Automatică și Informatică

Calculatoare și rețele

Electronica Aplicată

Informatica aplicată

Ingineria software

Inginerie biomedicală

Managementul Informației

Microelectronică și nanotehnologii

Robotică și mecatronică

Securitate Informațională