Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Diplomă dublă
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • Securitate informațională
 • 1,5 ani
 • 90
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în Inginerie
 • Program de studii „Securitate informațională”
  Universitatea West Attica, Grecia.

Descriere generală

 • Programul Securitate informațională formează specialiști cu titlul de master, care dau dovadă de o cunoaștere aprofundată și competențe privind: rezolvarea problemelor prin aplicarea tehnicilor și metodelor de protecție a informației; alegerea corectă a criteriilor de analiză a avantajelor și dezavantajelor metodelor și procedurilor aplicate pentru rezolvarea problemelor de securitate; identificarea și definirea conceptelor, teoriilor și metodelor folosite pentru a realiza analize concentrate asupra protecției informației în sisteme la nivel organizațional; aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază pentru dezvoltarea sistemelor de securitate, care funcționează la nivel organizațional; alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a calității, performanței și limitărilor sistemelor de securitate în funcție de nevoile organizației, inclusiv cele necesare pentru definirea unui sistem de management al calității și securității; selectarea tehnologiile potrivite pentru implementarea sistemelor de securitate necesare în activitățile organizațiilor; utilizarea tehnologiilor moderne în definirea soluțiilor de securitate; utilizarea criteriilor și metodelor bazate pe tehnologie pentru a evalua conformitatea cu standardele de interoperabilitate; elaborarea măsurilor de control folosind tehnologii moderne pentru transmiterea, stocarea și prelucrarea datelor în funcție de nevoile unei organizații; identificarea și definirea conceptelor și metodelor axate pe, dezvoltarea, implementarea și utilizarea soluțiilor de securitate; explicarea conceptelor și metodelor utilizate pentru elaborarea, implementarea și utilizarea măsurilor de control; aplicarea limbajelor de programare, medii de modelare și dezvoltare, metodologii pentru crearea sistemelor de securitate; utilizarea criteriilor și metodelor pentru evaluarea procesului de dezvoltare a sistemelor de securitate în termeni de calitate și performanță; dezvoltarea și implementarea software-ului de securitate pentru probleme concrete în diverse domenii ale activității umane; identificarea și definirea componentelor hardware, software și a componentelor de comunicații arhitecturale, precum și a celor necesare pentru descrierea unei infrastructuri de protecție; explicarea interacțiunii și funcționării componentelor arhitecturale și de securitate; aplicarea metodelor de bază pentru specificarea soluțiilor de arhitectură și infrastructură pentru problemele tipice de securitate; utilizarea criteriilor și metodelor pentru evaluarea caracteristicilor funcționale și nefuncționale ale componentelor sistemului de securitate; implementarea soluțiilor arhitecturale și a infrastructurii bazate pe constrângerile impuse de proiectele de securitate.

 • Departamentul responsabil de program: Ingineria Software și Automatică