Aviz

ACCES ONLINE LA COLECŢIA DE PUBLICAȚII DIDACTICE EDITATE LA UTM

Biblioteca tehnico-științifică a Universității Tehnice a Moldovei oferă acces online la colecţia de publicații didactice editate la UTM în format electronic. Accesul este valabil pentru profesori, cadre didactice auxiliare, studenți, masteranzi, doctoranzi – UTM.

Publicaţiile editate la UTM pot fi accesate pe http://library.utm.md → Biblioteca electronică → Materiale editate la UTM http://library.utm.md/index.php?pag=22&fname=Lucrarile_Profesorilor&subpag=1. Aici pot fi găsite majoritatea publicațiilor didactice editate la Editura Tehnica-UTM în perioada 2005-2020.

Lista titlurilor publicațiilor este grupată pe Facultați/Departamente.

Fișierul PDF cu conținutul publicației poate fi descărcat pe calculatorul personal.

Link-ul de acces pentru publicații este valabil după autentificarea pe site.

În fișierul E-Publicatii_UTM-2020 sunt selectate publicațiile editate în anul 2020.

 

AMDARIS SOFTWARE DE DEZVOLTARE INTERNSHIP

Amdaris Internship Program runs twice a year and during the course of 3 months, 15-20 interns will have access to 3 modules, as follows:

Module 1: C#, SOLID, Design Patterns, Unit Testing, Inversion of control, Agile Methodology
Module 2: Entity Framework Core, SQL
Module 3: ASP.NET Core, MVC, HTML, CSS, React, WebAPI

After each module, you have an exam that consists of practical and theoretical questions. You will create a Web Application by the end of the course using all accumulated knowledge and best practices, which could be your graduate work.

REQUIREMENTS

 • Good knowledge of OOP
 • Good algorithmic skills
 • Data structures
 • Basic knowledge of SQL (advantageous)
 • Basic knowledge of Web technologies (advantageous)
 • Good technical and interpersonal skills with a passion for software development

Apply Now

 

 

Endava Internship Programme | Spring 2021

Endava is announcing a new Internship Programme and currently is looking for the next generation of talented interns to join our team for an unforgettable 3-month internship.

What is the Programme about?

The Endava Internship Programme is an exciting opportunity to kick-start your career in IT, consolidate your knowledge and develop new skills. This will be an intensive 3-month, 5 days/week, 6 hours/day training period. Under the guidance and support of a mentor, you will have the opportunity to improve your technical and soft skills, gain valuable practical experience, working on a real project. The program offers professional development & hands-on training, networking opportunities with people throughout the business including multiple projects & social events, and the consideration for full-time employment. Following the successful completion of the program, you will have the opportunity to be offered a full-time employment in Endava.

Who is encouraged to apply? 

Fresh graduates, students in the last year or enrolled in a Master Program, IT enthusiasts, young specialists or professionals looking for a career shift to IT industry, regardless of background and level of experience. People with analytical mindset, being oriented to problem solving and smart solutions.

 

 What can you expect from the Programme?

        ■ Supportive work environment: Be matched up with our senior colleagues who will pass on to you their knowledge and expertise

        ■ Technical excellence: Gain cross-functional skills from our online and in-person training sessions, pass-it-ons, workshops and interaction with Endava professionals to gain industry insight

        ■ Growing environment: Get hands-on experience, comprehensive introduction to our business and be exposed to international projects while operating in an Agile environment

        ■ Culture of collaboration: Ask questions, receive constructive feedback, learn how to collaborate, make new friends, and create a thriving network

Apply to one of the opportunities below and get a head start on your career.

 

PROGRAMME HIGHLIGHTS

Apply by: February 26, 2021

Start Date: Mid-March 2021

Duration: 3 months, 5 days/week, 6 hours/day

All interviews will take place online

 

Explore the directions for this edition and apply to the Technology of your interest.

 

 

 

 

CONCURS BURSĂ DE MOBILITATE PERSONAL ACADEMIC ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA, ROMÂNIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1.

Universitatea Politehnica din Timişoara oferă o bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching).

Mobilitatea va avea loc în semestrul de primăvară al anului universitar 2020/2021.

Dosarele pot fi depuse până la 20 ianuarie 2021 la Serviciul Relaţii Internaţionale.

Selecţia candidaţilor  va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de către Universitatea Politehnica din Timişoara, România.

Detalii despre oferta academică (Domenii): 0731 Architecture and town planning; 0532 Earth sciences – Geodesy; 0711 Chemical engineering and processes (Food engineering); 072 Manufacturing and processing. Industrial engineering; 0732 Building and civil engineering.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității
 3. Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în limba engleză)
 5. Teaching Mobility Agreement semnat de către candidat și Universitatea Tehnică a Moldovei

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei,
  • Candidatul are dosarul  de concurs întocmit corect și complet.
 2. Criterii de departajare
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea,
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun,
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

Calendar concurs selecţie:

17.12.2020- 20.01.2021 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură, CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

20.01.2021 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1430) în cadrul Serviciului Relații Internaționale (bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203)

20.01.2021 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

21.01.2021 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Politehnica din Timişoara, pentru evaluarea finală

 

Pentru detalii suplimentare:

Conf. univ., dr. Natalia VLADEI,

coordonator programe, Serviciul Relații Internaționale
e-mail: natalia.furtuna@adm.utm.md , tel: 022 23 22 52

APEL DE PARTICIPARE LA CONFERINȚA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR, 2021

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 23-25 martie 2021 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

 

Termeni limită:

25 februarie 2021 – Trimiterea Formularului de participare și a lucrării (max 4 pagini pentru articol/ 1-2 pagini pentru teză) conform Modelului lucrării la adresa de e-mail corespunzătoare secției de lucru.
10 martie 2021 – Notificarea privind acceptarea / respingerea lucrării.
23-25 martie 2021 – Prezentarea lucrărilor la secţiile de lucru ale Conferinţei.
Iunie 2021 – Publicarea culegerii de lucrări.

Detalii: https://utm.md/cts-smd-2021/

 

CONCURS BURSĂ DE MOBILITATE PERSONAL ACADEMIC ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA, ROMÂNIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1.

Universitatea Politehnica din Timişoara oferă o bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching).

Mobilitatea va avea loc în semestrul de primăvară al anului universitar 2020/2021.

Dosarele pot fi depuse până la 20 ianuarie 2021 la Serviciul Relaţii Internaţionale.

Selecţia candidaţilor  va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de către Universitatea Politehnica din Timişoara, România.

Detalii despre oferta academică (Domenii): 0731 Architecture and town planning; 0532 Earth sciences – Geodesy; 0711 Chemical engineering and processes (Food engineering); 072 Manufacturing and processing. Industrial engineering; 0732 Building and civil engineering.

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 1. Cerere tipadresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității
 3. Curriculum vitaeredactat în limba engleză (formular Europass + fotografie)
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în limba engleză)
 5. Teaching Mobility Agreement semnat de către candidat și Universitatea Tehnică a Moldovei

Criterii de selecție:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei,
  • Candidatul are dosarul  de concurs întocmit corect și complet.
 2. Criterii de departajare
  • Cunoașterea limbii engleze și/sau a limbii țării în care se efectuează mobilitatea,
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun,
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.

Calendar concurs selecţie:

17.12.2020- 20.01.2021 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură, CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

20.01.2021 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1430) în cadrul Serviciului Relații Internaționale (bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203)

20.01.2021 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

21.01.2021 TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Politehnica din Timişoara, pentru evaluarea finală

 

Pentru detalii suplimentare:

Conf. univ., dr. Natalia VLADEI,

coordinator programe, Serviciul Relații Internaționale
e-mail: natalia.furtuna@adm.utm.md , tel: 022 23 22 52

ANUNŢ PRIVIND SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTORAT CANDIDAT: CĂRBUNE VIOREL

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Cărbune Viorel

Conducător: Zaporojan Sergiu

 

Consiliul ştiinţific specializat: D 232.01-42

Tema tezei: Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare

Specialitatea:  232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele  informaţionale

Data: 18.12.2020, ora: 1500

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/7, blocul 3, aud. 3-214

Teza de doctorat poate fi consultată la:

http://repository.utm.md/handle/5014/11705 și Biblioteca Tehnico-Științifică  a UTM.

Ședința Consiliului ştiinţific specializat va fi transmisă online (IDSI):

https://idsi.md/tv

https://www.youtube.com/watch?v=nhFtgJzEXqA

PROF. UNIV., DR. HAB. VIOREL BOSTAN REALES ÎN FUNCȚIA DE RECTOR AL UTM

Pe 10 decembrie 2020, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a fost reales în funcția de rector al Universității Tehnice a Moldovei. Timona UTM îi este încredințată la 5 ani distanță, după ce pe 12 noiembrie 2015, UTM își alegea un nou rector, candidatura sa impresionând prin succese academice, științifice și didactice.

 

Speranța unui suflu nou, a renovării și modernizării pe care ne-o oferise acum 5 ani și pe care a fructificat-o și valorificat-o cu prisosință în timp, avea să-i determine pe universitari să-și acorde posibilitatea deosebită de a-l urma în continuare. Vocea electorilor a fost fermă în acest sens: 575 de sufragii (89,42%) exprimate de 643 electori prezenți la vot (din 713 înscriși pe liste)!

Astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei strălucește în prestigioase topuri internaționale, a deschis larg poarta mobilităților în toată lumea, lansează multiple proiecte la nivel național și internațional, atrage investiții, demonstrând prin activitatea desfășurată esența și scopul pe care îl urmează cu fermitate în calitatea sa de unică instituție de învățământ superior de profil ingineresc din Republica Moldova: „Inginerii creează Viitorul!”.

Stimate domnule Rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,

comunitatea academică a Universității Tehnice a Moldovei vă aduce sincere și meritate felicitări cu ocazia realegerii dvs. în funcția de rector! Ținem să vă încredințăm de susținerea noastră plenară în nobila activitate de a ridica cât mai sus stindardul UTM în circuitul mondial de valori, edificând în continuare o universitate modernă, inovativă, tehnologizată, în raport cu valențele culturii, calității și leadership-ului academic modern.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Citește mai mult pe utm.md

ZIUA ALEGERILOR RECTORULUI UTM

Stimați membri ai comunității academice!!!

Conform anunţului CDSI din 03.11.2020, prin care a fost iniţiat procesul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei, s-a stabilit ziua alegerilor – 10 decembrie 2020.

 

Conform p. 33 din Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UTM – fiecare elector, membru al comunităţii universitare, se prezintă la vot şi se legitimează în baza buletinului de identitate valabil.

Conform link-ului (Listele electorale aprobate de CDSI la 08.12.2020) vă puteţi regăsi în listele electorale finale, aprobate de CDSI în data de 08.12.2020, precum şi arondarea Dvs la secţia de votare.

Complementar, vă aducem la cunoştinţă că în baza deciziei CDSI din 08.12.2020, având în vedere creşterea în continuu a numărului de persoane infectate cu COVID-19, precum şi alte situaţii excepţionale, s-a admis recepţionarea cererilor prin care se solicită exercitarea dreptului de vot la locul aflării (urna mobilă), însă doar în cazul în care se prezintă argumentarea şi dovada.

În acest sens, vă invităm pe data de 10 decembrie 2020, între orele 08:00-17:00, să vă prezentaţi la secţia de votare la care aţi fost arondat şi să vă exercitaţi dreptul de vot.

 

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM

 

Aviz

În baza deciziei Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM din 02.11.2020, pe data de 03.11.2020, prin publicarea anunţului pe pagina web a UTM (www.utm.md), a fost iniţiat procesul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei.

 

În conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 2014), Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituției de învățământ superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 09 din 14.01.2015, publicat în Monitorul Oficial din 20 februarie 2015, Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei (în continuare UTM), aprobat de Senatul UTM la 30.06.2015 și modificarea din 25.08.2020, la concursul de ocupare a postului de rector pot participa candidații care dețin titluri științifice şi/sau științifico-didactice şi au experiență de cel puțin 5 ani în învățământul superior şi cercetare.

Rectorul UTM este ales de către Adunarea generală a personalului titular ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic şi a reprezentanţilor studenţilor în Senat şi în Consiliile facultăţilor, cu votul majorităţii.

Informaţiile suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea procesului de alegere a rectorului UTM pot fi găsite accesând rubrica „ALEGERI” de pe pagina web a UTM, www.utm.md.

Termenul de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector al UTM este de 14 zile lucrătoare de la anunțarea publică a concursului, şi expiră la data de 23.11.2020, ora 17:00.