PROFESORUL UTM OLEG LUPAN – ÎN TOP 2% MONDIAL, POTRIVIT AD SCIENTIFIC INDEX 2022

Universitatea Tehnică a Moldovei apreciază și prețuiește succesele profesorilor săi, care duc faima Politehnicii moldave departe în lume. Unul dintre ei este prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală, FCIM, cel mai cunoscut profesor-savant din Republica Moldova, care, potrivit rezultatelor selecției celor mai buni cercetători științifici la nivel mondial și european, publicate recent, a ajuns în TOP 2% LA NIVEL MONDIAL și TOP NR. 1 NAȚIONAL, conform AD Scientific Index 2022.

Profesorul UTM Oleg LUPAN deține poziția #1 la UTM și în Republica Moldova și poziția #5317 în Europa, din totalul de 336468 de savanți, iar pe plan mondial se plasează pe poziția #16910 din totalul de 1044292 de savanți incluși în baza de date AD Scientific Index 2022 https://www.adscientificindex.com/scientist/oleg-lupan/3925121.

În 2018 prof. Oleg LUPAN a ajuns în TOP 1% mondial în baza performanțelor, activităților și eforturilor depuse la UTM și în colaborarea internațională constantă.

În baza de date SCOPUS înregistrează peste 10500 de citări și indicele h = 57, în Google Scholar are peste 13100 de citări și h = 62, iar în Web of Science – peste 10 000 de citări și indicele h = 56.

Prof.  Oleg LUPAN este titular UTM, unde predă 8 discipline de studii: 5 la ciclul 1 Licență, 1  la ciclul 2 Master și 2 discipline – la ciclul 3 Doctorat. Totodată, este profesor afiliat sau/și invitat la cea mai mare univesitate din SUA – University of Central Florida (UCF); la cea mai prestigioasă Universitate din Franța – Université PSL (Paris Sciences & Lettres), precum și la Universitatea Christian-Albrecht din Kiel (CAU) – instituție cu o istorie și tradiții de peste 350 ani din Germania.

Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, condus de către prof. Oleg LUPAN, asigură procesul educațional la trei programe de studii: Electronica Aplicată, Microelectronica și Nanotehnologii și la Inginerie Biomedicală (ciclurile I – Licență și II – Masterat) și la 5 specialități la ciclul 3 – Doctorat.

Prof. univ., dr. hab. Oleg LUPAN – Ecce Homo!

Referințe online:

https://www.adscientificindex.com/scientist/oleg-lupan/3925121

http://mib.utm.md/

https://fcim.utm.md/departamentele-fcim/departamentul-mib/   

https://sciences.ucf.edu/physics/person/oleg-lupan/

https://www.youtube.com/watch?v=NwNFHPA_Bvw

https://orcid.org/0000-0002-7913-9712

https://utm.md/blog/2022/07/27/utm-a-castigat-proiectul-european-horizon-sennet-privind-formarea-tinerilor-ingineri-in-consortiu-cu-cele-mai-inovative-universitati-din-ue/

https://utm.md/blog/2022/08/02/premiera-utm-lanseaza-admiterea-la-studii-in-consortiu-cu-cele-mai-inovative-universitati-din-ue/