționând că la ora actuală topurile internaționale clasează USV pe primele locuri în România –  pe locul 7 în ceea ce privește traficul de date și pe locul 4 după numărul de absolvenți în domeniul IT, d-sa a ținut să ne încredințeze de toată susținerea, transferul de experiență și expertiză pe care USV o deține în domeniu.

      Chiar dacă astăzi, în lume, s-ar putea să avem mai multe telefoane decât oameni, Alexandru CIUBUC, directorul general al Companiei MOLDTELECOM, se declară convins că inteligența umană va prevala mereu. O dovadă este și colaborarea intensă dintre operatorul național de servicii de telecomunicații din RM cu UTM, în special cu facultatea de profil – Electronică și Telecomunicații. Majoritatea specialiștilor din cadrul MOLDTELECOM sunt absolvenți ai FET-UTM! Inclusiv datorită lor, astăzi R. Moldova se situează pe locul 5 în lume privind accesul la internet de înaltă viteză – 1 Gb/sec, iar MOLDTELECOM deține 75 mii km de fibră optică, lungime cu care ap putea fi făcut de două ori înconjurul lumii.

      Mesaje de salut cu urări de succes, informații de actualitate și aprecieri privind evenimentul organizat au prezentat și președintele Academiei de Științe a Moldovei – acad. Ion TIGHINEANU; Gheorghe PANTAZ – director, IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”; Eugen GALAMAGA – directorul reprezentanței din Moldova a companiei Allied Testing. Iar îndrăgitul profesor universitar, dr. Victor ȘONTEA, cel care a dezvoltat la UTM domeniul ingineriei biomedicale, ridicând-o la nivel de știință multidisciplinară indispensabilă și integrând-o pregnant în sectorul serviciilor medicale moderne și a contribuit la pregătirea a peste 10000 de ingineri în domeniul microelectronicii şi tehnologiilor informaţionale, a făcut o amplă incursiune în timp și în istoria impresionantă a Facultății de Electrofizică, evocând o seamă de personalități notorii – profesori, cercetători, savanți, care au stat la temelia învățământului tehnic în Republica Moldova.

      În continuare, gazda și moderatorul întrunirii, dr., conf. univ. Dumitru CIORBĂ, a anunțat continuarea lucrărilor conferinței în 8 secțiuni: Computer Science; Computer Engineering; Software Engineering and Cybersecurity; Electronics; Networks and Communications: Infrastructure and Security; Knowledge-based Society; Management & Marketing and ICT, agenda conferinței fiind completată de atelierul practic „Digital tools for a Competitive Economy”.

      Participanții la ECCO-2022 au menționat că  această aniversare constituie un bun prilej pentru un eficient schimb de opinii între oamenii de știință și inginerii TIC cu privire la situația în acest domeniu de mare actualitate şi importanță teoretico-practică din Republica Moldova, în special în contextul dezvoltării explozive a Internetului și serviciilor oferite prin intermediul acestuia.