TUIASI A GĂZDUIT DELEGAȚIA UTM LA ȘEDINȚA DE FINALIZARE A PROIECTULUI CROSSCOMP

Pe  29 septembrie, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România (TUIASI) a găzduit evenimentul de finalizare a proiectului transfrontalier ”Cross – Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry” 2SOFT/1.1/11 – CROSSCOMP.

Alături de reprezentanții Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași: Simona CARAIMAN, vicerector Informatizare și Comunicații digitale, Maria Carmen LOGHIN – vicerector cercetare, dezvoltare și inovare, Daniela TARNICERIU – decan, Facultatea Electronică, Telecomunicații și IT, Gelu IANUS – decan, Facultatea de Mecanică, Nicolae LUCANU – coordonator proiect, au participat și reprezentanți ai Universității Tehnice a Moldovei: Dinu ȚURCANU – prorector Digitalizare, Dumitru CIORBĂ – decan, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Nicolai ABABII – manager de proiect,  Victor CEBAN – șef Departament Transporturi, Nicolae SECRIERU – vicedirector, Centrul Național de Tehnologii Spațiale.

Participanții la eveniment au prezentat obiectivele, activitățile de implementare și realizările CROSSCOMP – o inițiativă comună a trei universități tehnice din zona transfrontalieră TUIASI, UTM, UASM, cea din urmă fiind reorganizată de curând, 3 facultăți ale căreia au fuzionat la UTM, subliniindu-se că misiunea CROSSCOMP a fost de a crește calitatea programelor educaționale academice transfrontaliere privind accesibilitatea, atractivitatea, relevanța și dimensiunea practică. Toate acestea în contextul cerințelor pieței muncii a uneia dintre cele mai dinamice și promițătoare industrii din regiune- sectorul ingineriei auto. Astfel, cursurile au fost adaptate și modernizate ca să corespundă nivelului actual de inovare în sectorul inginerie auto și nevoilor pieței de muncă din sectorul auto din zona transfrontalieră.

Strategia educațională comună se bazează pe o analiză SWOT realizată în zona transfrontalieră prin intervievarea reprezentanților unor companii reprezentative în domeniu – Continental Automotive România, Vitesco Technologies România, Veoneer România, Preh România, Dacia-Renault Grup România, BorgWarner, NTT DATA România și AROBS Chișinău, DAAC-HERMES SRL, Autospace SRL, Autoprogresive SRL, Microelectronics Innovative Center, EXPRES-TEST-AUTO SRL, ADD GRUP SRL etc., a participanților la proiect și altor profesori. Cu ajutorul a 41 de respondenți din aceste instituții (24 din România și 17 din RM), mediul intern al obiectului de analiză, precum și mediul extern al sectorului auto au fost investigate și documentate pentru a cunoaște și înțelege mai bine ecosistemul în care se desfășoară activitățile proiectului. Analiza ofertelor educaționale a celor 3 universități a elucidat necesitatea unui nou masterat în domeniul auto, fiind identificate 15 cursuri candidate pentru actualizarea conținutului curricular, dintre care 7 la TUIASI, 3 la UASM și 5 la UTM, îmbunătățirea competențelor a 50 cadre didactice implicate în activități asociate cu programele și cursurile respective.

CROSSCOMP a fost gândit să permită universităților partenere să beneficieze de tehnologii și echipamente moderne, fiind promovat un program care să permită personalului academic să dobândească cunoștințe aplicate. La Iași, a fost organizată o conferință regională transfrontalieră dedicată predării academice în domeniul ingineriei auto, pentru a oferi instrumente și strategii care să ajute membrii facultăților să devină pe deplin eficienți în predarea ingineriei auto și activitățile de cercetare aferente. Studenții au beneficiat de experiențe de învățare practică, dezvoltându-și competențe tehnice interdisciplinare.

Totodată, CROSSCOMP a vizat modernizarea infrastructurii IT a unei facultăți, a 3 amfiteatre didactice și a 6 laboratoare cu echipamente didactice moderne pentru 33 de discipline legate de ingineria auto, după cum urmează: TUIASI – Laboratorul de testare și simulare a sistemelor de propulsie pentru vehicule hibride și electrice din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Laboratorul de electronică auto din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (FETTI). De asemenea, FETTI a modernizat condițiile de predare-învățare în 3 amfiteatre prin integrarea de noi echipamente didactice compatibile cu utilizarea noilor tehnologii și a modernizat infrastructura IT. UTM a modernizat Laboratorul de echipamente electronice pentru automobile din cadrul Departamentului Dispozitive și sisteme electronice, Laboratorul de sisteme și aplicații electronice dedicate cu microcontrolere din cadrul Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală și Laboratorul de diagnosticare a automobilelor din cadrul Departamentului Transporturi, iar UASM – Laboratorul de inginerie a transporturilor auto.

CROSSCOMP a susținut dezvoltarea noului program interdisciplinar de master „Vehicule hibride și electrice” la Facultatea de Inginerie Mecanică, TUIASI. În partea moldovenească, Facultatea de Electronică și Telecomunicații a UTM a avut sarcina de a dezvolta un program de master în ingineria sistemelor auto, prin parcurgerea unui proces de schimb de experiență cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul TUIASI.

Programul de master „Autovehicule hibride și electrice” este conceput pe baza evoluției conceptelor din domeniu, cerințelor de modificare a strategiei de dezvoltare a universității, cerințelor pieței de muncă și urmărește formarea unor ingineri cu competențe cognitive și funcțional-operative specifice. Accentul cade pe dezvoltarea abilităților de utilizare adecvată a conceptelor fundamentale specifice ingineriei autovehiculelor, conceperea și asimilarea unor soluții constructive moderne care să asigure cerințele funcționale ale automobilelor hibride și electrice actuale, proiectarea avansată a echipamentelor și subansamblurilor pale acestora în contextul unui management eficient al resurselor implicare în activitatea de proiectare, precum și creșterea nivelului de pregătire a celor care sunt implicați în acțiunea de extindere și modernizare întreținerii și reparației autovehiculelor hibride și electrice. Aceste rezultate au fost obținute în urma orelor de practică pe care masteranzii le-au efectuat pe autovehiculul electric Volkswagen e-UP (Volkswagen e-UP Electric Training Vehicle), destinat instruirii. Acesta este complet funcțional pentru lucrările de depanare și diagnosticare, echipat cu toate componentele originale necesare funcționării, oferindu-le studenților posibilitatea să învețe să efectueze diverse măsurători, teste, proceduri de diagnosticare a componentelor sistemului de înaltă tensiune, cum ar fi sistemul de acționare electrică, bateria de acumulatori etc.

Totodată, CROSSCOMP a facilitat implementarea unei Școli Internaționale de Vară de Inginerie Auto (AEISS), găzduită de UTM, la care au putut participa studenți din toate cele trei universități tehnice partenere în proiect. S-a urmărit stimularea creativității, inovația și cetățenia activă a studenților. Timp de 7 zile, Școala de vară internațională s-a axat pe tendințele actuale în dezvoltarea și cercetarea în domeniul auto. Principalele direcții propuse: prelegerile în domeniul ingineriei și managementului auto, un atelier dedicat competențelor soft în domeniul ingineriei auto, vizite la companii, în laboratoare, prelegeri ale unor invitați, evenimente de networking.

Aceste activități au fost completate cu o serie de 5 seminarii web la care au participat, în medie, câte 150 de studenți. Seminariile au fost atractive pentru abordarea modernă din domeniul ingineriei auto promovată de speakerii din partea liderilor regionali din industria auto și a partenerilor internaționali ai TUIasi în ingineria auto.