Seminar metodic privind analiza rezultatelor implementării cursurilor Tehnologii Informaționale şi Bazele Programării Calculatoarelor în cadrul UTM

Pe data 14.06.2022 în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică şi Microelectronică  a fost organizat seminarul metodic privind conținutul şi feedback-ul studenților, administrației FIEB (3 programe de studii) pentru disciplina Tehnologii Informaționale şi rezultatele implementării noului curs Bazele Programării Calculatoarelor (limbajul Python) pentru FIEB (3 programe de studii), FUA (2 programe de studii), FCGC (8 programe de studii), FTA (5 programe de studii), FIMIT (6 programe de studii), FTP (3 programe de studii).

În cadrul ședinței metodice dedicate analizei rezultatelor implementării cursurilor Tehnologii Informaționale şi Bazele Programării Calculatoarelor (limbajul Python) în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, programe non-IT au participat cadrele didactice care au asigurat predarea cursurilor: Branişte Rodica, Alexei Victoria, Borozan Olesea, Munteanu Viorel, Nicşan Adrian, Ceban Ludmila, Sereacov Alexandr precum şi decanii FCGC, FUA, FIEB.

Ședința a fost una deschisă, au fost puse în discuție problemele anului de studii curent și soluțiile pentru anul universitar 2022-2023, metodele de predare interactivă, soluții şi idei cu privire la livrarea conținutului calitativ şi util studenților UTM.