Responsabil 

Oleg Lupan

Profesor universitar, doctor habilitat

Date de contact

 • Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2045,
  str. Studenților, 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 429
 • Telefon: (+373) 22 509910
 • email: oleg.lupan@mib.utm.md

Obiectivele Centrului

 1. Pregătirea cadrelor științifice, a studenţii ciclurilor I, II și III în domeniul ingineriei microelectronice, nanotehnologiilor, nanomaterialelor și nanosenzorilor;
 2. Elaborarea tehnologiilor avansate de obținere a nanoarhitecturilor în baza semiconductorilor oxidici, oxizilor metalici și ale altor structuri semiconductoare de dimensiuni reduse;
 3. Elaborarea și fabricarea senzorilor și nanosenzorilor în baza semiconductorilor oxidici (ZnO, CuO, Fe2O3, SnO2, MoO3,TiO2, etc.) și a heterostructurilor acestora;
 4. Fabricarea rețelelor interconectate de nanoarhitecturi pentru detectarea ultra-rapidă a radiației ultraviolete și de sesizare a gazelor, în special a hidrogenului, acetonei, etanolului, oxidului de carbon, ș. a.
 5. Cercetarea proprietăților electrice, optice și fotoelectrice ale materialelor nanostructurate și ale heterostructurilor în baza acestora;
 6. Elaborarea noilor dispozitive microoptoelectronice și nanoelectronice cu parametri de performanță pentru detectarea gazelor nocive, a vaporilor de compuși organici volatili, pentru biomedicină, etc.
 7. Elaborarea mecanismelor fizico-chimice de sesizare.
 8. Oferirea condițiilor pentru realizarea stagiilor de practică a studenților, masteranzilor, dar și realizarea cercetărilor doctoranzilor UTM și de peste hotare.
 9. Asigurarea pregătirii susținerii tezelor de licență, magistru, doctor în științe și doctor habilitat în baza rezultatelor obținute de către tinerii cercetători în cadrul Centrului NN.
 10. Sistematizarea datelor experimentale și pregatirea spre publicare în lucrari științifice recenzate în reviste internaționale împreună cu Universitațile din UE, SUA ș.a.
 11. Executarea proiectelor științifice naționale și internaționale.
 12. Consultarea companiilor și firmelor care activează în aceste domenii.