Elemente structurale de program

 • Domeniul general de studiu
 • Programul de master
 • Durata studiilor
 • Credite de studii ECTS
 • Forma de organizare
 • Certificare
 • Titlul acordat
 • Dublă diplomă
 • Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor
 • Tehnologia Informației
 • 1,5 ani
 • 90
 • Învățământ cu frecvență
 • Diplomă de master
 • Master în Inginerie
 • Program „Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor”
  Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

Descriere generală

 • Programul Tehnologia Informației formează specialiști cu titlul de master, care dau dovadă de o cunoaștere aprofundată a sistemelor informatice, având o gamă largă de cunoștințe, abilități și competențe, spirit de sinteză și viziune sistemică, receptivitate extremă și capabilitate de reacție imediată, abilități pedagogice și de comunicare, care-i permit: alegerea criteriilor și metodelor pentru analiza avantajelor și dezavantajelor procedeelor științifice aplicate la soluționarea problemelor; alegerea criteriilor și metodelor de evaluare a calității, performanțelor și limitelor sistemelor de elaborat în corespundere cu necesitățile organizației de studiu, inclusiv celor necesare pentru definirea unui sistem de management al calității și securității, utilizarea de criterii și metode determinate de tehnologiile aplicațiilor pentru evaluarea conformității cu standardele de interoperabilitate; utilizarea de criterii și metode de evaluare a procesului de elaborare a sistemelor din punct de vedere a calității și performanțelor; utilizarea de criterii și metode de evaluare a caracteristicilor funcționale și nefuncționale ale componentelor de sistem; modelarea unor probleme tip din științele aplicative folosind aparatul matematic; elaborarea unui proiect (specificație de sistem) în condițiile existenței unui sistem de management al calității și securității; dezvoltarea de aplicații software utilizând tehnologii moderne de transmitere, stocare și procesare date în corespundere cu necesitățile unei organizații; dezvoltarea și implementarea de software pentru probleme concrete din diverse domenii ale activității umane; implementarea unei soluții arhitecturale și de infrastructură în baza unor constrângeri enunțate de proiect.

 • Departamentul responsabil de program: Ingineria Software și Automatică