MAXIM MASIUTIN: PRIMA DIPLOMĂ DUBLĂ DE MASTER ÎN SECURITATEA INFORMAȚIEI, ÎN BAZA CONVENȚIEI UNIWA-UTM ÎN CADRUL PROIECTULUI LMPI

Dl Panos YANNAKOPOULOS, coordonatorul proiectului LMPI privind programele de dublă diplomă în securitate cibernetică din partea Universității din Attica de Vest (UNIWA), Grecia, a efectuat o vizită la Chișinău cu scopul îmbunătățirii programelor internaționale de dublă diplomă în securitate cibernetică și facilitării colaborării academice internaționale și cercetărilor comune în domeniul securității cibernetice.

În cadrul vizitei, dl Yannakopoulos a înmânat prima diplomă dublă de masterat în securitatea informației la Universitatea Tehnică a Moldovei masterandului Maxim MASIUTIN, care în perioada din 11 aprilie – 11 iulie 2022 a urmat cursuri în cardul programului de dublă diplomă la UNIWA, Grecia.

La ceremonia de înmânare a diplomei au participat conf. univ., dr. Dumitru CIORBĂ, decanul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a Universității Tehnice a Moldovei, și lect. univ. Rodica BULAI, șef program „Securitate Informațională”, FCIM-UTM.

La activitățile academice ale masterandului Maxim MASIUTIN în Grecia a contribuit și faptul că biblioteca UNIWA este abonată la mii de reviste științifice ale renumitelor edituri Elsevier, Springer ș.a., care aduc o contribuție imensă la cercetarea științifică. Accesul la asemenea publicații facilitează desfășurarea unor cercetări valoroase, publicarea articolelor în reviste științifice, participarea cu prezentări importante la conferințe internaționale, depunerea cererilor de brevet pentru eventuale invenții în domeniu.

Totodată, Maxim MASIUTIN a participat la un schimb de experiență cu studenții din anul I, ținând o prelegere practică pe tema „Introducere în testele de penetrare și competițiile CTF”.

LMPI (Licence Master Professionnel en Protection Informatique) este un proiect global al Erasmus+, un program al Comisiei Europene pentru educație, care facilitează mobilitatea și cooperarea studenților și profesorilor. Convenția privind programele duble de studii în securitatea cibernetică între universități (UNIWA și UTM) a fost semnată la 7 decembrie 2018.