Aviz

METODOLOGIA DE EVALUARE A DOSARELOR PENTRU ACORDAREA BURSEI DE EXCELENȚĂ A GUVERNULUI ȘI BURSEI PE DOMENII ȘTIINȚFIICE PENTRU STUDENȚII-DOCTORANZI

Ordinul MECC nr. 1111 din 09.10.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi

 

AVIZ: ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA STUDII DE DOCTORAT ÎN CADRUL UTM!

În perioada  01.10-16.10.2020 candidații la studiile superioare de doctorat sunt așteptați să depună dosarul de înscriere la Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM (cu sediul bd. Ștefan cel Mare 168, birou 1-303), care va include următoarele acte:

Citește mai mult utm.md

ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR ÎN PANDEMIE

Anul de studii 2020-2021 a pășit larg și în mediul universitar, chiar dacă pandemia declanșată din luna martie a impus multiple modificări. Elena Guțu, prezentatoarea emisiunii Obiectiv Comun difuzată de postul Tvr Moldova a invitat mai mulți reprezentanți ai mediului academic la un dialog despre cum se adaptează învățământul superior la condițiile Covid-19.

 

Situația i-a provocat pe studenți să fie mai creativi, mai dornici să se implice, iar pe profesori – să-și reconfirme vocația. La rândul lor, rectorii, de comun acord cu oficiali din cadrul ministerului de resort au stabilit ca în primele două săptămâni să mențină învățământul online, iar din 14 septembrie unii studenți, în special cei din anul I, frecventează orele.

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021, PROVOCĂRI

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a menționat că Universitatea Tehnică a Moldovei s-a adaptat și face față cu succes situației.

– Fiind o universitate axată pe tehnologii informaționale, am acceptat cu drag propunerea de a fi parteneri ai proiectului „Educație online”, inițiat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Dat fiind că acest proiect de anvergură este adresat copiilor din ciclul preuniversitar, le-am oferit spații, experiența noastră și expertiza pe care o aveam pentru a lansa acea platformă. Ulterior, ne-am gândit să avem o platformă similară și la Universitatea Tehnică. În Strategia de Informatizare a UTM ne gândeam la un moment dat să creăm un repozitoriu de conținuturi digitale, cum ar fi lecții video înregistrate de profesorii noștri – prelegeri, seminarii, laboratoare. Preconizam să introducem și laboratoare virtuale sau cu realitate augmentată. Toate aceste idei, pe atunci la nivelul unor planuri frumoase, au fost „grăbite” de pandemie – situația ne-a făcut să le implementăm mult mai repede.

Din 14 septembrie, mai multe instituții de învățământ superior și-au trecut o parte din activități în auditorii, în special seminariile, lucrările practice, stagiile de practică,. La ora actuală, 16 universități implementează sistemul mixt de studii, ceea ce înseamnă că cca 6500 de studenți urmează cursurile teoretice online, iar cele practice – în sălile de cursuri. Celelalte universități, pe parcursul lunii  septembrie,  își vor continua studiile în regim online, iar din octombrie se vor conforma deciziilor pe care le vor adopta în curând. E o situație complicată atât pentru profesori, cât și pentru studenți, iar acolo unde orele în auditorii au fost acceptate, studenții sunt fericiți și le frecventează cu bucurie – o bucurie și pentru posibilitatea de a se revedea după o perioadă îndelungată, de a comunica, a se exprima.

Nadejda VELIȘCO, șef Direcție învățământ superior din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a subliniat că acest proces de regândire și reorganizare a studiilor a necesitat o reevaluare a resurselor. Pe 15 septembrie, a fost lansat proiectul „Învățământul superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială – un partener constant, iar acum două zile ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor ȘAROV, a avut o convorbire online cu directorul Oficiului Băncii Mondiale din RM. E unicul proiect finanțat de BM în valoare de 35,7 milioane de Euro. Proiectul este destinat instituțiilor de învățământ superior, precum și colegiilor cu profil pedagogic, având și o importantă componentă legată de piața muncii. Principalele obiective ale proiectului se axează pe dezvoltarea standardelor de calificare, consolidarea procesului de acreditare a instituțiilor de învățământ superior, cu un accent deosebit pe programele de master și cele de doctorat – un suport important pentru Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, proces care va culmina, peste 2-3 ani, cu înregistrarea ANACEC în Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior. O componentă importantă a acestui proiect ține de consolidarea infrastructurii universitare, dar și de investițiile în această infrastructură. Este vorba despre înființarea unor centre dedicate viitorilor profesori, o atenție deosebită în acest sens fiind acordată instituțiilor cu profil pedagogic. În centrul atenției se află și consolidarea sectorului IT, domeniul sănătății, dar și profesiile inginerești, respectiv și programele de studii în aceste 4 domenii prioritare pentru economia națională. Universitățile care promovează și dezvoltă asemenea programe de studii vor putea beneficia de granturi în valoare de 2 milioane de Euro, pentru investiții în sistem.

În condițiile actuale de pandemie, universitățile au fost primele care au implementat un sistem modern de predare: online sau un mix al online-ului și clasicului. Un mare plus în acest sens l-a avut implicarea anterioară în diverse proiecte, cum ar fi ERASMUS, prin care instituțiile au fost dotate cu calculatoare, programe, platforme media. În consecință, în 3 luni de studii online 90 la sută din cadrele didactice au făcut față cu succes acestui proces, iar 85 la sută din studenți s-au inclus efectiv în activitățile online sincrone sau asincrone. Cea mai solicitată platformă online este MOODLE, preferată de 19 din cele 24 de universități. Profesorii au depus un efort colosal pentru a-și trece cursurile pe online – le-au regândit în acest nou format, le-au plasat pe platforme, au verificat în ce măsură studenții le pot accesa, asimila, iar acum mențin un dialog continuu cu discipolii lor, fapt pentru care dna Nadejda VELIȘCO le-a mulțumit, în numele MECC, pentru acest efort deosebit.

Online-ul a marcat plenar și procesul Admiterii. Candidații la studii s-au adaptat din mers noilor condiții de depunere online a dosarelor, iar rezultatul final a surprins: în anul curent au fost înmatriculați cu 300 de studenți mai mult decât în anii precedenți.

Pandemia a impus reguli epidemiologice stricte și în căminele studențești. Cazarea în cele 74 de cămine cu cca 14 mii de locuri disponibile s-a făcut pe etape, favorizați în acest sens fiind studenții proaspăt înmatriculați la anul I. La moment, în cămine sunt cazați 6500 de studenți, iar procesul continuă. O altă noutate survenită în cămine este reducerea numărului de paturi în camere – actualmente nu mai avem camere cu 3 paturi, numărul maxim admis fiind de 2.  Pe lângă respectarea în acest fel a distanței sociale, în cămine se efectuează continuu procedurile de dezinfectare, termometrie etc.

LECȚII ÎN FORMAT VIDEO PENTRU STUDENȚII ANULUI I

După două săptămâni de studii online, din 14 septembrie UTM și-a reluat activitatea în regim mixt. A fost elaborat un orar special pentru a evita aglomerarea sălilor de curs. Prelegerile se predau în anumite zile, iar studenții le pot audia online, de acasă, frecvența fiind  urmărită după QR-codurile și parolele accesate.  Orele de laborator și lucrările practice se fac la facultate. În auditorii s-au făcut marcaje necesare pentru  a fi respectată distanța socială. Înainte de fiecare oră încăperile se aerisesc și dezinfectează.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN:

– În ultimele 2-3 luni am monitorizat desfășurarea învățământului online și am identificat unele provocări. Am sesizat importanța învățământului digital, or de multe ori, anterior, cadrele didactice se bazau pe conținuturile de pe format hârtie, pe când în învățământul online conținutul digital/suportul electronic este indispensabil. În luna iunie am început pregătirile pentru proiectul „Educație online”, un proiect de anvergură, foarte util pentru UTM, filmând lecții video ale profesorilor noștri, adresate în primul rând studenților anului I. Astfel, au fost create 5 echipe de filmări, echipe de redactare a conținutului audio-video, grafică, precum și echipe metodologice pe toate domeniile predate în anul I: matematică, fizică, mecanică, chimie, informatică, desen tehnic și grafică inginerească. Actualmente avem peste 1000 de ore filmate, care vor fi disponibile studenților. Totodată, suntem deschiși să oferim aceste conținuturi video și studenților de la alte universități. Mai mult. Am înregistrat un număr impresionat de accesări și din România. Urmează să actualizăm statisticile, însă interesul din țările din regiune ne bucură.

DEZVOLTAREA SERVICIILOR INFORMAȚIONALE

UTM este o umbrelă de intenții din mai multe puncte de vedere, iar adaptarea la noile situații nu a fost niciodată o problemă pentru UTM. Care sunt prioritățile universitare pentru noul an de studii 2020-2021?

Dinu ȚURCANU, prorector UTM informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare:

– Criza ne-a adus și noi oportunități educaționale, în special utilizarea pe scară largă a instrumentelor digitale, pe care le vom utiliza la scară largă și după revenirea totală din această situație, atât în procesul de studii, cât și pentru formarea continuă. Instruirea online, care deocamdată nu este acreditată în RM, este foarte apreciată de către studenți. Lecțiile video sunt importante atât pentru cei care au absentat de la ore din diferite motive, cât și pentru recapitulări, în deosebi pentru pregătirile de examene. În perspectivă preconizăm să înregistrăm lecții video și pentru alte discipline, pentru următorii ani de studii. Astfel că implementarea și dezvoltarea instrumentelor și serviciilor informaționale va simplifica, dar și va tehnologiza procesul de studii.

 

Citește mai mult pe utm.md

STUDENȚI AI UTM – DEȚINĂTORI AI BURSELOR PREŞEDINTELUI, REPUBLICII ȘI GUVERNULUI

În ședința de astăzi, 23 septembrie, Guvernul RM a aprobat listele celor mai buni studenți ai instituțiilor de învățământ superior din RM care în anul de studii 2020-2021 vor primi Bursa Republicii în valoare de 1600 de lei, Bursa Președintelui – 1455 de lei și Bursa Guvernului – 1335 de lei pe lună. Printre bursierii de merit sunt și 8 discipoli ai Universității Tehnice a Moldovei. 

 

Cu mândrie și alese sentimente de apreciere, aducem în atenția publicului numele celor care ne fac cinste prin rezultatele lor excepționale la studii și în activitățile extracurriculare:

Bursa Președintelui Republicii Moldova

ZUBCU Mircea – ciclul I, anul IV, specialitatea „Design industrial”.

Bursa Republicii

GUŢU Crina – ciclul I, anul III, specialitatea „Tehnologia și managementul alimentației publice”;

ROŞCA Neonil – ciclul I, anul IV, specialitatea „Calculatoare și rețele”.

Bursa Guvernului

GOMENIUC Alina – ciclul I, anul IV, specialitatea „Inginerie software”,

BAIDAN Liliana – ciclul II, anul II, specialitatea „Drept imobiliar și cadastral”,

TELEMBICI Ecaterina – ciclul I, anul IV, specialitatea „Design industrial”,

FISTIC Cristofor – ciclul I, anul IV, specialitatea „Inginerie software”,

BONTA Alexandr – ciclul I, anul III, specialitatea „Tehnologia informației”.

 Felicitări și multă perseverență în continuare, dragi bursieri de merit!

 

Citește mai mult pe utm.md

STIMAŢI STUDENŢI AI UNIVERSITĂŢII TEHNICE A MOLDOVEI!

Felicitări cordiale cu prilejul debutului anului universitar 2020/2021!

 

În contextul situaţiei epidemiologice dificile cauzate de pandemia Covid-19, măsurilor de funcționare a instituțiilor de învățământ superior în noul an academic, discutate în ședința de lucru cu rectorii organizată  de MECC în  data de 24.08.2020, administrația UTM vă informează că, începând cu 1 septembrie 2020, pe durata a cel puțin 2 săptămâni toate activitățile didactice se vor desfășura în format online.

Orarul activităţilor didactice îl puteţi vizualiza pe pagina web a UTM, accesând pagina facultății la care veți urma studiile.

Totodată, până la începutul studiilor, cu toți studenții UTM vor fi organizate ședințe online de iniţiere, fapt despre care veţi fi anunţanţi prin email-ul corporativ.

Despre condiţiile şi termenele de cazare în căminele studenţeşti ale UTM vă vom informa suplimentar.

Un an universitar bun şi rodnic să avem cu toţii!

Endava Internship Programme: Autumn 2020 Edition

Endava is announcing a new Internship Programme and currently is looking for the next generation of talented interns to join our team for an unforgettable 3-month internship. The programme offers professional development & hands-on training, networking opportunities with people across the business, including multiple projects & social events, and the consideration for full-time employment.

What is the Programme about?

The Endava Internship Programme is an exciting opportunity to start your career in IT as a permanent hire at Endava, following the successful completion of a dedicated programme. This will be an intensive 3-months, 5 days/week, 6 hours/day training period with on-site attendance.

Under the guidance and support of a mentor, you will have the opportunity to improve your technical and soft skills, gain valuable practical experience, and work on a real project!

Who is encouraged to apply? 

IT students, graduate students, students in the last year or enrolled in a Master Programme. IT enthusiasts or professionals looking for a career shift to the IT industry, regardless of background and level of experience. People with an analytical mindset, being oriented towards problem-solving and smart solutions.

What can you expect from the Programme?

■ A supportive work environment: Be matched up with our senior colleagues who will pass on to you their knowledge and expertise

■ Technical excellence: Gain cross-functional skills from our online and in-person training sessions, pass-it-on workshops and interaction with Endava professionals to gain industry insight

■ A growing environment: Get hands-on experience, comprehensive introduction to our business and be exposed to international projects while operating in an Agile environment

■ A culture of collaboration: Ask questions, receive constructive feedback, learn how to collaborate, make new friends, and create a thriving network

Get an insider look into the industry and start building your career in a company that fosters your professional and personal growth!

Apply to one of the opportunities below and get a head start on your career.

TESTING
Automation Testing
Apply until August 21 by following this link
Learning Materials HERE

DEVELOPMENT
Java Developer
Apply until August 7 by following this link
Learning Materials HERE

.NET Developer
Apply until August 14 by following this link
Learning Materials HERE

APPLICATIONS MANAGEMENT
Applications Management Java Engineer
Apply until August 21 by following this link
Learning Materials HERE

Applications Management .NET Engineer
Apply until August 21 by following this link
Learning Materials HERE

Applications Management Analyst
Apply until August 21 by following this link
Learning Materials HERE

Applications Management DevOps Engineer
Apply until August 21 by following this link
Learning Materials HERE

 

Apply now

CONFERINŢA INTERUNIVERSITARĂ CU TEMATICA „CERCETAREA – DEZVOLTAREA ŞI INOVAREA DIN PERSPECTIVA ETICII GLOBALE”

Stimaţi colegi, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane a UTM, vă invită la conferinţa interuniversitară cu tematica  „Cercetarea – dezvoltarea şi inovarea din perspectiva Eticii Globale” Conferinţa se va petrece la 26 iunie 2020 (vineri), ora 10.00, prin intermediul Aplicației Microsoft Teams.

Condițiile de participare

SENATUL A APRECIAT ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI UTM ÎN ANUL 2019 CA “FOARTE BUNĂ”

Pe 26 mai 2020, în ședința Senatului UTM care s-a desfășurat diferit față de precedentele: într-un format mixt, o parte dintre senatori fiind prezenți în sală, iar majoritatea – la distanță, prin intermediul instrumentului Cisco Webex, conexiunea fiind asigurată cu suportul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații, rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, prof.univ., dr.hab. Viorel BOSTAN, a prezentat partea a doua a raportului anual privind activitatea Administrației UTM în anul 2019, prima parte a acestuia (executarea bugetului pentru anul 2019 și planificarea bugetului UTM pentru anul 2020) fiind prezentată de către dl rector, în şedinţa Senatului din 30 aprilie 2020, organizată în format mixt, din cauza regimului de lucru mai puțin ordinar, condiţionat de pandemia COVID-19.

Cu grijă pentru susținerea contingentului de profesori și personalul nondidactic și creșterea în continuare a contingentului de studenți – nucleul pe care se ține de fapt o universitate, rectorul a subliniat, din nou, necesitatea adoptării unei noi formule/metodologii de finanțare a universităților, în conformitate cu profilul de studii și cheltuielile pe care acesta le suportă per student.

De asemenea, dl Bostan a expus, punct cu punct, realizările UTM înregistrate în anul 2019 privind pregătirea inginerilor licențiați, masteranzilor și doctoranzilor, eforturile depuse în vederea formării contingentului de studenți, contribuția UTM la formarea continuă a specialiștilor din domeniile de profil UTM, rezultatele cercetătorilor, reabilitarea, renovarea și întreținerea edificiilor, laboratoarelor și echipamentului didactico-științific, informatizarea proceselor universitare, extinderea relațiilor internaționale și activităților de promovare a imaginii UTM, executarea bugetului instituției în anul trecut, situația financiară la zi și provocările ce ne așteaptă în anul curent.

Deși prezentat în fața unui auditoriu organizat cu totul altfel decât până acum, acest al patrulea la număr raport al rectorului Viorel BOSTAN, de la alegerea sa în funcție în noiembrie 2015, a fost la fel de apreciat ca și precedentele pentru implicarea plenară, efortul evident și rezultatele notabile ale administrației universităţii în dezvoltarea ascendentă a UTM, lucru demonstrat de votul majorităţii senatorilor: calificativul “Foarte Bun”.

Menţionăm că Raportul Anual UTM, 2019 poate fi consultat public pe pagina web a universităţii, cu posibilitatea de răsfoire virtuală a acestuia, conform exemplelor video de mai jos.

Citește mai mult pe utm.md

CORONAVIRUS: APEL LA CALM ȘI INFORMARE CORECTĂ

Vestea primului caz de coronavirus în Republica Moldova a fost primită cu îngrijorare, alarmă, pe alocuri chiar absurd. E o reacție firească, declanșată de acest fundal foarte încărcat. În situația dată, ne punem cea mai mare speranță în voi, tinerii, studenții, discipolii noștri: în viața noastră a intervenit acum un semnal, un apel la precauție și trebuie să-l primim ca atare – cu calm și luciditate.

Să conștientizăm că acest virus este mai puțin violent decât panica pe care putem să o declanșăm și pe care să nu o mai putem controla. Să dăm dovadă de maturitate, să fim raționali și, conștienizând tot pericolul, să respectăm cu strictețe regulile elementare de igienă. Viața noastră își continuă mersul firesc. Ieșim la cursuri, urmăm toate activitățile conform orarului, îi îndemnăm la calm și pe cei de acasă, pe toți cei din jurul nostru. Să fim stăpâni pe situație, dar mai ales pe noi înșine!

Bineînțeles, se cere o intensificare a măsurilor de profilaxie epidemiologică, acestea fiind expuse pe site-ul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării și pe care vă îndemnăm insistent să le urmați cu toată responsabilitatea: https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii-si-cercetarii-solicita-organelor-locale-de-specialitate

În cazul în care în activitatea de zi cu zi a UTM vor interveni anumite schimbări, vă vom informa neapărat, în timp util, pe canalele noastre oficiale – în sălile de curs, pe site-ul www.utm.md și pe rețelele de socializare atribuite UTM, inclusiv https://www.facebook.com/UTMoldova/.

 

Citește mai mult pe utm.md

CONCURSUL “TÂNĂRUL CREATOR”

  1. „Creativitate tehnică” (aparate, mecanisme, machete, scheme etc.)
  2. „Creativitate artistică: arhitectură; design; desen artistic; pictură; sculptură” (desene, schiţe, planşe, concepte etc.)

#Când?

Depunerea lucrărilor: 15.02.2020– 31.03.2020.

#Unde?

Chișinău, str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6, bir. 220, vezi locația pe hartă

tel. 078-839-049.

Învingătorii, pe lângă premii, vor beneficia de facilităţi la înmatriculare la UTM, conform prevederilor Regulamentului de admitere.

 

Citește mai mult pe utm.md