Coordonator 

Victor Ababii
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

Date de contact

  • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
    str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 214
  • Telefon: (+373) 22 509915
  • email:victor.ababii@calc.utm.md

Obiectivele Centrului

   „Centrul Studenţesc de Creaţie Tehnică „HARD & SOFT” este creat şi î-şi desfăşoară activitatea în baza Legii Învăţământului nr. 574-XIII din 21.07.95 şi Statutului Universităţii Tehnice a Moldovei aprobat de Ministerul Învăţământului, Tineretului şi Sportului la 27.02.97. Centrul este fondat în cadrul facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.

Centrul este o subdiviziune a Universităţii Tehnice a Moldovei cu drept de autogestiune şi autofinanţare în baza devizelor de cheltuieli pentru proiectarea şi elaborarea sistemelor de calcul, dispozitivelor micro-nano-optoelectronice şi a produselor program.

Scopul şi obiectivele de bază ale Centrului sunt determinate de necesitatea pregătirii cadrelor inginereşti competitive prin dezvoltarea şi extinderea activităţilor, în vederea valorificării prin implementare practică a cunoştinţelor teoretice ale studenţilor, inclusiv:

  • pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru economia naţională prin promovarea unui ciclu complex de instruire: consolidarea cunoştinţelor fundamentale – cercetare aplicativă – implementare practică;
  • crearea condiţiilor favorabile pentru ameliorarea nivelului de instruire practică a tineretului studios şi cadrelor didactice tinere prin integrarea şi antrenarea potenţialului acestora în activităţile de proiectare–cercetare şi expertiză;
  • selectarea, antrenarea şi pregătirea echipelor Universităţii Tehnice a Moldovei pentru concursuri naţionale şi internaţionale.

Prin activitatea sa, Centrul promovează parteneriatul dintre studenţi şi cadrele didactice în vederea ameliorării calităţii instruirii studenţilor datorită abordării subiectelor şi fenomenelor din domeniul real: economic, industrial, agrar, ecologic, social etc.

Detalii pe pagina Web: http://csct.utm.md