Aviz

POSTICA VASILE – EXAMINAREA TEZEI DE DOCTOR

Miercuri, 12 februarie 2020, ora 15.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (stabilit prin hotărârea Consiliului Științific al UTM din 23 septembrie 2019) “Nanotehnologii, Materiale Noi Multifuncționale și Dispozitive Electronice” al Școlii Doctorale ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică”, în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenților 9/7, blocul nr. 3 de studii, aud. 3-414, biroul 423, va fi examinată teza de doctor în Tehnică a dl POSTICA Vasile cu tema: „ Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică şi optoelectronică.

Conducător ştiinţific: LUPAN Oleg, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Președinte al SȘP – ȘONTEA Victor, dr. în șt. fiz. mat., prof. univ., UTM

Vice-președinte al SȘP – TRONCIU Vasile, dr. hab. în fizică, prof. univ., UTM

Secretar științific al SȘP – RAILEAN Serghei, dr. în tehnică, conf. univ., UTM

Sunt invitaţi toţi membrii Seminarului ȘP şi toți doritorii

Contacte: telefon Departament MIB, FCIM, UTM +373 22 50 99 14

 

AUF a deschis apelurile pentru depunerea proiectelor pentru perioada 2020

Agenția Universitară Francofonă a deschis un șir de apeluri pentru depunerea proiectelor pentru perioada 2020. Apelurile sunt deschise pentru universitățile membre ale AUF, precum este și UTM.
1. Ateliere de inovare pedagogică prin TIC. În cadrul proiectului « Formatheco », AUF în Europa Centrală și orientală își propune să susțină organizarea atelierelor de formare în cadrul universităților membre, care au ca finalitate de a forma cadrele didactice în domeniul pedagogic. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-manifestation-dinteret-2020-ateliers-dinnovation-pedagogique-par-les-tic//Data limită: 27.03.2020, ora 17:00.
2. Formări scurte profesionalizante. În cadrul proiectului « Formatheco », AUF în Europa Centrală și orientală își propune să susțină organizarea modulelor de formare sau formări scurte profesionalizante în favoare studenților francofoni a universităților membre. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-projets-2020-formations-courtes-professionnalisantes/ Data limită: 27.03.2020, ora 17:00.
3. Formări în vederea consolidării cunoștințelor de l. franceză. Urmînd obiectivele strategiei AUF pentru 2017-2021, AUF a stabilit ca prioritate consolidarea cunoștințelor de l.franceză de către studenți și profesori prin susținerea programelor de formare a universităților din erspectiva profesionalizării parcursurilor academice francofone. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-manifestation-dinteret-2020-soutien-au-dispositif-denseignement-du-francais-visee-professionnelle/ Data limită: 27.03.2020, ora 17:00.
4. Suport în organizarea manifestărilor științifice. Scopul este de a promova știința în franceză și de a aduce un suport rețeleor universitare și științifice care multiplică cooperare universitară francofonă, contribuie la difuziunea internațională și consolidează solidaritatea și partajarea cunoștințelor între universități. În cadrul acestei misiuni specifice, suportul AUf poate merge în vederea susținerii manifestărilor științifice de tipul: colocvii, seminare, zile științifice, școli de vară. Mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-appel-2020/. 
5. Suport tinerilor cercetători în participarea la evenimente științifice internaționale. AUF susține mobilitatea personanlului academic universitar (doctoranzi/ profesori/cercetători) în vederea valorizării și fortificării științei în franceză. AUF va susține participarea universitarilor ce vor participa la activități francofone (cercetare prezentată în franceză) cu ocazia manifestărilor științifice (congres, colocviu, zile științifice, etc.) internaționale. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/participation-manifestations-scientifiques-eco-2020/
De asemenea este deshisă aplicarea pentru bursele Eugen Ionesco (doctorat si postdoctorat). Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2019-2020/Data limită: 16 februarie 2020
Citește mai mult pe utm.md

Profesorii care dau strălucire identității lor profesionale, premiați de rector cu laptopuri

Ședința de astăzi a Consiliului de Administrație al Universității Tehnice a Moldovei a fost marcată de o nouă inițiativă a rectorului, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, de a stimula și valorifica activitatea profesorilor care excelează în activitatea didactică, științifică și extracurriculară prin transmiterea în posesie personală a unor laptopuri performante, pe perioada activității lor la UTM.

Potrivit rectorului, aceasta este doar o primă etapă a unui program de durată, prin care administrația UTM își propune să sublinieze și să stimuleze calitatea, profesionalismul, entuziasmul și implicarea cadrelor didactice în evoluția de zi cu zi a comunității academice a UTM.

Profesorii care vor intra în posesia celor 150 de laptopuri le vor putea utiliza în proiectarea cursurilor la catedră, în studiul la bibliotecă sau acasă, în cadrul diferitelor simpozioane, conferințe, stagii, mobilități etc. Primii beneficiari au fost selectați în baza nominalizărilor de către studenți și absolvenți în sondajele efectuate la finele sesiunilor, dar și în temeiul rezultatelor activității de cercetare și de internaționalizare a Universității.

În perspectivă, tendința cadrelor didactice de a-și valorifica potențialul și, eventual, a spori eficiența actului de instruire prin integrarea tehnologiilor informaționale ar putea fi susținută și prin acordarea diferitelor instrumente hardware și software, astfel ca activitatea multilaterală a profesorilor UTM să devină impecabilă.

 

Citește mai mult pe utm.md

CONCURSUL PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL ȘCOLILOR DOCTORALE UTM !!!

n scopul organizării competiției naționale a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale din bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează apelul de depunere a proiectelor științifice conform Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinulnr.86 din 08 februarie 2016.

Descarcă condițiile participării la concurs cu anexele corespunzătoare

Aviz pentru doctoranzii anului 1

În atenția doctoranzilor anului  1,

înmatriculați la studii de doctorat, ciclul III, UTM!

Sunteți invitați la ședința de informare, care va avea loc

Joi, 05.12.2019, ora 15.00, biroul 1-321

De asemenea sunt invitați conducătorii  și îndrumătorii de doctorat.

Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM

Students’ selection contest for ICM within Erasmus+ programme in Poland

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Białystok University of Technology, Poland, within the Erasmus+ programme. Białystok University of Technology offers 1 mobility grant of 5 months for BSc student. The amount of BSc student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 21.11.2019 – 27.11.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Białystok University of Technology.

Details about the academic offer:  Electrical Engineering.

SELECTION CALENDAR

21.11.2019 – 27.11.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application

28.11.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock

28.11.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results

28.11.2019 – TRANSMISSION of the files to Białystok University of Technology for final evaluation.

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Concurs de selecţie a cadrelor didactice și studenţilor Erasmus+ în Romania

 

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Pitești, România, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Pitești oferă 1 bursă de mobilitate de 5 luni pentru studenții de la ciclul I de studii – Licență (anul III de studii)precum și o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare) pentru Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Stagiul de predare reprezintă 5 zile de predare și 2 zile de transport.

Dosarele pot fi depuse, până la 27 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţiiiar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Pitești, Romănia.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: 0716: Motor vehicles, ships and aircraft.

Calendar concurs selecție

20.11.2019 – 27.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

28.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (biroul 1-202, ora 14:00)

28.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

28.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Pitești, România, pentru evaluarea finală.

Informații suplimentare:

Coordonator relații internaționale FIMIT

Conf. univ., dr. Iulian Malcoci, iulian.malcoci@bpm.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

 

Citeşte mai mult pe utm.md

Reuniunea de informare a burselor oferite de către Colegiul Europei

În data de 14 noiembrie 2019, ora 13:00, aula 1-205 Universitatea Tehnică a Moldovei va fi gazda unei reuniuni de informare privind bursele oferite de către Colegiul Europei. Scopul reuniunii este de a oferi mai multe detalii referitor la programele de studii disponibile, condiţiile de admitere, bursele oferite pentru studenţii din Republica Moldova (mărimea unei burse constituind aprox. 24 mii Euro), în special, studenţii din ultimul an de licenţă sau de master, specificul procesului de instruire în cele 2 campusuri situate atât în Belgia (Bruges), cât şi Polonia (Natolin).

Colegiul Europei este o universitate privată, inaugurată în 1949 la Bruges (Belgia) şi în 1992 – la Natolin (Varşovia, Polonia) şi este considerată cea mai veche şi mai prestigioasă instituţie pentru studii postuniversitare din UE menită să pregătească studenţi masteranzi pentru serviciul public.

 

Citeşte mai mult pe utm.md

BCR Chișinău lansează o nouă ediție a concursului „Bursa speranței” – 2019.

BCR Chișinău lansează o nouă ediție a concursului „Bursa speranței”.

Scopul concursului

 • Susținerea studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare
 • Bursa va acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare.

Criterii de eligibilitate:

 • Studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice
 • Rezultate remarcabile la învățătură- media generală 8,5 și mai mult, dovada implicării studentului în proiecte de cercetare/ studii aprofundate/ stagii.

Documente necesare pentru participare la concurs:

 • Formularul de participare la concurs
 • Copia carnetului de student
 • Extrasul din matricolă
 • Descrierea proiectului de cercetare/ studii/ stagiu (2-3 pagini) cu indicarea obligatorie a bugetului necesar pentru implementarea acestuia
 • Scrisoare de recomandare de la facultate

Perioada concursului:

 • 9 septembrie – 4 octombrie 2019 – depunerea dosarelor în plic la sediul central BCR Chișinău
 • 7 – 11 octombrie 2019 – interviuri cu candidații preselectați de comisia de selecție
 • până în 30 noiembrie 2019 – anunțarea câștigătorilor concursului

Informații de contact

 • Adresa: str. Pușkin 60/2, mun. Chișinău
 • : +373 (22) 852 098
 • E-mail: umane@bcr.md

Formular_bursa_sperantei_2019

Citește mai mult pe utm.md

Şcoala de toamnă „Nanotehnologii și inginerie biomedicală 2019”

Proiectul Orizont 2020 NanoMedTwin „Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning”, acord de grant nr. 810652, organizează prima Şcoală de toamnă în nano-bioinginerie, biomateriale şi biocompatibilitate.

Evenimentul oferă oportunități inedite tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi actualiza cunoştinţele în aceste domenii. Prelegerile vor fi prezentate de profesori şi cercetători din partea organizaţiilor partenere ale proiectului și alte instituții reprezentative, printre care Hannover Medical School (Germania), Bristol University (Marea Britanie), Shizuoka University (Japonia), Universitatea Tehnică a Moldovei (Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor), Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemițanu”.

 

Citește mai mult pe utm.md