Vizita la UTM a profesorului invitat Ian Vasilovski TOMA din SUA, prin Programul Fulbright

În scopul valorificării programelor de schimb cultural ale Statelor Unite ale Americii – Fulbright, prin intermediul îmbunătățirii relațiilor interculturalediplomația culturală și competența interculturală între oamenii din Statele Unite și Republica Moldova, vizita profesorului invitat Ian Vasilovsky TOMA de la Universitatea George Washington, SUA a contribuit în mod deosebit la dezvoltarea schimbului de cunoștințe, competențe profesionale și abilități în domeniul cercetării și educației la Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

Pentru perioada 7 ianuarie – 16 februarie 2022, domnia sa, Profesor Emerit la Departamentul de Științe ale Sănătății și Departamentul de Cercetare Clinică și Leadership, a contribuit enorm la realizarea programului elaborat de către domnul Viorel MUNTEANU, șef Laborator Bioinformatică, FCIM,  program orientat pe asigurarea schimbului de experiență cu administrația universității, mediul academic și studenți, precum:

  1. Inițiativă de proiect transfer tehnologic pentru tehnologia Seqll (http://seqll.com/) la Universitatea Tehnică a Moldovei

Au fost efectuate mai multe runde de discuții cu administrația Universității Tehnice a Moldovei, cu facultăți, departamente, laboratoare interesate să colaboreze cu compania Seqll în vederea dezvoltării tehnologiei de secvențiere și analiză/prelucrare a datelor generate de secvențiatoarele Seqll, în colaborare cu UTM.

Rezultatul scontat: a fost lansat un apel pentru formarea grupelor pe domeniile electronică, optică, IT, știința datelor, interesate pentru colaborare și planificarea proiectului.

Continuitate: urmează întâlniri de lucru (online) pentru prezentarea tehnologiei și potențialele aplicații ale acesteia.

  1. Dezvoltarea domeniului Data Science și Bioinformatică în cadrul UTM

Au fost analizate, împreună cu prof. Toma, posibile programe de studiu DS, DS și bioinformatică la Facultatea Calculatoare, Informatică și Matematică, pentru ciclurile de licență și specializări master.

O atenție deosebită se acordă necesității dezvoltării laboratoarelor de Știința Datelor și Bioinformatică, care ar lucra cu analiza datelor biomedicale din Republica Moldova în cadrul diferitelor inițiative de programe de medicină personalizată.

Rezultate scontate: au fost inițiate discuții la nivel de conducere a țării și a UTM privind opțiuni de colectare/depozitare/analiză a datelor biomedicale în scopuri de cercetare și transfer de cunoștințe în domeniul medical.

Continuitate: prof. Toma va acorda, în continuare,  asistență persoanelor cheie din cadrul UTM interesate de dezvoltarea domeniului; va participa la diverse conferințe/workshopuri pentru a prezenta și demonstra potențialul și aplicațiile DS și Bioinformatică în medicină.

Pentru a dispune de o continuare de succes în viitorul apropiat, cu ocazia plecării mult stimatului profesor Ian Vasilovsky TOMA a fost organizată o întrevedere cu participarea prorectorului responsabil pentru probleme financiare și relații internaționale – Daniela POJAR, șefului Serviciului Relații Internaționale – Cristina EFREMOVși șefului Laboratorului Bioinformatică, FCIM – Viorel Munteanu.

În cadrul întrunirii, au fost stabilite prioritățile și modalitățile de colaborare în viitorul apropiat.

Citește mai mult pe utm.md