Președintele Biroului Sindical Studențesc FCIM

Valeria Cebotari
studentă FCIM

Date de contact

 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
  str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 213A
 • email: valeria.cebotari@iis.utm.md

Obiectivele Biroului Sindical

Organizaţia Sindicală Studenţească urmăreşte ca scop protecţia socială, apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor, organizarea activităţilor studenţeşti. În cadrul Biroului Sindical activează 5 departamente, care cuprind direcţiile principale de activitate:

 1. Educație și formare profesională
  • Implicarea în programe de studii, evaluarea și asigurarea calității;
  • Training-uri de dezvoltare personală pentru studenți;
  • Conlucrarea cu structurile de formare continuă și  profesională din cadrul universității;
  • Campanii de informare a studenților cu privire la mobilitățile academice, programe  Erasmus+ etc.;
  • Participarea în organizarea activităților științifice;
  • Organizarea activităților de creativitate studențească;
 2.  Social
  • Participă la cazarea studenților în căminele instituției;
  • Monitorizează starea sanitară și condițiile de trai în cămine;
  • Gestionează baza de date a locatarilor căminelor;
  • Conlucrează cu consiliile locatarilor căminelor studențești;
  • Responsabil de activitățile organizate de către locatarii căminelor / desfășurate în cămine;
  • Monitorizează calitatea alimentației și condițiile sanitare în localurile de alimentație ale studenților în cadrul instituției.
  • Asistență socială a studenților (burse sociale, ajutoare materiale, abonamente transport, EduCard ș.a)
 3. Cultură, agrement, turism și sport;
  • Organizarea și promovarea activităților culturale;
  • Organizarea și promovarea activităților sportive;
  • Activități de agrement și turism;
 4. PR și Relații externe;  
  • Cooperarea și schimb de experiență cu organizații studențești similare;
  • Identificarea partenerilor și fondurilor pentru activitățile structurii;
  • Promovarea activităților structurii prin diverse metode inclusiv www.studentus.md și alte surse media online;
  • Promovarea imaginii organizației și universității;
  • Elaborarea advertorialelor;
 5. Organizare și Resurse Umane
  • Întocmește și monitorizează documentația structurii;
  • Organizarea campaniilor electorale;
  • Informarea și evidența membrilor structurii;
  • Instruirea continuă a membrilor activi ai organizației de autoguvernare;