PROGRAMUL „UTEACH”, EDIȚIA A II-A

ea de-a doua ediție  a programului  „UTeach” lansată în cadrul „Tekwill Ambassador  Program” a finalizat cu dezvoltarea unor idei inedite de instruire, proiecte extracurriculare  apte să revigoreze calitatea instruirii universitare în domeniul tehnologiilor informaționale.

 

Ideile dezvoltate în cadrul celor 8 proiecte prezentate de FCIM și FET, UTM scot în evidență următoarele aspecte:

  1. „Competențe Digitale Aplicate în metode inovative de predare-învățare”, conf. univ., dr. Natalia BURLACU;
  2. Dezvoltarea cursului „Programare Problem Learning Approach in Programmable Logic Controller”, conf. univ., dr. Irina COJUHARI;
  3. „Proprietatea Intelectuală în era Informațională”, lect. univ. Ana ȚURCAN;
  4. Curs de formare continuă „SIMATIC TIA Portal – Programare PLC”, conf. univ., dr. Ion FIODOROV;
  5. Dezvoltarea curriculei unității de curs „Big Data”, conf. univ., dr. Mihail PEREBINOS;
  6. „Promovarea carierei TIC. Implementarea conținuturilor noi în educație”, lect. univ. Anatol ALEXEI;
  7. „ECourse de WebDesign”, lect. univ. Arina LACHI;
  8. „Python: prima mea carte”, conf. univ., dr. Vitalie COTELEA.

Programul este realizat cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei în cadrul proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC.

În cadrul unei întâlniri festive au fost premiați toți participanții la proiect, iar echipamentul tehnic oferit cu siguranță va servi ca mijloc suplimentar utilizat în diversificarea metodelor și dezvoltarea măiestriei pedagogice în procesul de predare-învățare.