MOMENT FESTIV ÎN SENATUL UTM: NICOLAI ABABII ȘI-A PRIMIT DIPLOMA DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI

În ședința din noiembrie a Senatului UTM, dlui Nicolai ABABII, lector universitar în cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, i-a fost înmânată diploma de doctor în științe inginerești.

Pentru autor, la fel și pentru conducătorul său  de doctorat, prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, a fost prilejul perfect de a retrăi acel sentiment sublim de împlinire profesională și personală în urma susținerii publice a tezei de doctorat pe tema „Nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare în bază de oxizi semiconductori”, în data de 1 iulie 2022, efort care s-a bucurat de cea mai înaltă apreciere – calificativul „Excelent”.

Studiile anterioare la UTM – licență și masterat în specialitatea „Microelectonică și Nanotehnologii” și doctoratul – în specialitatea 233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică, dar și cele peste 70 de lucrări științifice publicate pe parcurs inclusiv în reviste de prestigiu – Nano Energy (Impact Factor 17.881), ACS Applied Materials and Interfaces (IF 9.229), Sensors and Actuators B (IF 7.46), Materials Science in Semiconductor Processing, Nanotechnology, Sensors and Actuators A: Physical etc. şi o seamă de referate aprobate la numeroase conferinţe internaționale în nanotehnologii şi senzori i-au deschis autorului posibilitatea să cuprindă în teza de doctorat o abordare modernă interdisciplinară în elaborarea și dezvoltarea unor soluții tehnico-științifice și inginerești avansate. Astfel, d-sa a reușit să soluționeze problema selectivității joase și a degradări în timp a senzorilor de gaze pentru compuși organici volatili pe bază de nanomateriale și heterojoncțiuni non-planare de oxizi semiconductori. De asemenea, a contribuit la rezolvarea problemei influenței umidității relative (RH) asupra sensibilității acestora și obținerea imunității față de RH, ceea ce permite obținerea dispozitivelor mult mai stabile pe baza acestor heterostructuri. Totodată, a efectuat cercetări asupra proprietăților structurale, vibraționale, morfologice și senzoriale ale nanomaterialelor și heterostructurilor TiO2, CuO/Cu2O, TiO2/CuO/Cu2O, Fe2O3-CuO/Cu2O, CuO-Cu2O/ZnO:Al și Al2O3/CuO, precum și funcționalizarea acestora cu nanoparticule din metale nobile într-un interval larg al temperaturilor de lucru.

Actualmente, Nicolai ABABII este titularul a trei discipline foarte solicitate de către studenții de la programele de studii ”Electronica Aplicată”, ”Inginerie Biomedicală” și ”Microelectronică și Nanotehnologii”, discipline pe care le completează și cu expertiza sa științifică apreciabilă.

Sincere felicitări, domnule dr. Nicolai ABABII!

Per aspera ad astra!

Citeşte mai mult pe www.utm.md