Coordonator 

Victor Șontea
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

Date de contact

  • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
    str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 423
  • Telefon: (+373) 22 509910
  • email: victor.sontea@mib.utm.md

Descriere concurs

Concursul “Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUŢAN” se orientează spre studenţii ciclului I de studii universitare cu profil tehnic în domeniul sistemelor microelectronice, circuite programabile, dispozitivelor semiconductoare, sisteme şi aplicaţii cu microcontrolere.

Secţiunile concursului includ domeniile de interes cercetate în cadrul competiţiei: sisteme microelectronice, circuite programabile, dispozitivelor semiconductoare, sisteme şi aplicaţii cu microcontrolere, ingineria biomedicală.

Detalii pe pagina Web: http://me.utm.md/